Hlavní navigace

Jak napsat podnikatelský plán? Čtěte tipy, jak s ním začít a na co si dát pozor

1. 11. 2019
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Podnikatelský plán by měl stát na začátku každého podnikání. Přečtěte si naše tipy, jak s ním začít, co v něm nevynechat a na co si dát pozor.

Správně vypracovaný podnikatelský plán umožňuje ověřit, jestli podnikání může z finančního pohledu fungovat. Pokud ano, pak strukturovaně rozvíjí myšlenky podnikatele a formuje budoucí aktivity.

Podnikatelský plán ukazuje směr

Na internetu je k dispozici velké množství návodů i kompletních podnikatelských plánů ke stažení zdarma. Jejich problémem však je, že se nedají napasovat na konkrétní záměr. Podnikatelský plán nemá z praktického hlediska žádnou pevnou či závaznou osnovu, protože každý záměr je individuální a unikátní, ale samozřejmě existují osnovy, které stanovují, co by měl podnikatelský plán obsahovat. Jde stále jen o návody, tak jako jsou na internetu návody např. jak správně vychovávat děti nebo jako mít šťastné manželství, také je to jen návod, kterým se nejde zcela bezhlavě řídit, ale je nutné jej přizpůsobit individuálním potřebám a také použít rozum a cit, zdůrazňuje na úvod Monika Mrlinová, hlavní projektový manažer společnosti My PLAN.

Podnikatelský záměr mnohdy vrací podnikatele zpět „na zem“ a představí mu jeho vlastní podnikání v komplexním obraze. Pečlivě a především kvalitně zpracovaný podnikatelský plán maximalizuje šanci na úspěch při jednání s druhou stranou, které je dokument určen. Může se jednat například o banku (při čerpání podnikatelského úvěru), investora nebo nějakou veřejnou instituci. Výhodu představuje i pro samotného podnikatele, jemuž poskytuje přehled o jeho podnikání – současné situaci a jeho plánech společně s finančním vyjádřením, dodává Karolína TrnkováProfiPodnikatelskyPlan.cz. Podle ní si mnozí podnikatelé nechávají zpracovat podnikatelský plán pro vlastní potřebu opakovaně, aby tak měli po ruce jakousi předlohu vlastních myšlenek a plánů. 

Samotný plán ani nemusí být zpracovaný úplně dokonale, ale měl by ukázat směr, kterým chcete jít, a soustředit se na něj. Také může případně naznačit, kde se od něj odchylujete. To se stane úplně vždy. Ale právě ukázání směru je důležité, protože jednou z chyb, kterou lidi dělají, je, že toho chtějí dělat příliš moc a původnímu plánu nedávají dostatek pozornosti a úsilí, podotýká Martin Korman, zkušený podnikatel, porotce a poradce v podnikatelské soutěži T-Mobile Rozjezdy. Sebevětší pečlivost při tvorbě plánu tak nikdy nepokryje každodenní radosti a starosti podnikatele a nikdy se nejde připravit úplně na všechno. Plán ve své stručné podobě bych viděla jako pojistku toho, že podnikatel nezapomene na žádný z aspektů projektu a bude schopen snadněji odhalit riziková místa či nejasnosti, doplňuje Hana Šudáková, JIC Business Growth Manager ze společnosti JIC.

Více si o podnikatelském plánu můžete přečíst v článku Podnikatelský plán vás posune od nápadu k realizaci

Jak začít?

Při tvorbě podnikatelského plán je potřeba se opřít o dobrý nápad. Jen samotný nápad však nestačí. „Je nezbytné mít jasno v tom, kdo jsou zákazníci, jakou jejich potřebu nové podnikání řeší a proč by měli zákazníci svůj problém řešit právě prostřednictvím „mé“ firmy a ne konkurence. Jinak byznys pravděpodobně nebude fungovat,“ popisuje výkonný ředitel firmy Marketingová kancelář.CZ Richard Kafoněk. Se zákazníky souvisí důsledný průzkum cílového trhu, který bývá podle Moniky Mrlinové mezi začínajícími podnikateli často opomíjen. Neověří stav konkurence ve zvolené oblasti, její silné a slabé stránky, velikost cílové skupiny zákazníků/klientů, trendy, které ve zvolené oblasti podnikání probíhají, zájem cílové skupiny o produkty/služby, míru restrikce dané oblasti podnikání apod. Jejich uvažovaný záměr pak následně nemusí odpovídat aktuálním potřebám trhu.  

