Hlavní navigace

Statisíce plátců DPH musí podat své první kontrolní hlášení. Kdo se mu vyhne?

22. 4. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Už jen několik dní mají plátci DPH na to, aby podali kontrolní hlášení. Pro statisíce z nich jde navíc o první hlášení. Ne všichni jej ale musí odevzdat.

Statisíce plátců DPH musí do pondělí podat své první kontrolní hlášení. Další statisíce plátců pak musí odevzdat již třetí hlášení. Pokuty za nedodržení zákona sice nejsou zrovna malé, finanční správa nicméně ujišťuje, že zatím postupuje benevolentně. Ve sněmovně se navíc bude příští týden projednávat novela zákona, která by měla sankční režimu u DPH zmírnit.

Celkově podává hlášení skoro půl milionu plátců

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Už své třetí kontrolní hlášení by v pondělí mělo mít odevzdáno 288 tisíc plátců DPH. Jedná se o právnické osoby a fyzické osoby – měsíční plátce, kteří musí hlášení podávat každý měsíc. Ne všichni však tuto povinnost dodrželi a například první hlášení podalo v termínu jen 245 tisíc plátců DPH. Nyní čeká první kontrolní hlášení i fyzické osoby – kvartální plátce, kterých je podle odhadů okolo 200 tisíc.

Ne všech plátců DPH se ale hlášení týká. Kontrolní hlášení podává každý plátce DPH, pokud:

Kontrolní hlášení bude muset podávat každý plátce DPH, pokud:

  • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 25 daňového přiznání k DPH),
  • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 40, 41 nebo 10 a 11 daňového přiznání k DPH) nebo přijetí plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c), a to z řádků 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH),
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

Hlášení se naopak nebude týkat:

Existují navíc ale i plátci DPH, kteří kontrolní hlášení nebudou muset podávat. Kontrolní hlášení nebude muset vyplňovat a odesílat plátce, který například

  • uskuteční pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51, nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63,
  • neuskutečnil za zdaňovací období žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a nepořídil zboží z jiného členského státu.

Obecně platí, že pokud podáváte nulové daňové přiznání, nevzniká vám povinnost podání kontrolního hlášení. Je zřejmé, že údaje v kontrolním hlášení musí plně odpovídat hodnotám, které jsou uváděny v konkrétních řádcích DAP. Z toho důvodu lze pro zjednodušení připustit následující souvislosti, radí finanční správa.

Vztah daňového přiznání a kontrolního hlášení
Řádek daňového přiznání Oddíl kontrolního hlášení
1, 2 A.4. nebo A.5.
40, 41 B.2. nebo B.3.
25 A.1.
10, 11 B.1.
3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 A.2.

Zdroj: Finanční správa ČR

Čtěte více: Máme manuál (nejen) pro plátce DPH, kteří nyní podávají první kontrolní hlášení

Hlavní průšvih? Přísné sankce

Jedním z problémů, které se s hlášením pojí, jsou poměrně krátké lhůty a přísné pokuty. Aktuálně uvádí zákon o DPH u kontrolních hlášení tyto lhůty a sankce. Kontrolní hlášení se musí podat v návaznosti na osobu plátce do 25 dnů od skončení měsíce nebo čtvrtletí. Kdo své povinnosti ohledně kontrolního hlášení k DPH včas nesplní, čekají ho pokuty. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.

Zákon navíc obsahuje další pokuty, které mohou plátci DPH v souvislosti s kontrolním hlášením dostat. U nich ale již existuje možnost pro správce daně stanovit jejich výši, a to do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení, a až do výše 500 000 Kč pro plátce, kteří nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžují nebo maří správu daní.

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

Sankce se zmírní

Druhým čtením nicméně tento týden prošla novela zákona, která má tento systém změnit. Lhůta pro reakci na výzvu se má změnit z 5 kalendářních na 5 pracovních dní, což dá podnikatelům větší časový prostor na reakci, zejména v případě víkendů prodloužených o sváteční dny či při čerpání dovolené. Ministerstvo financí dále navrhuje doplnit institut prominutí pokuty, který se bude týkat pokut v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč, a institut vyloučení vzniku pokuty, který se bude týkat pokuty v pevné výši 1 000 Kč. V případě pokuty ve výši 1 000 Kč bude tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost.

Finanční správa navíc ujišťuje, že do nabytí účinnosti novely bude přistupovat k podnikatelům benevolentně. Co se týká pokut ve výši 1000 Kč, tak ty finanční správa do nabytí účinnosti novely udělovat nebude, protože nabytím účinnosti připravované novely dojde u všech tisícikorunových po¬kut vzniklých do této doby k jejich zániku. U ostatních fixních pokut, tj. 10 000, 30 000 a 50 000 Kč, správce daně tyto pokuty udělovat může, ale plátce si případně bude moci požádat o jejich prominutí, a to do 3 měsíců od nabytí účinnosti zmiňované novely. Jak ale ujistila finanční správa, tyto pokuty bude správce daně udělovat před účinností novely jen zcela výjimečně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).