Hlavní navigace

Termíny pro silniční daň vypršely, pokutám se ale stále dá vyhnout

1. 2. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Do včerejška mělo být podáno přiznání k dani silniční a k jejímu zaplacení. Kdo své povinnosti nestihl, má ještě několik dní na to, aby vše napravil.

Kdo se ještě nerozhoupal k podání přiznání k dani silniční, má načase. Včera totiž vypršela lhůta jak pro odevzdání přiznání, tak pro zaplacení daně. Pokud patříte mezi poplatníky daně, máte však ještě několik dní na to, abyste své povinnosti dokázali splnit a vyhnuli se pokutě. Přinášíme manuál k silniční dani na poslední chvíli a interaktivní formuláře, které vám mohou podání přiznání ulehčit.

Přiznání bez trestu ještě 7. února

Včerejším dnem vypršela lhůta pro podání přiznání k dani silniční. Pokud jste ho však nestihli doručit na úřad, pokuty se ještě obávat nemusíte. Máte totiž ještě pět (včetně dneška) pracovních dní, abyste své pochybení beztrestně napravili. Pokud přiznání doručíte na úřad nejpozději v úterý 7. února, vyhnete se sankci. Ta činí stejně jako u ostatních daní 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejméně však 500 korun. Současně platí maximální výše pokuty – 300 tisíc korun.

Přestože se termín pro přiznání k dani silniční shoduje s termínem pro přiznání k dani z nemovitostí, silniční daň se přiznává zpětně, letos tedy za rok 2011. Do daňového přiznání se uvádějí i vozidla, která jsou od daně osvobozená. Výjimku mají pouze poplatníci, kteří provozují vozidlo s hmotností od 3,5 do 12 tun, uplatňují na něj 100% snížení sazby daně podle § 6 odst.9 zákona a neplatí daň u jiného vozidla. Tito podnikatelé přiznání k dani silniční podávat nemusí.

Samotné daňové přiznání se skládá ze dvou stránek. Na první vyplňujete identifikační údaje o poplatníkovi a na druhé údaje o daněných vozidlech. Zároveň druhá strana obsahuje výpočet daně a vyúčtování záloh. Jestliže přiznáváte daň za více než 3 vozidla, musíte k přiznání vyplnit i přílohu na 26 dalších vozidel. Přiznání můžete vyplnit ručně a poté donést přímo na finanční úřad nebo zaslat poštou. Pozor ale na to, že nejpozději 7. února musí mít berňák již přiznání k dispozici. V případě podání po termínu (po 31. lednu) neplatí, že rozhodujete razítko pošty. 

Přiznání můžete podat také elektronicky přes Daňový portál či datovou schránku. Využít můžete rovněž chytrý interaktivní formulář, který nabízí server Podnikatel.cz. Čtěte také: Podívejte se, jak na silniční daň v roce 2012

Z čeho se daň platí a kolik

Daň se platí z motorových vozidel registrovaných a provozovaných v Česku, které slouží k podnikání či jiné výdělečné činnost. Nákladní vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny pak patří do předmětu silniční daně vždy, tedy i tehdy, pokud se nepoužívá k podnikání. Silniční daň se naopak neplatí z vozidel s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor, z vozidel, které používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG a z vozidel s motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.

Samotné sazby daně se u osobních automobilů odvíjejí od zdvihového objemu motoru v cm3 a u návěsů od součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu náprav. U ostatních vozidel záleží největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav. Jednotlivé sazby daně dle těchto parametrů naleznete v § 6 zákona o dani silniční. Sazby daně se ale mohou snížit v závislosti na stáří vozidla, které se odvozuje podle data první registrace (je jedno zda u nás, nebo v zahraničí) vozidla uvedeného v technickém průkazu. Do 36 kalendářních měsíců od tohoto data se sazba daně snižuje o 48 %, po dobu dalších 36 měsíců klesá o 40 % a po dobu následujících 36 měsíců o 25 %. 

Pro starší vozidla, která byla v Česku nebo v zahraničí registrována před 31. prosincem 1989, se daň naopak o 25 % zvyšuje. Daň se dá také snížit o slevy daní. Pokud je poplatníkem daně zaměstnavatel, který svému pracovníkovi vyplácí cestovní náhrady za použití osobního automobilu, může se použít jednotná sazba 25 korun za den. V tom případě už ale nelze uplatnit žádné další daňové úlevy. Čtěte také: Daň silniční lze snížit až o 100 %

Dokdy musíte zaplatit zálohy

Silniční daň, sníženou o zálohy, měli poplatníci uhradit stejně jako přiznání do včerejška. I zde však platí, že se s platbou můžete o několik dní opozdit, aniž byste se museli obávat sankcí. Pokud zaplatíte daň tak, aby ji nejpozději v pondělí 6. února měl finanční úřad na účtu. Jestliže se daň rozhodnete uhradit převodem, udělejte to s dostatečným předstihem. Pro pořádek připomeneme, že se daň musíte platit za každý kalendářní měsíc, kdy vozidlo bylo předmětem daně. 

MM_socky3

Během letošního roku též poplatníci musí platit zálohy na daň. Jejich výše odpovídá 1/12 roční daňové sazby upravené podle § 6 odst. 5, 6 a 8 zákona za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo v rozhodném období podléhalo dani silniční. Pro období, v němž dochází v průběhu roku ke změně sazby daně podle § 6 odst. 6 , se zálohy na daň vypočtou ve výši 1/12 roční sazby upravené pro jednotlivé měsíce daného zálohového období o příslušné procentuální snížení. Zálohy se hradí čtvrtletně. Termíny pro rok 2012 jsou 16. dubna, 16. července, 15. října a 17. prosince. Za měsíc prosinec se záloha neplatí. Silniční daň můžete zaplatit jednorázově, a to hned první zálohou ve výši celé roční sazby.

Zmatky často panují ohledně toho, kdo je vlastně poplatníkem silniční daně. Podle zákona o silniční dani je jím buď fyzická, či právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v České republice a je zapsána v technickém průkazu. Nezávisí přitom, jestli je podnikatel a vlastník vozidla stejná osoba. Klíčovou roli totiž hraje, zda patří vozidlo do předmětu daně. Teprve poté se zjišťuje, kdo by měl daň platit. Může se totiž stát, že ten, kdo vozidlo užívá, není shodný s poplatníkem daně. Čtěte také: Nakupujete pro firmu a přesto neplatíte silniční daň? Můžete na to doplatit

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).