Při tvorbě podnikatelského plánu je především potřeba si ujasnit vlastní podnikatelský záměr podnikatele a odpovědět si minimálně na základní otázky CO, KOMU, JAK, KDE, ZA KOLIK a především PROČ prodávám, a dále tyto myšlenky rozvést hlouběji. Nemá-li totiž podnikatel jasno v základních bodech svého podnikání, velmi těžko se následně sestavuje podnikatelský plán. Řada podnikatelů začíná opačně, například mají nápad, propadnou víře, že je skvělý, podcení přípravu a rovnou se vrhnou na zpracování podnikatelského plánu, který po nich chce banka nebo investor. Záhy pak zjistí, že vlastně nemají na čem stavět a ve výsledku dokument nemá valnou vypovídací hodnotu, uvádí Marek Habrnal z ProfiPodnikatelskyPlan.cz. Podle něj s tím souvisí otázka, komu je vznikající podnikatelský plán vlastně určen, kdo jej bude číst a k čemu bude sloužit. Jinak bude vypadat, když bude sloužit jako model podnikání pro samotného podnikatele, jinak když půjde o důležitý dokument při žádosti o financování. Proto by si každý měl vyjasnit, co od podnikatelského plánu očekává a jak s ním bude nakládat. Teprve pak by se měl vrhnout do práce, dodává. 

Co v něm nesmí chybět?

Jak jsme psali výše, neexistuje žádný ideální a správný formát podnikatelského plánu a každý podnikatel i firma jej může mít jiný. Podle Karolíny Trnkové je nejdůležitější jasně představit podnikatelskou myšlenku a vlastní business model. Srozumitelně vysvětlit, o čem to celé je, jak bude podnikání fungovat a proč budou zákazníci chtít platit za produkty či služby. Podle ní nelze opomíjet ani analýzu trhu, především otázku: Kdo jsou naši zákazníci a čím se vyznačují? Následně by se měl podnikatel strukturovaně zamyslet také nad ekonomikou záměru a sestavit finanční plán. 

Odhad příjmů a nákladů v nějaké časové ose je věc, na kterou by se každý podnikatel měl soustředit, protože vše ostatní je méně důležité. Když má firma dostatečné příjmy a daří se jí prodávat svoje produkty nebo služby, ostatní se dá doběhnout později. Ale jak je nemá, tak ani sebedokonalejší účetnictví nebo zákaznický servis ji pravděpodobně nezachrání, podotýká Martin Korman. Podle Moniky Mrlinové by v podnikatelském plánu neměl chybět komplexní rozbor segmentu podnikání, SWOT analýza projektu včetně ujasnění si nástrojů/prostředků k eliminaci rizik a hrozeb a finanční analýza. Ta by měla minimálně obsahovat rozpočet záměru a další relevantní finanční analýzy, jako jsou projekce příjmů a výdajů v jednotlivých letech, provozní a finanční cash flow projektu. U podnikatelských záměrů předkládaných bance nebo investorovi je žádoucí provést také CBA analýzu projektu a analýzu citlivosti, doplňuje. 

Hana Šudáková na druhou stranu upozorňuje, že podnikatelský plán by neměl být padesátistránkový dokument, jehož příprava s sebou nese obrovské množství práce. Takový plán se pak velmi těžko mění a většinou skončí v šuplíku. První týden nebo měsíc práce na projektu může totiž všechny plány dokonale rozhodit a plán se sesype jako domeček z karet. Není totiž prakticky možné podchytit předem všechny varianty: mění se poptávka, společenské potřeby, ekonomická i politická situace. Doporučovala bych tedy spíše set dokumentů a podkladů, na kterých bude podnikatel průběžně pracovat. Definuje si milníky a metriky a půjde do stále většího detailu. Týká se to popisu cílových skupin, person, value proposition, cashflow plánu, produktového plánu, majitelské dohody nebo konkrétního projektového plánu, vyjmenovává. 

