Hlavní navigace

Stravné a zahraniční pracovní cesty v roce 2010

14. 4. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Vyúčtování zahraniční pracovní cesty vypadá na první pohled složitě. Má však logická pravidla. Zákoník práce pamatuje i na nutné vedlejší výdaje a kapesné pro zaměstnance.

Rozšiřování mezinárodních obchodních vztahů s sebou přináší i nárůst počtu pracovních cest zaměstnance. S těmi jsou samozřejmě spojené i výdaje za dopravu, ubytování, stravné, nezbytné vedlejší výdaje, ale i kapesné poskytnuté zaměstnanci.

Náhrada prokázaných jízdních výdajů

Jedná se o veškeré prokázané výdaje za dopravu, tj. výdaje za letenky, jízdenky, lodní lístky, taxi a místní hromadnou dopravu. Všechny zaměstnancem předložené doklady musí mít datum shodné s datem pracovní cesty. Zaměstnavatel předem určí způsob dopravy. Znamená to, že pokud zaměstnavatel určí jako dopravní prostředek například rychlík, nemůže si zaměstnanec sám zvolit cestování letadlem. Čtěte více: Podnikatel na cestách. Jak uplatnit cestovné do nákladů?

Pracovní cesta začíná překročením státní hranice a při letecké dopravě plánovaným odletem letadla podle letového řádu.

Náhrada výdajů za ubytování

Zaměstnanec po návratu z pracovní cesty předloží zaměstnavateli doklady z ubytovacího zařízení nebo hotelu. Jestliže zaměstnavatel zajistil ubytování předem, nemohou logicky zaměstnanci vzniknout náklady spojené s ubytováním. Stejně tak v případě, že zaměstnanec využije pohostinnosti příbuzných nebo známých. Čtěte více: Tahák pro podnikatele aneb několik rad a tipů

Stravné na zahraniční pracovní cestě

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou.

Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se poskytuje zahraniční stravné:

  • ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 12 hodin,
  • v poloviční výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 6 hodin, nejvýše 12 hodin,
  • ve čtvrtinové výši, jestliže pracovní cesta trvá 6 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu.

Jestliže bylo zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto bezplatné stravování, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře (ne občerstvení), je zaměstnavatel je oprávněn toto stravné krátit za každé uvedené jídlo:

  • o 25 % za stravné poskytnuté v základní sazbě,
  • o 35 % za stravné poskytnuté v poloviční výši základní sazby,
  • o 70 % za stravné poskytnuté ve čtvrtinové výši základní sazby.

Stravné se obvykle krátí, pokud je součástí noclehu také snídaně a zaměstnanec na tuto snídani sám nepřispívá. Na krácení stravného ale musí být stejně jako u tuzemských pracovních cest pracovník předem upozorněn. V opačném případě mu totiž náleží stravné nekrácené. Čtěte více: Cestovní náhrady v roce 2010

Náhrada prokázaných vedlejších výdajů

V případě, že se skutečně jedná o nutné vedlejší výdaje je zaměstnavatel povinen takové výdaje proplatit. Může se jednat například o poplatky za úschovu zavazadel, použití telefonu, parkovací poplatky. Připomínka: Mezi tyto výdaje nepatří případná zaměstnancova útrata v hotelovém minibaru. Čtěte více: Jak na cestovní výdaje zaměstnanců a pracovní cesty OSVČ

Kapesné

Zaměstnavatel může, ale nemusí, na zahraniční pracovní cestě vedle stravného poskytovat zaměstnanci i kapesné. To je poskytováno do výše 40 procent stravného. Počítá se vždy z nekráceného stravného. Kapesné se poskytuje na osobní vedlejší výdaje. Zaměstnanec není povinen po návratu z pracovní cesty zaměstnavateli uvádět, k jakému účelu kapesné použil. Čtěte více: Stravné poskytované podnikateli na služební cestě

Zálohy na pracovní cesty a způsob jejich vyúčtování

Zaměstnavatel je povinen před vysláním na pracovní cestu zaměstnanci poskytnout přiměřenou zálohu v cizí měně a v rozsahu podle předpokládaného trvání pracovní cesty. Současně může být zapůjčena i platební karta zaměstnavatele. Po návratu z pracovní cesty se provede vyúčtování zálohy a částka, kterou bude zaměstnavatel zaměstnanci doplácet, musí být v české měně. Pro přepočet se použije kurz ČNB platný v den určení výše zálohy. Čtěte více: Firemní karty na zahraničních služebních cestách

Příklad na stanovení stravného a kapesného

Zaměstnanec odletěl na pracovní cestu do Německa. Použil let Praha – Frankfurt (odlet 3,25 hod. z Prahy, přílet do Fankfurtu 4,30 hod.). Z pracovní cesty se vracel následující den. Odlet z Frankfurtu byl v 16,20 hod. a přílet do Prahy 17,25 hod.

skoleni_27_5

Mimo území České republiky strávil:

  • první den 20 hod. a 35 minut (počítá se doba odletu z Prahy do 24,00 hod.)
  • druhý den 17 hod. a 25 minut (počítá se doba od 0,00 hod. do příletu do Prahy)

Obě pracovní cesty trvaly déle než 12 hodin. Pracovníkovi náleží 2× základní sazba zahraničního stravného stanoveného pro Německo, tj. 2× 45 EUR. Zaměstnavatel také může vyplatit kapesné ve výši 40 % ze stravného. Celkový nárok na stravném a kapesném činí 126 EUR (90 + 36).

Základní sazby zahraničního stravného 2010 pro vybrané země
Země Základní sazba stravného
Evropská unie:
Slovensko 30 EUR
Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko 35 EUR
Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko 40 EUR
Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko 45 EUR
Irsko, Švédsko, Dánsko 50 EUR
Velká Británie 40 GBP
Ostatní Evropa:
Chorvatsko, Turecko 40 EUR
Lichtenštejnsko, Rusko, Ukrajina 45 EUR
Island, Norsko 55 EUR
Švýcarsko 65 CHF
Asie:
Afghánistán, Indie, Írán, Thajsko, Vietnam 35 EUR
Čína, Írák 40 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří:
Kanada 45 USD
USA 50 USD
Brazílie 55 USD
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).