Hlavní navigace

Stahujte aktuální formuláře sociálního pojištění

Server Podnikatel.cz aktualizoval formuláře pro sociální pojištění. K dispozici je zde formulář přihlášky a odhlášky OSVČ k sociálnímu a nemocenskému pojištění, potvrzení o studiu a další. Stahujte formuláře sociálního pojištění.

Aktualizován byl Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010, včetně pokynu k vyplnění.