Hlavní navigace

Lázně si libují, šviháků lázeňských letos přibylo

Počet v hostů v českých lázních v prvním čtvrtletí roku 2011 se oproti loňsku zvýšil o 8 procent. Přibližně polovinu z nich tvoří domácí klientela a přibližně polovinu cizinci. Zahraničním hostům sice stále dominují Němci (tvoří 55 % zahraniční klientely), přibývá však hostů z Ruska (21 %) a Ukrajiny.

Makroekonomické údaje svědčí o tom, ze krize ustupuje, situace se stabilizuje a Ukrajinci se vracejí ke svým zvyklostem cestovat do zahraničí. Stále více Ukrajinců navíc považuje rekreaci za nezbytnou součást života a více pečuje o své zdraví. Podle ukrajinských touroperatorů je cenová nabídka českých lázni oproti konkurenčním evropským nebo dokonce ukrajinským zařízením mnohem atraktivnější, okomentovala situaci ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism na Ukrajině Anna Birkovská.