Hlavní navigace

Sumář České správy sociálního zabezpečení pro rok 2014

2. 1. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.sxc.hu
Seznamte se s důležitými informacemi pro sociální zabezpečení platnými v novém roce.

Pojistné

Plátce pojistného (zaměstnavatel) nadále odvádí na důchodové pojištění za zaměstnance, který není účasten důchodového spoření, 28 % (6,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu a za zaměstnance účastného důchodového spoření 25 % (3,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu. Toto pojistné zaměstnavatel platí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Sazba pojistného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavateli za zaměstnance zůstává ve výši 2,3 %, v některých případech 3,3 %, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %. Pojistné musí být na účet příslušné OSSZ připsáno nejpozději 20. dne následujícího měsíce, za které se pojistné odvádí.

Pojistné osob samostatně výdělečně činných

V roce 2014 se pro osoby samostatně výdělečně činné, jako každý rok, mění minimální zálohy na důchodové pojištění, měsíční vyměřovací základ a s ním související záloha na pojistné. OSVČ, které nejsou účastny důchodového spoření, budou v roce 2014 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve stejné výši, tedy 29,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ, které budou účastny důchodového spoření, budou odvádět 31,2 % – z toho 26,2 % tvoří povinné pojistné na důchodové pojištění a budou jej odvádět příslušné OSSZ.

Dobrovolné důchodové pojištění

Ilustrační obrázek.
Autor: www.sxc.hu

Ilustrační obrázek.

Minimální měsíční pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění činí v roce 2014 nově 1 817 Kč (28 % z ¼ průměrné mzdy) v případě, že není účastna důchodového spoření, a u osoby účastné důchodového spoření pak 1 946 Kč (30 % z ¼ průměrné mzdy). Pojistné se hradí přímo příslušné OSSZ. Pouze u osoby účastné důchodového spoření převede OSSZ část pojistného na důchodové spoření na účet vedený u Specializovaného finančního úřadu.

Vyhledejte své obchodní partnery a souvislosti. Vyzkoušejte Rejstřík firem

Důchody

Základní výměra všech druhů důchodu činí 9 % průměrné mzdy, v roce 2014 bude tato částka nově 2 340 Kč. Procentní výměra starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se nemění a nadále činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. V případě, že se po 31. 12. 2012 bude doba pojištění krýt s dobou účasti na důchodovém spoření, bude procentní výměra starobního důchodu činit 1,2 % výpočtového základu. Od 1. 1. 2014 se pro výpočet důchodů přiznaných po 31. 12. 2013 použijí upravené redukční hranice. Lidé, kteří v roce 2014 dosáhnout důchodového věku, budou muset získat alespoň 30 let doby důchodového pojištění.

Nemocenské pojištění

Od 1. 1. 2014 končí dočasné opatření v oblasti nemocenského pojištění, kdy v letech 2011 – 2013 poskytoval zaměstnavatel po dobu prvních 21 dní dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy a OSSZ vyplácely nemocenské až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanci, který bude uznán dočasně pracovně neschopným v době od 1. 1. 2014, budou zaměstnavatelé vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a od 15. kalendářního dne nemocenské bude vyplácet OSSZ. Zvyšují se redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro určení výše dávek nemocenského pojištění.

Změna výplatních termínů

Přelom roku mění některé termíny výplaty důchodů. Lidé, kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty, budou mít v lednu 2014 následující změnu výplatních termínů: 

  • důchody splatné ve čtvrtek 2. 1. 2014 budou vyplaceny v pátek 3. 1. 2014
  • důchody splatné v sobotu 4. 1. 2014 budou vyplaceny v pátek 3. 1. 2014. 

Posun bezhotovostní výplaty důchodů se splatností 2. a 4. v lednu 2014 je mimořádným opatřením souvisejícím s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2014 může ČSSZ čerpat až dnem 2. 1. 2014.

Klienti, kteří dostávají důchody na účet vždy 6. den v měsíci, obdrží lednovou splátku v řádném termínu. V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem.

Na způsobu výplat důchodů se nebude v roce 2014 nic měnit. Budou probíhat jako dosud podle požadavku klienta. Tedy bezhotovostně na účty bank nebo spořitelních a úvěrních družstev nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).