Hlavní navigace

Petr Beneš: Tak kvalitní vodu příroda vyrobit neumí

3. 9. 2008
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Nejstrategičtější surovinou na světě je pitná voda. Společnost AQUEL nabízí filtrační technologie, které dokáží vyrobit pitnou vodu z jakkoliv znečištěného zdroje. A o vodě si povídáme s majitelem firmy Petrem Benešem.

Jakou máme podle vás v Česku vodu? Jak kvalitní? Co si myslíte o prodeji balené vody?

Česká republika má relativně dobrou vodu. Záleží však na lokalitě, kvalitě zdroje a možnostech využití všech dostupných čistících technologií. Zde už vznikají mezery, které právě AQUEL svou technologií zaplňuje. Balená voda využívá podobné strategie jako my, její využití mělo však v prvopočátku jiný směr – převážně jako varianta pitné vody v různých kritických situacích, jako byly záplavy, ekologické katastrofy atd. Dnes je to převážně obrovský business.

Kam mezi to patří vaše výrobky na doúpravu pitné vody?

Všude tam, kde se lidé chtějí chovat zodpovědně sami k sobě a ve své podstatě všude tam, kde se firmy i jednotlivci chtějí chovat zodpovědně k životnímu prostředí. Jedná se o filtrační zařízení pracující velmi podobně jako naše orgány – kůže, játra, ledviny, močový měchýř – na principu membránové filtrace. Dokážeme z vody odstranit vše nevhodné a následně ji doplnit o minerály v ideálním množství i poměru. Zákazník pak dostává nejvyšší kvalitu pitné vody, kterou již příroda neumí vyrobit.

Jakou reklamní strategii používáte? Která je nejúčinnější a dobře se vrací v podobě většího prodeje?

V prvé řadě je to spokojený zákazník, který šíří své pozitivní zkušenosti dále. Ať je to produkt nebo možnost spolupráce, pozitivní ověřené doporučení má dnes velkou váhu. Od roku 2008 jsme zahájili spolupráci s PR agenturou a využíváme jejich doporučení a strategie, abychom vyladili na maximum pozitivní pohled veřejnosti na zařízení pro doúpravu pitné vody.

Můžete nám vaši firmu v krátkosti představit. Kdy vznikla? Kdo ji zakládal?

Společnost AQUEL Bohemia s.r.o. vznikla počátkem roku 2000 s mou myšlenkou dát lidem špičkovou technologii filtrace vody, vysokou míru pohodlí bez nákupu balených vod, s maximálním servisem a jistotou. K tomu jsme nabídli lidem i možnosti spolupráce a dnes máme desetitisíce zaregistrovaných zákazníků, z nichž většina je dnes i našimi obchodními zástupci a šíří myšlenku dál.

Výrobky k nám dovezete, jak se dostanou až ke konečným zákazníkům? Kde vaše výrobky nabízíte?

Prodej realizujeme po celé České republice i v dalších zemích přes naše obchodní zástupce – tento produkt potřebuje kvalitní prezentaci s dostatkem informací, aby se zákazník dobře rozhodl a vybral si správný typ. Každý z nich má jiné požadavky, jinou kvalitu vstupní vody, a to vše se nedá stihnout u pultu v obchodě nebo na internetu. Nechceme, aby si zákazník koupil něco, co mu pak nefunguje.

Co si vlastně musí podnikatel všechno zařídit, aby mohl dovážet do ČR zahraniční výrobky?

Úprava vody a filtrační zařízení musí splňovat specifické požadavky k povolení prodeje. Je to celý soubor dokumentů a splnění následných zkoušek, abyste mohli legálně začít prodávat s čistým svědomím.

Platí pro vás nějaké právní normy země, ze které výrobky dovážíte nebo se řídíte jen těmi, které máme u nás?

U úpravy pitné vody musíte splňovat národní normy, které jsou prozatím nadřazené evropským. Takže se nevyhnete souboru testů v laboratoři, kde se testuje vše potřebné k prokázání shody s normami a vyhláškami. Ty se za posledních 5 let 4× změnily, takže je potřeba být stále „ve střehu“. Protože se držíme vysoké kvality komponentů, nemáme s tím problém a vždy jsme splnili veškeré požadavky. V tomto si nemůžeme dovolit riskovat. Chceme se vždy zákazníkovi podívat zpříma do očí.

