Hlavní navigace

Stát podpoří rodinné firmy. Co pro ně chystá?

24. 1. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Rodinné podniky tvoří páteř tuzemské ekonomiky a je tak důležité je podporovat v rozvoji a růstu. Zjistěte, co se pro ně chystá.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s partnery připravilo komplexní podporu rodinných podniků, která spočívá jak ve zvýšení informovanosti, vzdělávání, organizace akcí, tak ve využití nových finančních nástrojů z dílny Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). 

Proč je důležitá podpora rodinných firem?

Rodinné podnikání je základem ekonomiky rozvinutých zemí. Stabilizuje zaměstnanost v regionech, protože o budoucnosti těchto firem rozhodují lokální patrioti. Rodiny vlastnící firmy podporují danou lokalitu a záleží jim na tom, aby firma zůstala v místě, kde žijí. Takové firmy jsou navíc nositeli tradic a lokálních produktů. Investice těchto firem se zaměřují do sídla firmy a tím opět vytvářejí ekonomicky stabilní prostředí. Vývoj rodinné firmy je navíc celkem předvídatelný jak pro obchodní partnery a banky, tak pro zaměstnance, dodává Libor Musil, místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků ČR a garant projektu Rodinná firma.

Rodinné firmy vytváří 70 až 90 % světového HDP, poskytují zaměstnání 60 až 80 % zaměstnanců a jsou odolnější vůči krizím a založené na vysoké odpovědnosti k okolí. Rodinné firmy se snaží vyvážit potřeby rodiny a potřeby podnikání, upřednostňují socioekonomické bohatství před úzkým zaměřením na finanční cíle, vyjmenovává Marie Lafantová, specialista pro styk s veřejností z Českomoravské záruční a rozvojové banky

Dalším prvkem, který vytváří ekonomickou stabilitu, je nižší míra zadlužení rodinných podniků a tím také jejich vyšší odolnost proti ekonomickým výkyvům. České rodinné firmy by měly zvyšovat prestiž naší země v zahraničí. Rodinné firmy jako velmi účinný a zároveň velmi náročný způsob podnikání si zasluhují pozornost a podporu od orgánů místní i státní správy. Podpora vložená do českých rodinných firem zůstává v naší zemi, shrnuje Libor Musil.

O rodinných firmách jsme psali zde: Rodinné firmy získají definici, mělo by jim to otevřít cestu pro cílenou podporu

Co chystá ministerstvo?

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček považuje rodinné firmy za stabilního obchodního partnera. Proto podpora rodinných firem je nedílnou součástí živnostenského balíčku, který postupně naplňují. Dokladem je nová publikace k nástupnictví v rodinných firmách a především nové finanční nástroje z dílny ČMZRB. 

V živnostenském balíčku v rámci podpory rodinného podnikání šlo především o přesné definice „rodinného podnikání“ – pojmy „rodinná živnost” a “rodinná obchodní korporace”, dále o přípravu příručky nazvanou Jak předat rodinnou firmu další generaci? a realizaci dalších kroků spočívající ve vzdělávání, poradenství, financích a propagaci. Díky jasné definici rodinného podnikání spouštíme ve spolupráci s ČMZRB přípravu podpůrných programů, posílili jsme komunikaci a výměnu informací, doplňuje v tiskové zprávě Karel Havlíček. 

Živnostenskému balíčku jsme se věnovali v článku Co všechno má přinést živnostenský balíček? I věci už schválené 

V březnu letošního roku by mělo dojít také k zavedení registrace rodinných firem. Tu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR nyní rozebíhá AMSP ČR. Firmy, které budou u AMSP ČR registrovány jako rodinné, by mohly čerpat z podpor pro tento typ firem. Součástí registrace je i certifikát, kdy přihlášení mohou používat oficiální logo české rodinné firmy, konkretizuje Libor Musil.

O čem je projekt Rodinná firma?

Asociace malých a středních podniků ČR, jejímž dlouholetým předsedou byl právě Havlíček, se podpoře rodinných firem věnuje dlouhodobě a intenzivně, a to hlavně v rámci projektu Rodinná firma. Jeho základem je pomoc rodinám v úspěšném procesu předávání firem na další generaci. Pořádají školení, kulaté stoly, radí a spolupracují s universitní platformou. Jde jim o to, aby se rodinné firmy neprodávaly, ale aby majitelé jako první volbu měli výchovu nastupující generace k podnikání a správě rodinného majetku. Dále nám jde o to, aby se propagovalo rodinné podnikání ve společnosti ať už jako motivace k zakládání nových českých firem nebo jako motivace pro generaci nástupníků, aby vydělané peníze investovali zpátky do růstu svých firem, popisuje Libor Musil. 

Podle Libora Musila by podle vývoje hospodářství měla ministerstva reagovat dalšími podporami rozvoje rodinného podnikání. Jde nám o podporu jejich expanze do zahraničí, a to jednak zvyšováním exportu a jednak investicemi těchto firem do vlastních zahraničních filiálek, dodává. 

