Hlavní navigace

Spropitné jako evidovaná tržba. Kdy #EET podlehne a kdy nikoli?

18. 5. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Zákon o evidenci tržeb rozlišuje tržby, které elektronické evidenci podlehnou a které naopak. Jak je to u spropitného?

Elektronická evidence tržeb se prvních podnikatelů dotkne už v prosinci tohoto roku. Vést ji budou podnikatelé, kteří, zjednodušeně řešeno, přijímají tržby v hotovosti (ale též platební kartou a dalšími podobnými prostředky). EET naopak nebudou muset řešit ti podnikatelé, kteří dostávají peníze jen bankovním převodem. Řečí zákona se EET týká těch podnikatelů, kteří mají tzv. evidované tržby.

Psali jsme: Čtěte velký souhrn, kdo a kdy musí #EET řešit a co všechno se s evidencí pojí

Za evidovanou tržbu se považuje platba podnikateli, která je uskutečněna prostřednictvím:

 • hotovosti,
 • bezhotovostního převodu peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,
 • šeku,
 • směnky,
 • jiných forem, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo
 • započtení kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).
Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

V písmenu e) se rozumí platby obdobné výše uvedeným platbám, např. dárkové karty, žetony nahrazující měnu, bitcoiny nebo platby prostřednictvím speciálních kartiček, které jsou dostupné širšímu okruhu osob apod. Formální znak evidované tržby naplní rovněž poukázky na zboží nebo služby ve smyslu § 1939 a násl. občanského zákoníku. Mezi poukázky na zboží nebo služby patří také stravenka, kterou se rozumí poukázka opravňující poukazníka u poukázaného k odběru plnění ve formě potravin, vysvětluje ministerstvo v důvodové zprávě.

Čtěte také: Porušíte zákon o #EET? Hrozí vám pokuta 500 000 Kč a pozastavení výkonu činnosti

Aby byla tržba evidovanou tržbou, musí jít o platbu, která zakládá rozhodný příjem. Rozhodným příjmem se pak rozumí:

 • u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmu, který
 • není předmětem daně z příjmů,
 • je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem, s výjimkou příjmu, který
 • není předmětem daně z příjmů,
 • je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • podléhá dani ze samostatného základu daně

Jak je to u spropitného?

Spropitné podle důvodové zprávy patří mezi evidované tržby. Záleží však na tom, zda se spropitné rozděluje zaměstnancům. Pokud ano, evidovat se nemusí. Pokud by se spropitné nerozdělovalo, ale tvořilo by příjem provozovatele zařízení, jednalo by se o příjem ze samostatné činnosti jako každý jiný, a jako takový by se měl řádně evidovat a danit, uvádí důvodová zpráva.

Čtěte také: Připravujete se na #EET? Nezapomeňte na oznamovací a informační povinnost

Seznam tržeb, kterých se EET nedotkne

V zákoně jsou vyjmenovány druhy tržeb, na které se zákon nevztahuje. Jde o tržby:

 • uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po přidělení daňového identifikačního čísla,
 • státu,
 • územního samosprávného celku,
 • příspěvkové organizace,
 • banky, včetně zahraniční banky a ČNB
 • držitele poštovní licence
 • spořitelního a úvěrního družstva,
 • pojišťovny a zajišťovny,
 • investiční společnosti a investičního fondu,
 • obchodníka s cennými papíry,
 • centrálního depozitáře,
 • penzijní společnosti,
 • penzijního fondu,
 • Fondu pojištění vkladů,
 • z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
 • z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
 • ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
 • ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením,
 • z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
 • z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
 • na palubě letadel,
 • z osobní železniční přepravy,
 • pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
 • z provozování veřejných toalet.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).