Hlavní navigace

Při otevření stánku s občerstvením si dejte pozor na výběr živnosti i hygienu

19. 7. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Na prodej potravin a občerstvení ve stánku se vztahují tři různé živnosti. Ve všech případech ale platí, že musí podnikatel dbát na hygienu. Zkáza potravin totiž může být v létě velmi rychlá.

V letní sezoně přibývá stánků – mobilních provozoven zaměřených na prodej potravin a občerstvení. Business server Podnikatel.cz se již podnikání ve stánku důkladně věnoval. Není však na škodu aktuálně připomenout, jaká živnostenská oprávnění podnikatel pro prodej občerstvení či potravin ve stánku potřebuje. To se totiž liší v závislosti na tom, jaké zboží podnikatel ve stánku skutečně nabízí a kde ho jeho zákazník konzumuje. Důležité je také upozornit, že zvláště v létě je třeba pečlivě dodržovat všechny hygienické předpisy.

Jakou živnost? Rozdíly jsou i v detailech

Pokud se ve stánku prodávají pouze potraviny, které nejsou kuchyňsky upravené a provozovatel neposkytne možnost jejich bezprostřední spotřeby, stačí k provozování stánku živnost ohlašovací volná zaměřená na maloobchod.

Příprava a prodej pokrmů a nápojů určených k bezprostřední spotřebě přímo v provozovně, kde se prodávají, již vyžaduje živnostenské oprávnění na hostinskou činnost, která je ohlašovací živností řemeslnou. Řemeslná živnost již vyžaduje, aby podnikatel k získání živnostenského oprávnění předložil doklad o odborné způsobilosti, respektive doložil v zákoně definovanou relevantní praxi. Doklady vyjmenovává paragraf 21 an. živnostenského zákona.

Na výrobu a prodej občerstvení v provozovně, které však není bezprostředně určené ke spotřebě v této provozovně, se vztahuje některá ze živností týkajících se výroby. Tou je například řemeslná živnost Pekařství, cukrářství. Na tu se ovšem vztahuje obdobné pravidlo na doložení dokladu o odborné způsobilosti a respektive nebo příslušné praxe. Pokud tyto požadavky nemůže splnit sám podnikatel, může ustanovit odpovědného zástupce, který příslušné požadavky splňuje. Čtěte více: Odpovědný zástupce

Příklad z praxe – z diskuze na business serveru Podnikatel.cz:

Čtenář Vojta xxx: Jaké potřebuji živnostenské oprávnění k provozu občerstvení? Jednalo by se především o prodej piva, balených nápojů a balených potravin (chipsy, sušenky apod.) vodákům přímo do lodi. V jakém oboru je třeba mít vzdělání, je třeba praxe, nebo se jedná o volnou živnost? Jaké musí splňovat požadavky prodejní místo?

Čtenář Gusta (neregistrovaný): Pokud budete nápoje a potraviny prodávat balené (jako klasický obchod), stačí na to volná živnost. Pokud byste chtěl prodávat i občerstvení a rozlévané nápoje, musíte mít k tomu řemeslnou živnost Hostinská činnost – pro tuto živnost musíte mít vzdělání v oboru či příbuzném, nebo 6 let praxe v oboru. Podrobněji viz §§ 21 a 22 živnostenského zákona. Nemáte-li tuto způsobilost, můžete si ustanovit odpovědného zástupce, ten pak odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskopráv­ních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Po 6 letech ho můžete ukončit, neboť budete mít 6 let praxe. Požadavky prodejního místa/stánku konzultujte s příslušným odborem výstavby a hygienou. Čtěte více: Chci si založit prodejní stánek s občerstvením. Jak na to?

Přivýdělek ve stánku

Prodávat potraviny ve stánku nebo provozovat stánek s občerstvením může být pro někoho také formou přivýdělku a podnikáním, které provozuje při zaměstnání. Pak se bude jednat o vedlejší výdělečnou činnost. I v tomto případě však podnikatel potřebuje pro své podnikání živnostenské oprávnění.

Kdy není třeba živnostenské oprávnění?

