Hlavní navigace

Startuje Milostivé léto pro OSVČ i u zdravotního pojištění. Je však jen pro některé

1. 7. 2024
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
Od dnešního dne mohou (nejen) OSVČ žádat o prominutí dluhů na penále u zdravotního pojištění, a to především u VZP ČR.

Oproti Milostivému létu u sociálního pojištění však jde o značně osekanou verzi. Odpuštění se totiž vztahuje výhradně na penále, které je k rozhodnému dni předmětem daňové exekuce. 

Milostivé léto je u zdravotka značně osekané

Po daňové amnestii a amnestii u sociálního pojištění dnes startuje i amnestie u zdravotního pojištění. Odpuštění penále a exekučních nákladů mohou využít fyzické osoby jakožto plátci pojistného (tedy například osoby bez zdanitelných příjmů nebo osoby samostatně výdělečně činné) na veřejné zdravotní pojištění, jejichž závazky vůči zdravotním pojišťovnám jsou vymáhány v rámci exekuce podle daňového řádu (jiných metod exekuce se Milostivé léto netýká). Tento typ exekuce využívá především Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP ČR). Milostivé léto se naopak nevztahuje na dluhy právnických osob, dluhy vymáhané soudním exekutorem, dluhy vymáhané v daňové exekuci nařízené od 1. ledna 2024 a později ani na plátce v insolvenci.

Oproti sociálnímu pojištění se navíc prominutí týká jen penále, které je k rozhodnému dni předmětem daňové exekuce. Nicméně platí, že osoby, kterým bylo penále již vyměřeno, ale není ještě postihnuto daňovou exekucí, mohou po splacení jistiny požádat o „odstranění tvrdosti zákona“. V drtivé většině případů pak dochází k odpuštění penále minimálně ve výši 50 %, u případů hodných zvláštního zřetele (např. vážné onemocnění, složitá rodinná situace) pak bývá odpuštěno i zcela.

Důvod omezení? Penále tvoří příjem fondu prevence

Důvodem, proč je Milostivé léto u zdravotního pojištění takto omezeno, je  podle předkladatelů skutečnost, že penále je významným příjmem tzv. fondu prevence zdravotních pojišťoven, ze kterého jsou financovány aktivity v oblasti předcházení onemocnění a poskytování příspěvků pojištěncům. Výpadkem celého příjmu z penále (např. u VZP ČR činil v roce 2022 více než 1 mld. Kč) by došlo k nemožnosti nabízení programů hrazených z tohoto fondu. To je umocněno tím, že zaměstnanecké zdravotní pojišťovny v současné době nedisponují ani dodatečnými prostředky na základním fondu zdravotního pojištění, ani na fondu provozním, které by bylo teoreticky možné pro financování preventivních činností rovněž použít, píše se ve zdůvodnění s tím, že se dá očekávat, že o odpuštění požádají nižší tisíce dlužníků.

Jaké jsou podmínky

Principy Milostivého léta u zdravotního pojištění jsou následující:

 • odpuštění se týká neuhrazeného příslušenství (penále a exekučních nákladů)
 • odpuštění se týká fyzických osob jako plátců pojistného na veřejné zdravotní pojištění; za plátce pojistného se považuje i bývalý plátce pojistného
 • odpouští se dluh na penále, pro jehož vymožení byla nejpozději ke dni 31. prosince 2023 nařízena daňová exekuce
 • aby mohla fyzická osoba odpuštění využít, musí do konce roku 2024 doplatit dlužné pojistné, od kterého se odvíjí odpouštěná částka příslušenství (včetně exekučních nákladů), nebo do dne splatnosti poslední splátky v případě rozložení úhrady dlužného pojistného na splátky
 • dlužníkům se umožňuje rozložení plateb dlužného pojistného do splátek – v případě dluhu do 50 tisíc Kč se jedná o 12 měsíčních splátek, v případě dluhu nad 50 tisíc Kč 36 po sobě jdoucích měsíčních splátek (první splátka musí být uhrazena do konce letošního roku); v případě nesplacení některé ze splátek bude pokračováno v přerušené daňové exekuci
 • o odpuštění je nutné písemně požádat zdravotní pojišťovnu v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. listopadu 2024

Jak postupovat

VZP ČR doporučuje dlužníkům se nejprve na jakékoli pobočce informovat o aktuální výši dluhu na pojistném vymáhaném v daňové exekuci. Následně je nutné podat žádost, kterou musí dlužník vlastnoručně podepsat a doručit VZP ČR.

Žádost lze doručit těmito způsoby:

 • osobně
 • poštou doporučeným dopisem
 • do datové schránky i48ae3y
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu podatelna@vzp.cz
 • prostřednictvím aplikace e-VZP s využitím elektronické identifikace

Písemnou žádost je vhodné označit „Milostivé léto IV“.

Předčasnou žádost je třeba zopakovat

O odpuštění neuhrazeného penále a exekučních nákladů může požádat i plátce, který již v rámci daňové exekuce dlužné pojistné ke dni 1. července 2024 zcela uhradil.

Kdo má dluh na pojistném vyšší než 5000 Kč a chce rozložit úhradu dlužného pojistného do splátek, musí vyplnit speciální žádost.

Lhůta pro podání žádosti je od 1. července do 30. listopadu 2024. Jak upozorňuje VZP ČR, nemůže přihlédnout k žádostem, které byly doručeny předčasně, tj. před 1. červencem 2024. V takovém případě je třeba podat žádost znovu. 

Souhlasíte se schválenou podobou odpuštění dluhů u zdravotního pojištění?

Seriál: Jak na daně
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).