Jak je český stát nakloněn takovému druhu podnikání? Podporuje dostatečně dovoz výrobků?

Naše technologie filtrace vody je poměrně nová, pokroková a podporuje i ekologické chování společnosti. V prvopočátku jsme se setkávali s nepochopením, nesouhlasem, někdy až se zavrhováním. Systém filtrace si však každý den získává čím dál více lidí, kteří si naše výrobky sami prověřili a mají vlastní pozitivní zkušenost. Osobně si myslím, že náš systém doúpravy pitné vody bude do 10 let nutností. A již zde nejsou žádné legislativní překážky, spousta lidí pochopila, že je to dobrá věc.

Jak silná koruna ovlivňuje vaše podnikání? Co se změní potom, co se na Slovensku začne platit eurem?

Nakupujeme z Evropské unie, takže silná koruna je pro nás pozitivní. Na Slovensku se vstupem eura počítáme, máme již nastavenou strategii. Nevidím v tom žádný vážnější problém, některé věci se tímto pro nás výrazně zjednoduší.

Když bychom měli nahlédnout do budoucnosti, jak to podle vás bude vypadat s kvalitou pitné vody? Budou doúpravny pitné vody nutné?

Stačí se podívat na poslední analýzy, studie a předpoklady. Kvalita pitné vody je stále nižší a přijde doba, kdy naše technologie bude skutečně nevyhnutelná. Podívejte se dnes na Austrálii, která má pouze jedinou možnost získání pitné vody, a to recyklací odpadní vody stejnou technologií, kterou používáme my, znovu na pitnou. Pokud se lidstvo bude chovat jako doposud, dovolím si tvrdit, že naše zařízení budou skutečně jednou nezbytná.

Prodáváte přístroje, které dovážíte. Jaké to je, být závislý na někom jiném? Můžete nějak zasahovat do výroby, nabízet osobní zkušenosti a výrobky vylepšovat?

Měli jsme štěstí ve výběru obchodního partnera a máme možnost svými zkušenostmi a připomínkami k produktu již při výrobě pořád inovovat. Udělali jsme již několik vlastních zlepšení, které po nás dnes žádá spousta firem i obchodníků z celého světa. Chceme být vždy krok před konkurencí a chráníme si své nápady. Je to i obchodní jistota do budoucna jak pro firmu, tak i pro naše dodavatele.

Jak můžete zvyšovat prestiž vaší firmy, kromě stále více prodaných výrobků?

Zákazníci začínají být čím dál náročnější, chtějí vidět profesionalitu, dobré prezentační materiály, katalogy, časopisy, chtějí být na firemních akcích. A mají na to nárok. My se snažíme vyjít jim vstříc a dát jim stálou jistotu, že to s nimi myslíme vážně. S tím souvisí i kvalitní web, držet se nových trendů a být i viděn.

Píšete o svých výrobcích, že jsou nejkvalitnější na trhu. Co si myslí konkurence?

Na to se zeptejte jich. My bereme konkurenci jako zdravý tlak, abychom neusnuli na vavřínech, také se někdy necháme konkurencí inspirovat, občas vymyslí dobré věci. Zákazníkovi však AQUEL nabízí nejdelší historii na trhu, zkušenosti, vynikající kvalitu i servis. Nižší cena není vždy to nejvýhodnější, a u pitné vody spojené se zdravím to platí dvojnásob.

Kolik hodin denně podnikatel/ka pracuje?

Jaká je výhoda nebo nevýhoda mít sídlo mimo Prahu?

V podstatě žádná, sídlo máme v Liberci, protože tu žiji, je tu čistý vzduch, žádné zácpy. Liberec byl vyhlášený jako nejlepší město v ČR na žití, což můžu skutečně potvrdit. V Praze je výhodou operativa a rychlejší dostupnost potřebných institucí.

Vaši obchodní zástupci se pohybují i v zahraničí. Jak vypadá práce za hranicemi naší země?

