Hlavní navigace

Termín pro přiznání k dani silniční se blíží. Čtěte, koho všeho se daň týká

9. 1. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Leden patří nejen přiznání k dani z nemovitých věcí, ale také přiznání k dani silniční. Do konce ledna je rovněž nutné daň doplatit.

Připravili jsme souhrn, koho všeho se daň týká, jaký je předmět daně a jaké další povinnosti se se silniční daní pojí.

Předmět silniční daně

Předmětem silniční daně zůstávají motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v Česku, pokud jsou používána v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností. Nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny pak patří do předmětu silniční daně vždy, a to i v případě, pokud neslouží k podnikání. Silniční daň se naopak neplatí například z vozidel s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor, z vozidel, která mají elektrický pohon, nebo třeba z vozidel na zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, která váží méně než 12 tun. Kompletní výčet osvobození je uveden v § 3 zákona o dani silniční.

Kdo je poplatníkem daně

Také poplatník daně se nezměnil. Je jím fyzická či právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v České republice a je zapsána v technickém průkazu. Poplatníkem daně může být také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Pokud je u jednoho vozidla poplatníků více, hradí daň společně a nerozdílně.

Rozhodující pro platbu daně je skutečnost, zda vozidlo patří do předmětu daně. Nezáleží přitom, zda je podnikatel a vlastník vozidla tatáž osoba, či není. Nejprve se řeší, zda je vozidlo předmětem daně, a pak teprve, kdo by měl daň platit. Může se klidně stát, že jiná osoba vozidlo používá k podnikání a jiná osoba je za toto vozidlo poplatníkem silniční daně.

Jaké jsou sazby daně

Sazby daně u osobních automobilů vychází ze zdvihového objemu motoru v cm3, u návěsů se počítá podle součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu náprav a u ostatních vozidel pak podle největší povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav. Konkrétní sazby daně dle těchto kritérií se nacházejí v § 6 zákona o dani silniční.

Snížení sazeb

Sazbu daně nicméně mohou snížit některé faktory. Sazba daně klesá, pokud od první registrace k silničnímu provozu (doma i v zahraničí) neuplynulo devět let. Konkrétně:

  • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace,
  • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
  • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Sazba rovněž klesá o 25 % u vozidel, která jsou používána pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.

Sazba daně ale může i vzrůst, a to o 25 %, pokud jde o vozidla registrovaná poprvé v ČR nebo zahraničí před rokem 1990.

Daň se platí za každý kalendářní měsíc, kdy vozidlo bylo předmětem daně. Pokud je poplatníkem daně zaměstnavatel, který svému pracovníkovi vyplácí cestovní náhrady za použití jeho osobního automobilu, lze použít jednotnou sazbu 25 korun za den. V takovém případě už ale zaměstnavatel nemůže na vozidlo uplatnit žádné další daňové úlevy.

Dokdy a jak přiznání podat

Na rozdíl od daně z nemovitých věcí se silniční daň sice platí zpětně, pro podání přiznání ale platí stejný termín, tedy do středy 31. ledna. V případě zpoždění se poplatníci nemusí hned bát pokuty, protože sankce začnou nabíhat až od šestého pracovního dne. V případě zpoždění se platí pokuta 0,05 % stanovené daně, pokud ale nepřekročí částku 200 Kč, nepředepíše se. Majitelé zpřístupněných datových schránek musí ale myslet na to, že je třeba podat přiznání podat elektronicky, jinak dostanou automaticky sankci 2000 Kč. Od loňského roku navíc nemohou majitelé datových schránek využít tzv. e-tiskopis. Od léta sice finanční správa u některých podání nejprve pošle upozornění, přiznání k dani silniční se ale tato úleva netýká.

Do přiznání se uvádí i vozidla, která jsou od daně osvobozená. Výjimku mají pouze poplatníci, kteří provozují vozidlo s hmotností od 3,5 do 12 tun a uplatňují na ně snížení sazby daně o 100 % podle § 6 odst. 9 zákona a neplatí daň u jiného vozidla. Ti přiznání podávat nemusí.

Jak na doplatek a zálohy

Doplatek daně musí poplatníci zaplatit, stejně jako podat přiznání, do konce ledna. I zde je ale možné se beztrestně opozdit. Penále začíná nabíhat až od pátého pracovního dne. Aktuálně činí výše úroku z prodlení 14,50 %. Úrok se nicméně nepředepíše, pokud jeho výše nepřekročí 200 Kč.

Čtěte také: Tisíce plateb stále chodí na staré účty finančních úřadů. Připomínáme nová čísla

účto únor klímová

Během roku 2018 navíc musí poplatníci silniční daně platit zálohy na daň, jejichž výše odpovídá 1/12 roční daňové sazby za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo v rozhodném období podléhalo dani silniční. Zálohy se vždy platí za jednotlivá čtvrtletí. V roce 2018 jsou termíny:

  • do 16. dubna (na leden až březen)
  • do 16. července (na duben až červen)
  • do 15. října (na červenec až září)
  • do 17. prosince (na říjen a listopad)

Za měsíc prosinec se již záloha neplatí a platí se s daňovým přiznáním do 31. ledna následujícího roku. Silniční daň lze rovněž uhradit jednorázově, hned první zálohou ve výši celé roční sazby.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).