Hlavní navigace

Stovky podnikatelů dostaly pokutu, že nepodaly daňové přiznání elektronicky

14. 7. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Od letošního roku platí nová pokuta pro ty, kteří nepodají daňové přiznání elektronicky, ačkoli to měli za povinnost. Penále zatím dostalo přes 500 podnikatelů.

Někteří majitelé zpřístupněných datových schránek musí od letošního roku podávat daňové přiznání pouze v elektronické podobě. S elektronickými přiznáními k DPH navíc už nějaký ten pátek musí počítat plátci DPH. Od letošního roku má však nedodržení elektronické formy jasný následek, a to pokutu minimálně 2000 korun. Navzdory tomu, že se elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů týkalo statisíců podnikatelů, pokutu za nedodržení elektronického podání dostalo jen několik stovek z nich. Vyplývá to ze statistik, které serveru Podnikatel.cz poskytla Finanční správa ČR.

Čtěte také: Několik poznámek od právníka k elektronické komunikaci od roku 2015

Majitelé datových schránek musí podávat přiznání elektronicky

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Od roku 2015 platí povinné elektronické podání pro majitele zpřístupněných datových schránek. Tato novinka se však netýká všech vlastníků „datovek“. Záleží totiž na tom, jaký typ datové schránky mají zpřístupněnou. Povinné elektronické podání totiž mají „jen“ vlastníci datových schránek právnických osob (ze zákona tedy všechny firmy) a vlastníci datových schránek podnikajících fyzických osob. Tato novinka se navíc týká přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání. Vybraná podání se musí odevzdávat pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Datovou zprávu poslat třemi různými způsoby:

  • podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
  • odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Daňový řád sice stanovuje, že za elektronické podání nelze považovat podání tzv. e-tiskopisem, finanční správa se však rozhodla pro letošní rok stanovit výjimku. S ohledem na to, že se jedná o nový přístup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude Finanční správa ČR, s ohledem na základní zásady správy daní, zejména zásady přiměřenosti, spolupráce a vstřícnosti, po přechodné období roku 2015 (tj. pro podání učiněná v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 daňového řádu i podání, učiněná postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu, uvedla finanční správa na svém webu. Jedná se tedy o podání skrze daňový portál.

Aby finanční úřady podání e-tiskopisem vzaly, muselo mít podání podobu datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně a tato datová zpráva musela být v zákonné lhůtě potvrzena některým ze způsobů uvedených v § 71 odst. 1 daňového řádu. To znamená, že jej podnikatelé museli opatřit elektronickým podpisem či do pěti dnů od podání doručit na úřad potvrzení o e-tiskopisu opatřené podpisem.

Čtěte také: Povinnost elektronického podání se netýká všech majitelů datových schránek

Novou pokutu dostalo několik stovek podnikatelů

Daňový řád rovněž obsahuje od letošního roku novou pokutu. Kdo učiní podání jinak než elektronicky, ačkoli to měl za povinnost, vznikne mu povinnost uhradit pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může dostat penále až 50 000 Kč. Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.

Co se týče počtu podnikatelů, kteří měli ze zákona povinnost podat přiznání k dani z příjmů elektronicky, jedná se o statisíce. Množství pokut pro ty, kteří tuto povinnost nesplnili, se přitom zatím pohybuje jen v řádu stovek. U fyzických osob za nepodání daňového přiznání k dani z příjmů elektronicky byla uložena pokuta ve 118 případech, u právnických osob 432. Celkem tedy 550 případů. Zdůrazňuji, že se jedná o letošní zatím podaná daňová přiznání k daním z příjmů. Toto číslo může narůst, uvedla serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Plátci DPH budou komunikovat vesměs elektronicky

Okruh podnikatelů, kteří budou muset komunikovat elektronicky, se od příštího roku podle všeho rozšíří. Novinka se má týkat plátců DPH – fyzických osob a přiznání k DPH. Podnikatelé – fyzické osoby s obratem do 6 milionů korun za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců totiž mají v současnosti výjimku a nemusí podávat daňové přiznání k DPH elektronicky. To se má ale od příštího roku změnit. Všichni plátci DPH mají od roku 2016 podávat přiznání elektronicky, a to pouze

  • datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
    podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  • s ověřenou identitou podatele prostřednictvím certifikátu pro evidenci tržeb, nebo dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

Formuláře navíc nemá být umožněno posílat prostřednictvím datové schránky. Cílem však není omezit autentizační funkci datové schránky. Uživatelé datových schránek tak budou moci využít svých přístupových údajů do datových schránek k tomu, aby autentizovali podání, která učiní prostřednictvím zmíněného daňového portálu finanční správy (což je způsob, který již v současnosti úspěšně funguje), uzavřelo v důvodové zprávě ministerstvo financí.

Čtěte také: 3 novinky, které se na podnikatele chystají od roku 2016 u DPH

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).