Hlavní navigace

„Eseróčko“ si musí od léta povinně zřídit datovou schránku

16. 2. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Společnosti s ručením omezením nebo také úřady budou mít povinnost zřídit si datovou schránku. Vyplývá to ze zákona o elektronických úkonech, který letos 1. července nabývá účinnosti.

Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Datová schránka, jinak se také nazývá elektronické úložiště, je určena k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.

Prostřednictvím datové schránky lze komunikovat se státními orgány, orgány územních samosprávných celků, zdravotní pojišťovnou, notářem či soudním exekutorem. Čtěte více: Ministerstvo vnitra zřídilo informační server o datových schránkách, původně udalo špatnou adresu 

O zřízení datové schránky může požádat každý z nás bez ohledu na to, zda podnikáte, či nikoli. Pro fyzické osoby je ale elektronické úložiště nepovinné. Právnické osoby mají povinnost zřídit datovou schránku dánu zákonem. Čtěte více na Lupa.cz: Máme novou strategii rozvoje informační společnosti. V uvozovkách

Datová schránka je zřízena bezplatně do 3 pracovních dnů od podání žádosti.

Odzvonilo obálkám a dopisnímu papíru?

Datovou schránku využijí pro doručování dokumentů orgány veřejné správy. Datová schránka umožní posílat a přijímat pouze úřední dokumenty v elektronické podobě. Po zřízení datové schránky už nebudete muset na poštu, většina korespondence od orgánů veřejné moci se bude doručovat elektronicky. Do datové schránky budou doručovány úřední listiny v elektronické podobě, které budou označeny časovým razítkem a elektronickou značkou odesílatele. Pokud bude chtít majitel datové schránky také zaslat datovou zprávu, odesílaný dokument musí být označen zaručeným elektronickým podpisem. Čtěte více: Podepište se elektronicky, ušetříte cestu na úřad

Datová schránka nenahrazuje e-mailovou schránku. Na rozdíl od e-mailu, který slouží k vyřizování elektronické pošty a komunikaci s jakoukoli další osobou, datová schránka je určena pouze pro komunikaci vlastníka schránky s úřady. Pomocí datové schránky nelze komunikovat s jinou fyzickou či právnickou osobou, nelze ji využít ani pro přímou komunikaci s jednotlivými úředníky orgánů veřejné správy. Z datové schránky lze odeslat zprávu pouze úřadu jako celku. Čtěte více: Elektronická fakturace, která ušetří čas i peníze, má zelenou

Nová povinnost se netýká podnikajících fyzických osob

Podnikatelé, živnostníci a OSVČ, povinnost zřídit datovou schránku zatím nemají. Zákon však tuto povinnost jednoznačně ukládá právnickým osobám. Podnikající fyzické osoby si datovou schránku mohou zřídit, ale nemají zákonnou povinnost. O druzích živností čtěte více v tutoriálech serveru Podnikatel.cz.

Povinně musí zřídit datovou schránku společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti. To potvrzuje i Teresa Baková, mluvčí Ministerstva vnitra ČR: Povinně budou mít datové úložiště právnické osoby zřízené zákonem, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Podrobnosti o Obchodním rejstříku čtěte v tutoriálech serveru Podnikatel.cz

Dokument v datové schránce odpovídá doručení písemnosti do vlastních rukou

Datového úložiště se nemusíte obávat. Není možné, že bude doručena nová datová zpráva, aniž by byl vlastník datového úložiště upozorněn. Jakmile by do datové schránky došel nový dokument, vlastník datové schránky dostane upozornění. Je to velmi podobné, jako oznámení o zásilce, které poštovní doručovatel vhodí do poštovní schránky. Můžete si vybrat, zda vás na novou datovou zprávu upozorní SMS ve vašem mobilním telefonu nebo e-mailová zpráva. Oznámení pomocí SMS je zpoplatněno, oznámení e-mailem je zcela zdarma.