Živnostenské oprávnění není třeba pouze v případě jednorázového, nesoustavného prodeje. Pokud fyzická osoba neprovozuje přímo stánek s občerstvením, ale chce prodávat přebytky z vlastní zahrady, nepotřebuje živnostenské oprávnění. A to podle informací ze živnostenského úřadu ani tehdy, pokud je bude prodávat opakovaně. Ani v tomto případě však nesmí prodejce zapomenout uvést cenu svého zboží, mít cejchovanou váhu, pokud prodává zboží na váhu, a také být schopen vystavit paragon, pokud ho zákazník požaduje. Pozor: U prodeje přebytků z vlastní zahrady je důležité právě slůvko „vlastní”. Pak se nejedná o živnost. Jinak tomu bude v případě, že bude podnikatel prodávat přebytky, které by nakupoval od jiných zahrádkářů. V tomto případě by se již totiž o živnost jednalo. Pěstování za účelem zisku by pak již pro změnu mohlo spadat pod zemědělskou činnost. Čtěte více: Stánkový prodej řemeslných výrobků a přebytků ze zahrady

Stánek můžete vlastnit nebo si pronajmout

Nejsložitějším způsobem, jak získat stánek pro prodej občerstvení, je si pevný stánek postavit. Na to podnikatel potřebuje buď vlastní, nebo pronajatý pozemek, vyřízené povolení obce a stavební povolení. Stánek si však lze také pronajmout nebo si pořídit stánek přenosný. To je vhodnější v případě, že ho chce podnikatel využívat k prodeji pouze sezónně. Přenosný stánek však není možné umístit kamkoliv. Prodejce musí mít souhlas majitele pozemku, nebo povolení umístit stánek na veřejném prostranství, o které požádá obec. Čtěte více: Jak prodávat ve stánku a neporušit zákon

Pozor na hygienu

Také v případě prodeje občerstvení ve stánku či obdobné mobilní provozovně je třeba dbát na hygienu. Skladovat zboží za odpovídajících podmínek (které bývají uvedené na obalu) jako je například správná skladovací teplota – ta je závazná pro všechny prodejce. Je třeba také zabránit kontaminaci potravin jinými nežádoucími látkami. Zdravotně způsobilý musí být také personál, který se na prodeji potravin a občerstvení podílí. Jak již dříve pro business server Podnikatel.cz vysvětlila Martina Šmídtová z oddělení komunikace Státní zemědělské a potravinářské inspekce, žádný právní předpis nevyžaduje, že k prokázání zdravotní způsobilosti je nutný zdravotní průkaz. Pravda je, že nejčastěji zdravotní způsobilost podnikatelé prokazují předložením zdravotních průkazů, dodává nicméně.

školení červen 22 - tip do článku

Zvláště v letních měsících je, co se týče skladování potravin a manipulace s nimi, třeba zvláštní obezřetnost a dodržování veškerých pravidel. Ve vysokých teplotách totiž potraviny rychleji podléhají zkáze, také hrozí rychlejší pomnožení původců případných nákaz.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto upozorňuje příkladně na pravidlo, že nebalené potraviny určené k přímé spotřebě (jako jsou cukrářské výrobky, lahůdky, zmrzliny atd.), nesmí brát personál přímo do ruky při jejich přípravě, vystavení ani prodeji. Nebalené potraviny je nutné vystavovat tak, aby na ně nepražilo slunce, byly chráněné před znečištěním a také nepřicházely do kontaktu se spotřebiteli (samozřejmě s výjimkou samoobslužného prodeje).

Mezi rizikové potraviny podléhající rychlé zkáze patří např. klasické cukrářské a lahůdkářské výrobky, zmrzliny, mléčné výrobky, uzeniny a další masné výrobky, chlazená drůbež a drůbeží výrobky, čerstvé chlazené ryby a rybí výrobky. Podmínky uchování deklarované na obale musí být dodrženy po celou dobu prodeje. Potraviny s prošlým datem spotřeby se nesmějí v žádném případě prodávat, informuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).