Hlavní navigace

„Kočkopsa“ supehrubou mzdu čeká nový smysl života

12. 3. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 293493
Superhrubá mzda má po roce platnosti opustit své pozice. Zcela zaniknout by však neměla, ministerstvo financí chce její koncept využít k sjednocené platbě daní a pojistného. Se supehrubou mzdou možná zmizí i řada daňových výjimek.

V pondělí proběhla médii zpráva o tom, že ministerstvo financí plánuje zrušení superhrubé mzdy. Ministerstvo den na to sice uvedlo, že konceptu superhrubé mzdy se zcela nevzdává, avšak má nabýt nového uplatnění. Superhrubá mzda se má stát základem pro sjednocení výpočtu daní a pojistného. Podnikatelé návrh na zrušení superhrubé mzdy vítají, protože jim tato změna systému příliš nepomohla.

Co je superhrubá mzda

Superhrubá mzda vstoupila v platnost na počátku loňského roku, kdy vláda v rámci reformy veřejných financí tuto novinku schválila. Superhrubou mzdu vytvořila hrubá mzda zaměstnance navýšená o povinné pojistné, které za pracovníka platí zaměstnavatel. K hrubé mzdě se tak připočítává pojistné na sociálním zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecném zdravotním pojištění. Čtěte více tutoriál Superhrubá mzda.

Důvodem pro zavedení superhrubé mzdy byly podle vlády mimo jiné snahy o vyšší transparentnost mzdových nákladů a o omezení administrativní zátěže podnikatelů spojenou s účtováním vedlejších mzdových nákladů v rámci jejich mzdového účetnictví. V současnosti se ze superhrubé mzdy odvádí rovná daň 15 %, která však v reálu znamená 23,1% zdanění. Ministerstvo financí však chce po roce fungování superhrubé mzdy změnu. Původní informace, podle kterých měl koncept superhrubé mzdy zcela zaniknout, však ministerstvo den na to upřesnilo.

Za optimální považuje Ministerstvo financí tu alternativu, kdy by se dnešní superhrubá mzda stala základem nového sjednoceného vyměřovacího základu pro daně a odvody. Superhrubá mzda by se tedy nezrušila, ale naopak využila pro konstrukci nového systému, který přinese výrazné zjednodušení a snížení administrativních nákladů pro poplatníky i stát, vysvětlil Peter Chrenko, náměstek ministra financí pro daně a cla.

Konkrétní parametry – jeden velký otazník

Tyto avizované změna se mají stát součástí nového zákona o daních z příjmů, který ministerstvo v současnosti připravuje. Hlavním cílem této normy se má stát sjednocení vyměřovacích základů pro daň z příjmu fyzických osob, zdravotní a sociální pojištění. Konkrétní parametry zákona jako výše zdanění, slevy na dani, či daňové výjimky však ministerstvo zatím nechce zveřejnit. Ministerstvo též nepotvrdilo, zda zachová rovnou daň, či zda opětovně zavede daňová pásma.

Připravovaný zákon reformuje daňový systém, a proto vůbec neoperuje s konkrétními parametry systému – jako jsou daňové sazby, odečitatelné položky apod. Naším cílem je vytvořit stabilní srozumitelný systém, jehož jednotlivé parametry se pak budou moci měnit dle politické dohody, potvrdila serveru Podnikatel.cz Zuzana Chocholová z oddělení komunikace Ministerstva financí ČR. Paragrafované znění zákona chce ministerstvo předložit vládě do konce května tohoto roku.

Součástí zákona se má také zrušení řady daňových výjimek. Hodně se spekuluje o konci stravenek, či režijních jízdenek. Různá daňová zvýhodnění by pak měl nahradit jeden zaměstnanecký paušál. Proti těmto krokům se však dlouhodobě staví odboráři, kteří v některých případech hrozí dokonce stávkou. Čtěte více: Daňová revoluce požírá své děti. Stravenky čeká gilotina.

Anketa

Myslíte si, že zavedení superhrubé mzdy je dobrým krokem?

Podnikatelům superhrubá mzda k srdci nepřirostla

Podnikatelé návrh na změnu superhrubé mzdy vítají. Podnikatelům sice přinesla snížení daňové zátěže, avšak způsobila zvýšení administrativních nákladů, protože jednotlivé účetní systémy firem musely být přizpůsobeny, a především velké zmatky při jejím zavádění. Podle řady podnikatelů se jednalo o nelogický a nesystémový návrh, který místo zjednodušení přinesl spíše další komplikace.

Podnikatelům též vadí, že odvody na zdravotní a sociální pojištění se kalkulují z hrubých mezd, zatímco 15% daň se počítá ze superhrubé mzdy. Z daňového hlediska je superhrubá mzda „kočkopes“. Pokud se nepředpokládá dále se superhrubou mzdou pracovat i v dalších oblastech, nic se nestane, když zase zmizí, domnívá se Milan Mostýn, tiskový mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Za ideální návrh považujeme zrušení superhrubé mzdy bez náhrady a zachování stávající rovné daňové sazby 15 %, tím by bylo totiž dosaženo významného daňového snížení v řádech několika procent, doplnila Jana KozlíkováHospodářské komory ČR.

Některé firmy ale koncept superhrubé mzdy původně vítaly. Mělo jít i o první krok k zavedení dalších pilířů penzijního pojištění. Bohužel, komplexní penzijní reforma je stále v nedohlednu. Za této situace se význam superhrubé mzdy poněkud vytrácí, připustil Milan Mostýn.

Takřka všichni podnikatelé se ale shodují na tom, že alespoň jedno pozitivum superhrubá mzda přinesla. Odvody zaměstnavatelů se totiž dostaly do širšího povědomí jakožto součást ceny práce. Čtěte také: Zaměstnanecké benefity zvyšují vyměřovací základ.

Banner - Zákony 2009

Daňové výjimky jsou plevel

Podnikatelé se také příznivě staví ke zrušení daňových výjimek. Jednohlasně ale připomínají, že systém daňových výjimek by muselo vykompenzovat jiné opatření, které by přineslo rovné podmínky občanům i podnikatelskému prostředí.

Tip do článku - EBF spíkři 1

Pokud by uvedené zrušení výjimek např. stravenky, bylo spojeno se snížením daňové zátěže zaměstnanců, tak bychom s tím souhlasili, konkretizoval serveru Podnikatel.cz Martin Pýcha, tajemník Zemědělského svazu ČR.

Daňové výjimky zaplevelují již tak složitou daňovou legislativu. Musíme však počítat i s tím, že řada výjimek byla prosazena zájmovými skupinami, které budou lobovat za jejich zachování, připomíná Jana Kozlíková.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).