Dokument je doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Pokud se vlastník datové schránky nepřihlásí do 10 dnů ode dne doručení dokumentu, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Ve výjimečných případech, kdy si oprávněný nemohl z vážných důvodů dokument převzít, může požádat o prominutí zmeškání úkonu. Čtěte více: Konec vyhýbání soudním obsílkám. Odpovědnost padá na adresáta

Není se třeba obávat ani toho, že odeslaná zpráva nebude doručena adresátovi. Po odeslání datové zprávy je vždy odesílateli oznámeno, zda byla zpráva doručena. V případě, že by adresát neměl funkční datovou schránku nebo by došlo k jiným technickým problémům, odesílatel obdrží zprávu, že je datová schránka nepřístupná nebo neexistuje, či že byla zrušena. Čtěte více: Od října se dá živnost ohlásit či změnit přes internet

Datové schránky fungují jako elektronické bankovnictví

Už bylo zmíněno, že si datovou schránku nelze představit jako e-mailovou schránku. K čemu ji ale můžeme přirovnat, je princip fungování elektronického bankovnictví.

Pustíte si počítač, spustíte webový prohlížeč a přes uživatelské rozhraní se přihlásíte do své datové schránky stejně tak, jako když se chcete podívat pomocí webového prohlížeče na svůj bankovní účet. Co k tomu potřebujete – přihlašovací jméno a heslo, případně ověření mobilním telefonem. Podobně to bude i s datovou schránkou. To potvrzuje i Teresa Baková z ministerstva vnitra: Technologicky vzato jde o obdobný princip jako při používání online kreditních karet při bankovním styku. Datová schránka bude mít svůj PIN s omezeným a přesně stanoveným přístupem, který bude zabezpečen podobně jako přístup k bankovnímu kon­tu.

Přístupové údaje zasílá Ministerstvo vnitra ČR žadateli o datovou schránku. Přístup do datové schránky má pouze majitel datové schránky. Ten může dále určit pověřenou osobu nebo administrátora, kteří mohou v zastoupení jeho datovou schránku užívat.

Co si myslíte o zavedení datových schránek?

Výhody a nevýhody datové schránky

Mezi hlavní výhody patří rychlejší, levnější a bezpečnější komunikace s veřejnou správou. Konečně dojde ke zrovnoprávnění elektronického a papírového dokumentu. Postupně se můžeme loučit s obálkami s pruhem, nebudeme muset chodit na poštu vyzvedávat doporučené dopisy, doplňuje Baková a ujišťuje: Odeslaná zpráva bude prokazatelně doručena na správnou adresu. Je vyloučeno, že by se podání zaslané prostřednictvím datových schránek ztratilo.

Nevýhodou datové schránky jsou především naše předsudky a nedůvěra k elektronické komunikaci obecně.

Bezpečnost provozu datové schránky

Otázka bezpečnosti provozu datové schránky je pro všechny velmi důležitá. Ministerstvo vnitra uvádí, že systém projde před spuštěním i při vlastním chodu celou řadou auditů a certifikací. Je požadován bezpečnostní audit, povinná je i certifikace shody, kterou resort bude kontrolovat jako správce a zřizovatel informačního systému datových schránek i Česká pošta jako provozovatel systému. Pravděpodobně bude systém i pod kontrolou Úřadu na ochranu osobních údajů, aby si mohl být každý jistý, že je systém bezpečný a v pořádku. Čtěte více: E-mailovou poštu zaměstnance lze zkontrolovat

Reklama

ŠKOLENÍ: Elektronická komunikace s úřady a datové schránky

Datové schránky - logotyp větší

Školení je určeno běžným uživatelům datových schránek z řad podnikajících i nepodnikajících fyzických osob, ale také právnických osob, které budou datovou schránku používat bez zřízení spisové služby. Dozvíte se, co je datová schránka, komu je určena povinně a kdo si ji může aktivovat dobrovolně. Ukážeme si, jak datovou schránku zpřístupnit, zasílat jejím prostřednictvím dokumenty a jak komunikovat s orgány veřejné moci.

Proč kurz absolovat?
Před samotnou aktivací datové schránky se seznámíte s její obsluhou, naučíte se přijímat a ukládat dokumenty, včetně jejich konverze do listinné podoby. Zjistíte, že používání schránky není vůbec složité a její zřízení může uživateli ušetřit spoustu času. Na školení bude hostovat odborník, který prozradí více o použité technologii a dalších technologických možnostech a výhodách elektronické komunikace. Registrovat ihned

Aktuální cena: 1 245 Kč bez DPH

Tlačítko: Registrovat

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).