Pobočky vždy otevírám s lidmi, kteří projdou určitým výběrovým řízením uvnitř Aquelu a splní potřebné parametry pro práci v zahraničí. AQUEL vstupuje na nové trhy s jasnou strategií přizpůsobenou na lokální trh a mentalitu. Abychom uspěli, musíme v každé zemi pracovat trochu jinak. Musíme se přizpůsobovat situaci a nejít hlavou proti zdi.

Kolik má vaše firma zaměstnanců, jakých profesí?

V ČR se vše rodí, zkouší, odlaďuje a teprve potom to dáváme do dalších zemí. Dnes se o celý systém stará 16 zaměstnanců, softwarová firma, PR agentura, komunikační agentura, daňová a auditorská společnost a 30 servisních techniků. V dalších zemích, kde pracujeme, je to obdobné.

Jak souvisí vaše podnikání s podporou sportovců a lidí s různým druhem onemocnění?

Nejde nám pouze o zisk, úsporu daní, ale i o jiné hodnoty. Je mezi námi spousta lidí, kteří neměli takové štěstí jako my a do života si přinesli nějaký handicap. Snažíme se jim pomáhat, usnadňovat jim jejich život, dávat jim nadšení a radost. Již 5 let jsme hlavními sponzory speciálního projektu, který se zabývá léčením mentálně a tělesně postižených dětí a lidí formou hipoterapie – Dětský ranč Hlučín. Letos jsme tam pořádali Dětský den a přišlo přes 1000 návštěvníků. V roce 2007 jsme spustili speciální projekt na podporu prevence rakoviny konečníku, vybrali jsme si jako partnera Ligu proti rakovině a na podzim společné pořádáme speciální akce po celé republice.

Sponzorujeme také mistra ČR ve skoku do výšky Tomáše Janků, vicemistryni světa ve skoku o tyči Kateřinu Baďurovou, tváří AQUEL je i houslista Jaroslav Svěcený. Minulý rok jsme byli sponzory pokusu o světový rekord – vylézt za 4 měsíce 4 nejvyšší hory světa jedním z nejlepších horolezců – Miroslavem Cabanem. Bylo vzrušující, když nám Mirek Caban volal satelitním telefonem z 8000 metrů nad mořem a my to živě pustili do sálu, kde byly stovky našich obchodních zástupců. A vazba na náš cíl – tedy kvalitní vodu? Kvalitní voda má hodně společného se zdravím, kvalitním výkonem, energií a regenerací. Sponzorství a pomoc vybíráme převážně srdcem, projekt musí být prospěšný pro ostatní. Chceme zůstat stále lidmi a zabývat se i jinými záměry, protože pouze peníze nikomu štěstí nepřinesly.

Jak byste zhodnotil fungování firmy za osm let? Jakou plánujete budoucnost?

Mám radost, když se podívám, kde dnes AQUEL jako mezinárodní společnost je. V roce 2000 jsme začali jednoduchým nápadem. Ne vždy to bylo ideální, v každé zemi řešíme různé odlišnosti. Ne v každé zemi se nám podařilo uspět. Ale to bereme jako dobrou zkušenost pro naše další cesty. Nové výzvy, akce možnosti nápady jsou pro mě hnacím motorem. Proto se snažíme o rozvoj obchodu ve stávajících pobočkách a zároveň k otevírání nových trhů na východě, jako jsou země Ruské federace, Ukrajina, balkánské země.

V roce 2009 bychom měli výrazně překročit miliardový obrat. Máme spoustu plánů na dalších 5 let. To je to, co mě žene kupředu, dávat lidem motivaci, rozvoj a napomáhat k jejich osobnostnímu růstu, aby se firma posouvala stále kupředu. A my tu chceme být stále.


U Výslechu

Jméno a příjmení: Petr Beneš
Rok narození: 1972
Vzdělání: Střední odborné
Kariéra: od 1994 manažer v oblasti přímého prodeje a obchodní sítě, od roku 1995 v pozici TOPTEN, v roce 2000 založena vlastní společnost, která nyní operuje v 6 zemích (ČR, SR, Maďarsko, Německo, Rusko, Ukrajina).
Koníčky: Rodina, četba, sjezdové lyžování, rychlé motorky a vozy, bojové sporty ( K1 )
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).