O tom, že je důležitější obsah před rozsahem, se přesvědčíte také v článku Vykašlete se na 40stránkové business plány, více než forma je důležitější obsah 

Kde se dělají chyby?

Podle Richarda Kafoňka je častou chybou situace, kdy podnikatelé přeceňují svůj podnikatelský nápad. Ačkoliv si myslí, že je podnikání inovativní a že jim zákazníci doslova budou trhat ruce, velmi často bývá opak pravdou. Záměr neřeší potřebu zákazníků, natož inovativním způsobem, a vzniká jedna firma z mnoha, které něco někomu nabízí. V tomto případě je těžké uspět, dodává. Lidé také podceňují plánování a mají často malou představu o tom, jak má fungovat prodej. Velmi často jsou hodně nadšení ze svého nápadu a podceňují představu, že potenciální zákazníci by ten nápad nemuseli vnímat stejně pozitivně, případně by se o něm ani nemuseli nikdy dozvědět, doplňuje Martin Korman. S tím vším souvisí nedostatek zkušeností, nízké povědomí a neschopnost být zcela objektivní při zpracování podnikatelského plánu, jak vyjmenovává Monika Mrlinová. 

Další častou chybou je, když je podnikatelský plán postavený na detailním popisu produktu, jeho technických parametrů i jednotlivých fází jeho vývoje a zákazník, marketing, finance, tým či dlouhodobá strategie a krátkodobé cíle jsou jen zběžně načrtnuty. Bohužel sebelépe vymyšlený produkt nezajistí úspěch na trhu. Naopak výborná znalost zákaznických potřeb a jeho chování šance na úspěch výrazně zvyšuje, zdůrazňuje Hana Šudáková. Podle ní dalším problémem potom bývá, že plán je postaven na hypotézách a domněnkách i tam, kde by bylo možné získat reálná data z trhu. 

Nejpalčivější oblastí je pak finanční plán. Obecně totiž platí, že řada podnikatelů ráda vymýšlí koncepce, vize, produkty apod., ale ne každý si to umí dobře propočítat. Proto společně s podceněním analýzy konkurenční výhody a potřeb zákazníka lze odbytý nebo špatně spočítaný finanční plán řadit mezi nejčastější a nejcitelnější slabiny podnikatelských plánů, shrnuje Marek Habrnal. 

Další tipy týkající se byznys plánu najdete v našem článku Jak napsat chytrý byznys plán? Přinášíme pár základních tipů, jak na to

Daně 23 konec

Karolína Trnková dále upozorňuje, že je často podceňována i potřebná časová dotace, jenž je potřeba na zpracování podnikatelského plánu. Opravdu kvalitní výstup nemůže vzniknout během pár hodin ani pár dní – správný proces přípravy podnikatelského plánu trvá řadu měsíců. Oni proto jejich klienty od začátku spolupráce navádí vhodně volenými otázkami k tomu, aby neopomněli žádnou oblast jejich podnikání, a u významných projektů také realizují workshopy. Proto radí: Vždy začněte včas, raději dříve než přesně dle plánu, protože proces přípravy podnikatelského plánu většinou odhalí řadu otazníků a překvapení, které je potřeba vyřešit.

Jedním z nejdůležitějších aspektů není jen mít na počátku ujasněné záměry, zmapované teritorium a znát požadavky cílového trhu, ale stejně významná je také chuť, odhodlání, osobní nasazení a ochota podstoupit podnikatelské riziko. Někteří podnikatelé zapomínají také na to, že tak jako je důležité usmívat se na své zákazníky, tak stejně významné je i čas od času „přiložit ucho k zemi“ a citlivě naslouchat, jak se trh vyvíjí a mění a flexibilně se pak měnit společně s měnícím se trhem, uzavírá Monika Mrlinová.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).