O dalších plánech MPO najdete více v článku Co chystá ministr průmyslu a obchodu na podporu podnikání žen? 

Jak pomůže ČMZRB?

Podpora od Českomoravské záruční a rozvojové banky byla prvním vyhlášeným programem. Jedná se o podporu investic u rodinných firem a získání prostředků na přechod firmy z jedné generace na druhou. Předávání firem je období, kdy je firma nejvíce zranitelná, a proto považujeme tento krok od ČMZRB za velmi dobrý. Díky tomu existuje nástroj, který umožní generaci zakladatelů odejít z firmy, aniž by oslabili likviditu, a nástupcům převzít firmu finančně zdravou, podotýká Libor Musil. Rodinné firmy tak budou moci získat podporu ještě za výhodnějších podmínek než dosud a dojde tak k ještě ve větší míře k usnadnění jejich dalšího rozvoje a růstu. Bude pro ně také jednodušší zajistit budoucnost jejich podniku i v situaci, kdy jeho zakladatelé půjdou do důchodu. 

Konkrétně se jedná o programy Záruka 2015 až 2023 a Expanze. Smyslem programu Záruka 2015 až 2023 je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k financím. V jeho rámci ČMZRB poskytuje takzvanou M-záruku, která je určena malým a středně velkým firmám v případě, že potřebují profinancovat zásoby, materiál nebo pořídit stroj, zařízení, technologii, nemovitost, software či jiný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Záruka je poskytována do výše 70 % k úvěru do 4 mil. Kč a na dobu 6 let. V případě rodinných firem, které zároveň budou splňovat definici malého a středního podniku, tento program rozšíříme o tzv. GEN-záruku. Tu bude možné využít na profinancování aktivit souvisejících s nákupem obchodního podílu rodinného podniku. Tato záruka bude poskytována do výše 80 % k úvěrům do 30 mil. Kč a na dobu 8 let, popisuje Marie Lafantová.

Program Záruka 2015 až 2023
Typ záruky Výše úvěru Procentuální výše úvěru Doba splatnosti
M-záruka do 4 milionů Kč 70 % 6 let
GEN-záruka do 30 milionů Kč 80 % 8 let

Jak funguje program Expanze

Program Expanze je pak rozdělen na úvěrovou a záruční část. Úvěry z programu Expanze jsou standardně poskytovány v rozmezí 1 – 45 mil. Kč a až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Tento úvěr je bezúročný a bez jakýchkoliv dalších poplatků, s dobou splatnosti 7 let, resp. 10 let v případě pořízení nemovitostí, včetně odkladu splátek jistiny na 3,5 roku. Min. 20 % financování musí poskytnout spolupracující komerční banka nebo leasingová společnost, přičemž na tuto část úvěru poskytují finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 2 milionů korun. Úvěr z programu Expanze lze využít na pořízení nových strojů, zařízení, technologií, programů, software, nemovitosti a jejich technické zhodnocení apod., dodává Marie Lafantová . 

Podívejte se na nabídku provozních úvěrů: Přemýšlíte nad provozním úvěrem? Prozkoumejte nabídku a pečlivě volte jeho typ

Záruky z programu Expanze jsou standardně poskytovány k úvěrům od 4 do 25 mil. Kč, až do výše 70 % jistiny úvěru a na dobu 7 let, resp. 10 let, pokud převažuje pořízení nemovitých věcí. Tuto záruku lze tak využít jak na provozní výdaje (pořízení zásob, materiálu, výdajů na energie apod.), tak projekty investičního charakteru (tj. pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku).

Malé a středně velké rodinné firmy budou moci podporu z programu Expanze získat za výhodnějších podmínek. To znamená v případě části Expanze-úvěry bezúročný úvěr v rozmezí 650 tis. – 60 mil. Kč se splatností 10 let včetně odkladu splátek jistiny až na 4 roky a s finančním příspěvkem na úhradu úroků u komerčního úvěru až do výše 4 mil. Kč. Záruku za komerční úvěr pak budou moci získat k úvěrům v rozmezí 1 až 40 mil. Kč až do jeho 80% výše a na dobu 12 let, vyjmenovává závěrem Lafantová.

Program Expanze
Typ části Výše úvěru Procentuální výše úvěru Doba splatnosti Finanční příspěvek
Úvěrová část 1–45 milionů Kč 45 % 7 let (10 let v případě pořízení nemovitosti) až 2 miliony Kč
Investiční část 4–25 milionů Kč 70 % 7 let (10 let v případě pořízení nemovitosti)
Zvýhodněná úvěrová část 650 tisíc–60 milionů Kč 10 let až 4 miliony Kč
Zvýhodněná investiční část 1–40 milionů Kč 80 % 12 let
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).