Hlavní navigace

Specifikace přihlašování ochranných známek Evropské unie

13. 1. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jaká jsou některá důležitá specifika přihlašování ochranných známek EU a jejich základní charakteristiky?

Ochranné známky Evropské unie (EU) čím dál tím více získávají na popularitě, a to jak vzhledem k jejich rozsahu ochrany na území všech 28 členských států Evropské unie, tak i vzhledem k administrativní „jednoduchosti“ jejich registrace nebo velmi přijatelné ceně za registraci. 

Komplexní právní úpravu ochranných známek EU obsahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (dále jen „nařízení“). 

Základní charakteristiky a výhody ochranných známek EU 

Ochrannou známku EU mohou tvořit téměř jakákoli označení, jako třeba slova, kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, nebo dokonce i zvuky, pokud jsou předmětná označení způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků a být jasným způsobem vyjádřena v rejstříku ochranných známek Evropské unie.

Jako ochrannou známku EU lze v dnešní době přihlásit už celou řadu různých grafických či zvukových vyjádření. Nejčastější formou bývá slovní, obrazová (grafická) nebo tzv. kombinovaná ochranná známka, zahrnující v sobě jak slovní prvek, tak i prvek obrazový (grafický) – v této podobě bývají často přihlašována loga různých společností a dalších podnikatelských subjektů. 

Čtěte také: Význam a reálný přínos ochranné známky pro malé a střední podnikatele

Mezi obecné výhody zápisu ochranné známky můžeme zařadit například zajištění vyšší ochrany hodnoty určitého firemního loga nebo obchodní značky, která je v případě potřeby účinně vymahatelná a obsahuje jasné vymezení práv držitele ochranné známky. Registrace tak zajišťuje určitou prevenci proti napodobování nebo falšování obchodních značek užívaných podnikatelem v obchodním styku ze strany případné konkurence a podobným podvodným jednáním. 

Co se týče výhod samotného zápisu ochranné známky Evropské unie, je určitě namístě uvést, že k zápisu ochranné známky poskytující ochranu na území celé Evropské unie stačí jediná přihláška, kterou je možné vyplnit relativně snadno a rychle on-line, a to jen v jednom jazyce. Toto je samozřejmě obrovská výhoda, která vás ušetří od složitého administrativního procesu přihlašování a registrace národní ochranné známky v každé zemi Evropské unie zvlášť. 

Ochranná známka poskytuje svému vlastníku výlučné právo k tomu, aby jí mohly být označovány konkrétní výrobky nebo služby tzv. Niceského třídění, pro které je zaregistrována (jako např. oděvy, obuv či elektronika). V takovém případě nikdo jiný nesmí pro takto registrované výrobky a služby Niceského třídění použít označení, které by bylo s ochrannou známkou shodné nebo zaměnitelné. Ochranná známka EU propůjčuje jejímu majiteli výhradní právo na ochranu ve všech stávajících i budoucích členských státech Evropské unie, a to za velmi přijatelnou cenu, kdy základní poplatek se vztahuje na jednu třídu výrobků a služeb a činí 850 EUR, poplatek za druhou třídu výrobků a služeb je 50 EUR a poplatek za třetí a každou další třídu výrobků a služeb činí 150 EUR. 

Za částku 900 EUR tak lze získat celoevropskou ochranu ke dvěma třídám výrobků a služeb, kterou lze plně uplatňovat na trhu čítajícím téměř 500 milionů spotřebitelů. Ochranná známka Evropské unie je platná 10 let, s možností neomezené obnovitelnosti její platnosti, a to vždy na dalších 10 let.

Psali jsme: I pouhý zvuk či pohyb mohou nově získat ochrannou známku

Proces přihlášení ochranné známky EU

Jak už bylo nastíněno, přihláška k zápisu ochranné známky EU se podává elektronicky (online) s veškerými potřebnými přílohami (zejména pak vyobrazením či jiným znázorněním přihlašovaného označení), a to k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (tzv. EUIPO). Proces registrace se celkově rozděluje na tři fáze, a to na období průzkumu, období podání námitek a samotný zápis. Ve fázi průzkumu přihlášky ochranné známky dochází ze strany EUIPO k přezkoumání veškerých jejích formálních náležitostí, jakož i celkového souladu přihlašované ochranné známky s podmínkami nařízení. 

V průběhu fáze pro podání námitek, která sama o sobě trvá tři měsíce, mají totiž osoby, disponující stejnou či podobnou zapsanou ochrannou známku pro totožné výrobky a služby v registru ochranných známek, právo podat proti přihlášce námitky, a to tak, že vyplní příslušný formulář a zaplatí poplatek ve výši 320 EUR. V takovém případě bude přihlašovaná ochranná známka předmětem tzv. námitkového řízení, ve kterém musí uspět proto, aby byla nakonec zaregistrována. 

Čtěte také: Význam a reálný přínos ochranné známky pro malé a střední podnikatele

V praxi jsou námitky podávány v průměru proti jedné z pěti přihlášek. Za účelem minimalizace rizika podání námitek je proto vhodné si ještě před podáním přihlášky ochranné známky EU udělat ve veřejném registru ochranných známek zevrubnou rešerši stejných či nápadně podobných registrovaných ochranných známek pro vybrané třídy výrobků a služeb tak, aby se předešlo případnému zamítnutí přihlášky ze strany EUIPO, v důsledku např. důvodně podaných námitek proti zápisu ze strany osob, které již stejnou či podobnou ochrannou známku pro předmětné výrobky a služby registrovanou mají. 

Pokud nikdo proti zápisu ochranné známky námitky nepodá, bude ochranná známka EU zapsána a zápis zveřejněn. Zveřejnění zápisu je bezplatné a současně se vlastníku ochranné známky vystaví i tzv. osvědčení o zápisu.

školení-leden22-molín

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

Registrace ochranné známky EU je bezesporu velmi atraktivní a praktickou záležitostí, zejména pro podnikatele, kteří podnikají ve více zemích Evropské unie a právní ochrana poskytovaná ochrannou známkou je pro ně cenným aktivem při provozování podnikatelské činnosti. Pro svou finanční nenáročnost se registrace ochranné známky EU vyplatí už i za předpokladu, že by k jejímu využití mělo dojít jen ve dvou členských státech EU. 

Samozřejmě s tím, že do budoucna se její potenciál a dosah může bezesporu hodit a vyplatit. Samotný proces registrace je velmi jednoduchý, plně elektronický a zvládne jej hravě i laik – což se ve srovnání s procesem registrace národní ochranné známky v České republice úplně říct nedá. Při splnění potřebných náležitostí EUIPO nabízí i tzv. „fast track“ postup, což je zrychlený proces úvodní fáze průzkumu a posuzování ochranné známky, a který lze jedině doporučit. V průměru je potřeba počítat alespoň s 6 měsíci od počáteční fáze podání přihlášky, až po finální registraci a zápis ochranné známky v rejstříku.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).