Hlavní navigace

Svatba, narození dítěte nebo přestěhování? Zaměstnanec má nárok na volno

24. 9. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: 397604
Zákoník práce a nařízení vlády vyjmenovává důležité osobní překážky zaměstnance. Za ty přísluší volno a v některých případech i náhrada mzdy.

Mezi osobní překážky na straně zaměstnance patří nemoc, mateřská a rodičovská dovolená ale i jiné důležité osobní překážky v práci podle § 199 zákoníku práce. Zaměstnavatel za dobu, po kterou zaměstnanec nepracuje z důvodu těchto překážek, umožní pracovní volno, případně vyplatí náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Čtěte více: Máte zmatek v průměrech u výdělků? Poradíme, jak na výpočet

Důležité osobní překážky stanovuje zákoník práce a nařízení vlády

Okruh jiných důležitých osobních překážek stanovila vláda samostatným nařízením. O překážku se samozřejmě jedná pouze v případě, že měl zaměstnanec tento den podle předepsaného rozvrhu směn pracovat. Jestliže měl mít volno, nemůže se logicky jednat o překážku v práci. Další překážky jako např. obecný zájem, výkon veřejných funkcí a studium uvádí zákoník práce v § 200–205.

Na volno v den svatby mají nárok snoubenci i jejich rodiče

Nařízení vlády uvádí: Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu. Náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 den. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče.

Příklad: Mám jako nevěsta nárok na placené volno s náhradou mzdy, když se svatba koná v sobotu?

Svatby se většinou konají v sobotu, tj. v den nepřetržitého odpočinku v týdnu. Jestliže neměl zaměstnanec (nevěsta) v tento den podle rozvrhu směn pracovat, náleží volno pouze za jeden den. Pracovní volno s náhradou mzdy se v tomto případě obvykle poskytuje den před obřadem nebo den po obřadu, tedy v pátek nebo v pondělí. Čtěte více: Svatba, pohřeb, zpoždění vlaku: Nárok na pracovní volno?

Pokud by se svatba konala v pátek, bude přiděleno volno s náhradou mzdy v pátek a volno bez náhrady mzdy např. ve čtvrtek nebo v pondělí.

Také rodiče snoubenců mají nárok na placené volno k účasti na svatbě. Naopak, v případě, že by měli svatbu rodiče, mají jejich děti rovněž nárok na pracovní volno, ale už bez náhrady mzdy. V obou případech se dodržuje jednoduché pravidlo: den volna = den obřadu. V jiný den se volno jako překážka v práci neposkytuje.

Nárok na pracovní volno při svatbě:

  • svatba vlastní – 2 dny, z toho jen 1 den k účasti na obřadu – placený, 2. den – neplacený
  • svatba dětí – 1 den k účasti na obřadu – placený
  • svatba rodičů – 1 den k účasti na obřadu – neplacený

Volno k oslavám narození dítěte nečekejte

Další důležitou osobní překážkou je narození dítěte. Neznamená to samozřejmě, že by se volno udělovalo čerstvým otcům k oslavám narození dítěte, případně k zotavení následující den. Čtěte více: Vracím se po mateřské do práce, co mě čeká? Výpověď.

Pracovní volno při narození dítěte se dle nařízení vlády poskytne na nezbytně nutnou dobu:

  • s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět,
  • bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).

Příklad: Zaměstnanec vezl manželku do porodnice. Cesta tam a zpět trvá cca 2 hodiny. Rozhodl se zůstat také u porodu.

Za cestu k převozu manželky má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy. Dvě hodiny tedy budou placené. Zaměstnavatel umožní volno k účasti u porodu na nezbytně nutnou dobu, bude ovšem neplacené.

Stěhovat do vlastního se můžete dva dny, ovšem zadarmo

Se svatbou nebo narozením dítěte může souviset i přestěhování. Podle nařízení vlády náleží pracovní volno bez náhrady mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení. Výjimkou je přestěhování v zájmu zaměstnavatele, kdy náleží pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Čtěte více: Jak na čerpání dovolené a převod do nového zaměstnání?

Poznámka: Jedná se vždy o zákonný nárok na poskytnutí placeného nebo neplaceného volna. Zaměstnanec se nemůže většího rozsahu volna, než stanoví nařízení vlády o okruhu a rozsahu jiných důležitých osobních překážek v práci domáhat. Zaměstnavatel ale může např. vnitřním předpisem stanovit volno s náhradou mzdy i ve větším rozsahu.

Výběr důležitých osobních překážek v práci podle Přílohy k nařízení vlády 590/2006 Sb.
Druh osobní překážky v práci Doba pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu Doba pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu
Vyšetření nebo ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení, nebylo-li možné provést mimo pracovní dobu nezbytně nutná doba
Pracovnělékařská prohlídka nebo očkování související s výkonem práce nezbytně nutná doba
Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků nezbytně nutná doba
Svatba vlastní (nárok na 2 dny, z toho 1 den obřad) 1 den 1 den
Svatba dítěte (rodiče) 1 den na obřad
Svatba rodičů (děti) 1 den na obřad
Narození dítěte – nezbytně nutná doba (týká se jen manželky/družky) převoz do porodnice a zpět účast při porodu
Úmrtí manžela, druha nebo dítěte 2 dny + 1 den na pohřeb
Pohřeb rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance 1 den + další den při obstarání pohřbu
Pohřeb prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti nezb. nutná doba, nejvýše 1 den + další den na obst.pohřbu
Doprovod manžela,druha, dítěte, rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela do zdrav.zařízení k vyšetření nezbytně nutná doba, nejvýše 1 den
Doprovod jiného rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nezbytně nutná doba, nejvýše 1 den
Pohřeb spoluzaměstnance – zaměstnance k účasti určí zaměstnavatel nezbytně nutná doba
Přestěhování do vlastního bytového zařízení 2 dny pokud je stěhování v zájmu zaměstnavatele 2 dny – stěhování z osobních potřeb zaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání před skončením pracovního poměru nezbytně nutná doba, nejvýše 1 půlden v týdnu ve výp.době
Vyhledání nového zaměstnání před skončením pracovního poměru (výpověď dal zaměstnavatel podle § 52 a) až e)) ZP nezbytně nutná doba, nejvýše 1 půlden v týdnu ve výp.době

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).