Hlavní navigace

Také z darů se musí platit daň

8. 1. 2010
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

I při obdržení daru je nutné zaplatit daň. Za dar se považuje bezúplatné nabytí majetku (nemovitost, movitý majetek, jiný majetkový prospěch), které proběhne na základě právního úkonu (např. darovací smlouva). Předmětem daně darovací naopak například není bezúplatné nabytí majetku, které je příjmem, dotace, příspěvky či podpory.

Poplatníkem darovací daně je nabyvatel, tedy ten, kdo dar obdržel, přičemž se může jednat o osobu fyzickou i právnickou. Výjimka je pouze při darování do zahraničí, v tomto případě je poplatníkem dárce. Poplatníci jsou pro účely výpočtu daně, darovací, podle § 11 Zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí rozděleni do tří skupin, které vyjadřují určitý vztah poplatníka k zůstaviteli:

Tip do článku - EBF spíkři 1

  • I. skupina: – příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé
  • II. skupina: – příbuzní v řadě pobočné (tedy sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety) a manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchýně), manželé rodičů (nevlastní rodiče) a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele
  • III. skupina: – ostatní fyzické osoby a právnické osoby

Podobně jako u dědické daně platí, že osoby v 1. a 2. skupině nemusí daň darovací platit a tedy ani podávat daňové přiznání. Stále je však třeba počítat s náklady na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (různé správní poplatky) a případně také s náklady na právní služby.

Obdarovaní ze třetí skupiny daň až na výjimky dané zákonem platit musí. Základem daně darovací je pro ně cena nabytého majetku, kterou je však ze zákona možné snížit např. o dluhy, které se váží k předmětu daně, cenu majetku, který je od daně osvobozen. Pokud se jedná o dar z ciziny, od základu daně lze odečíst také clo. Sazba darovací daně se pak pohybuje od 7 do 40 % a je progresivně klouzavá. V případě movitých věcí se daň neplatí, nepřekročí-li hodnota daru 20 000 Kč.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).