Hlavní navigace

Tisíc firem bylo loni daňově vysídleno, delegace budou pokračovat i v roce 2016

Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Daniel Morávek

Přes tisíc firem bylo vloni daňově vystěhováno z Prahy. Umožnila to úprava institutu delegace. Další stovky firem navíc přibudou i letos.

Doba čtení: 5 minut

Finanční správa v loňském roce celkově daňově vystěhovala z Prahy 1008 podnikatelů. Umožnila jí to novela daňového řádu, která od roku 2015 stanovila, že proti rozhodnutí o delegaci nejsou přípustné opravné prostředky. Jak uvedlo serveru Podnikatel.cz Generální finanční ředitelství, šetření firem a jejich případné následné daňové vystěhování bude pokračovat i v roce 2016. Delegace by se měla i letos dotknout stovek firem. V legislativním běhu je ovšem novela zákona o Finanční správě ČR, podle které bude moci postupy, jako je například daňová kontrola u daňového subjektu v ČR, provádět jakýkoliv finanční úřad bez ohledu na obecná pravidla místní příslušnosti.

Čtěte více: Tisíce pražských firem bude daňově “vystěhováno”, a to bez šance na odvolání

Tisíc firem bylo vloni vystěhováno

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Když se od roku 2015 měnila pravidla pro delegaci, finanční správa slibovala, že nechá prověřit 53 tisíc firem, které sídlí na virtuálních adresách nebo v office-housech. K tomuto číslu mají zatím finanční úřady daleko, přesto v loňském roce nezahálely. Celkem bylo v roce 2015 prošetřeno 2024 subjektů, přičemž z toho už bylo „daňově“ vystěhováno z Prahy 1008 subjektů. O více než 700 případech ještě bude rozhodováno v roce 2016. Tedy prošetření a podklady ze strany finančních úřadů byly provedeny vloni, rozhodnuto bude Odvolacím finančním ředitelstvím letos, upřesnila serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ).

Tisícovkou vystěhovaných firem však akce nekončí a GFŘ ujišťuje, že bude institut delegace využívat i v roce 2016. V plánu je opět se zaměřit hlavně na firmy s virtuálními sídly a na společnosti, které sídlí na office housech. Celkově chce v roce 2016 finanční správa prověřit dalších několik set subjektů. Podle GFŘ však nelze nyní odhadnout, jaké procento z těchto subjektů, jejichž výkon správy daní bude finančními úřady navržen k delegaci místní příslušnosti, bude nakonec „daňově vystěhován“ z Prahy. Každý případ delegace je totiž součástí samostatného rozhodovacího procesu ze strany Odvolacího finančního ředitelství, kdy nelze paušálně říct, že například všechny daňové subjekty s tzv. virtuálním sídlem se „automaticky“ přesunou z Prahy. Podstatné je, kde je skutečný výkon činnosti těchto subjektů a zda je ho možné jednoznačně určit, vysvětlila Petlachová.

Co je delegace

Institut delegace znamená změnu místní příslušnosti správce daně z virtuální adresy nebo office-housu do místa skutečné ekonomické činnosti firmy. Institut delegace ale neznamená, že dojde doslova k fyzickému vystěhování firmy z virtuálního sídla. Nemění se tím adresa sídla firmy, zapsaná např. v obchodním rejstříku, mění se finanční úřad spravující daně této firmy.

Čtěte také: Vyplatí se mít sídlo v Praze? Zeptali jsme se na výhody a nevýhody odborníků

Skončit má i místní příslušnost berňáků

Efektivnější správě daní mají pomoci navíc i další legislativní novinky, které se chystají a které navazují na změny v oblasti delegace. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s vybranými opatřeními proti daňovým únikům. Konkrétně jde hlavně o odstranění limitu místní příslušnosti správce daně při provádění vyhledávací činnosti a kontrolních postupů (zejména daňové kontroly). Nově by tak mohl daňovou kontrolu u kteréhokoliv daňového subjektu v ČR provádět jakýkoliv finanční úřad bez ohledu na obecná pravidla místní příslušnosti. Je možné, že z naší strany bude přehodnocena nutnost provádět delegace v tak masivním rozsahu jako nyní. Mnohé daňové subjekty totiž ztratí motivaci mít sídlo v Praze – spousta daňových subjektů toto sídlo volí s ohledem na nižší periodicitu daňových kontrol v Praze, kdy se chtějí vyhnout daňové kontrole, doplnila Petlachová. Návrh zákona nicméně teprve v prosinci schválila Legislativní rada vlády a je otázkou, zda a kdy projde legislativním procesem.

Čtěte více: Konec místní příslušnosti. Na firmu v Praze bude moct i daňová kontrola z Brna

Podle Petlachové se též nedá vyloučit, že v případě rozhodování o delegaci nebudou využívány údaje z kontrolních hlášení, které musí plátci DPH podávat od letošního roku. I z kontrolních hlášení totiž prý mohou v kombinaci s dalšími skutečnostmi vyplynout informace, kterou lze využít při zdůvodnění, proč je výkon správy daní u toho kterého subjektu delegován.

Průběh procesu delegace

Institut delegace upravuje § 18 daňového řádu a lze jím změnit místní příslušnost k výkonu správy daní na jiný finanční úřad oproti obecným pravidlům. Delegace může být uskutečněna buď na žádost daňového subjektu, nebo z moci úřední. Delegace se provádí, jestliže je účelné, aby se správa daně vykonávala u jiného než původně místně příslušného správce daně. Delegace může být provedena pro všechny daně (většinou kromě daně z nemovitých věcí, kde se místní příslušnost určuje podle toho, kde je umístěna nemovitá věc), anebo (což se děje spíše výjimečně) pouze pro některé vybrané daně.

Daň z nemovitosti tip Podnikatel.cz

Proces delegace místní příslušnosti probíhá tak, že správce daně provede u subjektu kontrolu, kde si ověří, jestli zde probíhá jeho skutečná ekonomická činnost. Pokud zjistí, že zde ekonomická činnost neprobíhá, ale subjekt deklaruje, že má provozovnu, zaměstnance, vedoucí pracovníky, účetnictví v jiném kraji, spojí se správce daně s příslušným správcem, kde subjekt reálně podniká.

Podnět podává většinou jeden z dotčených finančních úřadů, přičemž druhý dotčený finanční úřad k tomu zpracovává své stanovisko. Celé šetření probíhá v úzké spolupráci s daňovým subjektem. Podnět na delegaci a stanoviska od obou finančních úřadů směřují k Odvolacímu finančnímu ředitelství, které posoudí oprávněnost delegace. V případě, že delegaci shledá důvodnou, vydá rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti. V tomto rozhodnutí je stanoven den, od kdy přebírá výkon správy daní správce daně v místě skutečné ekonomické činnosti subjektu. Celý proces, tedy od určení, kde je skutečná ekonomická činnost firmy, až do doby vydání rozhodnutí o delegaci Odvolacím finančním ředitelstvím, trvá minimálně dva měsíce. Reálně i více, podle toho, kolik šetření se provádí, zda je potřeba něco tzv. došetřit poté, co se daňový subjekt po zahájení řízení o delegaci Odvolacím finančním ředitelstvím k zjištěným skutečnostem vyjádří, uzavřela Petlachová.