Hlavní navigace

Stále jste ještě nepodali přehledy? S naším souhrnem to zvládnete hravě

30. 4. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kdo ještě nepodal přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, má nejvyšší čas. S vyplněním a vyřízením všech povinností pomůže náš last-minute souhrn.

Server Podnikatel.cz připomíná lhůty, které se s přehledy a doplacením pojistného pojí, a také nejčastější chyby. OSVČ by též neměly zapomenout změnit po podání přehledů zálohy.

Dokdy přehledy podat?

OSVČ zbývá několik posledních dní na to, aby přehledy vyplnily a odevzdaly, termín totiž vyprší ve čtvrtek 2. května. Tato lhůta platí jak u zdravotního, tak u sociálního pojištění. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost oznámí příslušné OSSZ či zdravotní pojišťovně nejpozději do konce letošního dubna, posunuje se termín podání přehledu na 1. srpna. Pokud OSVČ nemusela podávat přiznání, přehled pro ČSSZ sice může podat až do konce července, v případě zdravotní pojišťovny však již termín vypršel 8. dubna.

Čtěte také: Zbývá den na oznámení, že jste odložili daňové povinnosti. Kde to hlásit? 

Jak přehledy podat?

Přehled pro sociálku lze odeslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu příslušné OSSZ v případě, že OSVČ vyplňuje papírový tiskopis. Přehled je možné vyplnit také elektronicky, a to prostřednictvím služby e-Podání nebo datové schránky. Na e-Podání je k dispozici také interaktivní formulář pro pozdější tisk, který sám jednotlivá data vyplní.

Také přehledy pro zdravotní pojišťovny lze zasílat poštou nebo přinést na jednotlivé pobočky osobně. Například na některých pobočkách Všeobecné zdravotní pojišťovny umožňují rychlé odbavení pomocí boxů, u kterých je k dispozici razítko. Stačí dokument razítkem označit a přehled vhodit. Všechny zdravotní pojišťovny také nabízí možnost podat přehled online, konkrétní způsob se ale liší.

Přehledy formulářů jednotlivých pojišťoven nabízíme ke stažení: 

Pozor na chyby u počtu měsíců

Ačkoli vyplnění přehledů zabere jen pár minut, dá se v nich nasekat řada chyb. Největší potíže s nimi mívají OSVČ vedlejší (u sociálního pojištění), které tápou především v počítání měsíců. Podnikatelé by si měli zapamatovat, že činnost je považována jako vedlejší v těch kalendářních měsících, v nichž byla vykonávána aspoň po část měsíce za podmínky, že se kryje období trvání důvodu s obdobím výkonu SVČ alespoň jeden den.

U sociálního pojištění OSVČ chybují i při rozdělování měsíců na hlavní a vedlejší, kdy se za chybu považuje vyšší počet měsíců vedlejší činnosti, než eviduje OSSZ. Častou chybou je také nesprávně provedený odečet celých měsíců, po které OSVČ pobírala buď dávky peněžité pomoci v mateřství, nebo dávky za dočasnou pracovní neschopnost. V praxi se také stává, že OSVČ neuvedou správný variabilní symbol, který jim přidělila OSSZ, jenž slouží k jejich správné identifikaci a přiřazení plateb, či si chybně stanoví minimální vyměřovací základ. To se stává zpravidla v situaci, kdy k výpočtům nevyužijí podporu interaktivního tiskopisu ČSSZ. Neobvyklé však nejsou ani případy, kdy OSVČ, která není povinna podávat daňové přiznání, nepodá přehled OSVČ, ačkoliv vůči OSSZ tuto povinnost má, komentovala Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Čtěte více: 5 chyb, které OSVČ opakovaně dělají v přehledech pro ČSSZ

U zdravotního pojištění dělají problémy počty měsíců, kdy se OSVČ netýkal minimální vyměřovací základ. Zatímco do trvání samostatné výdělečné činnosti se počítá i měsíc, ve kterém OSVČ podnikala pouze několik dní, u měsíců k minimálnímu vyměřovacímu základu se počítají jen měsíce, kdy některá z uvedených skutečností trvala celý kalendářní měsíc.

Skutečnosti, kdy se OSVČ netýká minimální vyměřovací základ:

a) plátcem pojistného byl i stát; osoby, za které je plátcem pojistného i stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění (např. nezaopatřené dítě, poživatel důchodu, příjemce rodičovského příspěvku atd.),

b) v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance,

c) OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (při odevzdání přehledu doloží OSVČ tuto skutečnost potvrzením OSSZ),

d) OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,

e) OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání,

f) OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně, nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem.

Čtěte více: 5 chyb, které OSVČ dělají v souvislosti s přehledy pro zdravotní pojišťovny

Jaké jsou sankce za nepodání přehledu?

U obou pojištění platí, že v případě, že přehled není podán v příslušném termínu nebo není podán vůbec, může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. Na rozdíl od finančního úřadu ale pojišťovny a ČSSZ zpravidla na neodevzdaný přehled samy upozorní a sankce udělují teprve až tehdy, pokud OSVČ jejich výzvu ignoruje.

Nezapomeňte doplatit pojistné a změnit zálohy

Pokud OSVČ vyjde v přehledu, že musí doplatit pojistné, má na to 8 dnů od podání přehledu. Za den platby pojistného se považuje den jeho připsání na účet příslušné OSSZ či zdravotní pojišťovny nebo den zaplacení v hotovosti na pokladně. U doplacení pojistného by OSVČ neměly zapomenout na odlišnosti u variabilního symbolu, díky kterému si příslušný subjekt vaši platbu k vám přiřadí. U zdravotních pojišťoven se jako identifikátor používá rodné číslo, u ČSSZ však jde o zvláštní číslo, které sociálka přiděluje každému podnikateli při registraci.

Na základě přehledů se dále stanoví výše záloh na další kalendářní rok. U zdravotního pojištění se zpravidla zálohy mění už v lednu. Kdo v loňském roce platil minimální zálohy, musel jejich výši změnit už za leden 2018, a to na 2208 korun. Komu v přehledu pro zdravotní pojišťovnu vyšla vyšší záloha než 2208 korun, musí její výši opět změnit. Nová záloha se hradí poprvé za měsíc, ve kterém byl přehled podán.

U sociálního pojištění se letos změnila splatnost záloh. Zatímco do konce loňského roku se platily v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce, od ledna se zálohy platí vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit je možné od prvního až do posledního dne kalendářního měsíce. Nová záloha, která vyjde v přehledu, se tak nově platí od měsíce, který následuje po měsíci podání přehledu, existuje však výjimka. Pokud je nová výše zálohy nižší, než byla v předchozím období, platí tento nižší předpis zálohy již pro měsíc, ve kterém byl přehled podán, uzavřela Jana Buraňová z ČSSZ.

Čtěte také: Vyplňujete přehled pro ČSSZ? Pozor na změny u sociálního pojištění OSVČ

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).