Hlavní navigace

Termíny pro přiznání k dani a přehled: Liší se, ale blíží se. Dokdy je odevzdat?

6. 8. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V souvislosti s koronavirovou pandemií se termíny daňových povinností posunuly. Dokdy mají OSVČ čas na podání přehledu ČSSZ a daňového přiznání?

Zatímco přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu by měl být už odevzdán, na podání přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení je stále dost času. Stejně tak ještě nevypršel poslední termín pro odezvání daňového přiznání. 

Kvůli opatřením, která byla nastavena v souvislosti s koronavirovou pandemií, došlo v letošním roce k odložení termínů pro podání přiznání k dani za rok 2019 a podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019.  

Psali jsme: Další odklad, daňové přiznání za rok 2019 bude stačit podat do 18. srpna

Přiznání k dani

Poslední termín pro podání daňového přiznání byl nakonec posunut na srpen. Přesné datum je 18. srpna 2020. V tomto termínu musí být případná daň také uhrazena. Jinak hrozí sankce. 

A pozor, pokud do 18. srpna 2020 poplatníci nepodají daňové přiznání a neuhradí daň, budou se jim sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna, resp. od 1. července, a to do dne podání nebo do dne zaplacení.

Čtěte také: Je možné daňové přiznání naskenovat a zaslat finančnímu úřadu e-mailem?

Při podání daňového přiznání je ze strany finančních úřadů stále více upřednostňován vzdálený způsob. Tedy podat tiskopis elektronicky nebo poštou. Možná je samosebou i osobní návštěva finančního úřadu. 

Pro elektronickou komunikaci s orgány Finanční správy ČR je možné využít aplikaci EPO. Prostřednictvím této aplikace je možné zaslat správci daně mj. podání opatřené uznávaným elektronickým podpisem nebo s ověřenou identitou k přihlašovacímu údaji do datové schránky. 

Psali jsme: Nemáte datovku ani uznávaný elektronický podpis? I tak lze podat přiznání online

Daňové šablony ke stažení

Přehled pro ČSSZ

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. 

školení červen - novinky

OSVČ je umožněno podat tiskopis bez sankcí až do 18. září 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu.

Pozor, za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ, upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení, která i přes postupné uvolňování opatření spojených s koronavirovou pandemií stále upřednostňuje online způsob. Více v článku Přehledy na sociálku lze podat do 18. září, nejlépe online. ČSSZ nabízí návod

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).