Hlavní navigace

Tisíce podnikatelů dostaly pokutu 2000 Kč, neučinily totiž podání elektronicky

24. 5. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zatímco v roce 2015 udělily úřady pokutu za nedodržení elektronické formy podání v několika stovkách případů, letos se počet sankcí zvýšil o jeden řád.

Už druhým rokem mohou podnikatelé dostat pokutu, pokud nepodají finančnímu úřadu vybrané formuláře v elektronické podobě, ačkoli to měli za povinnost. Výše penále činí 2000 korun. Zatímco vloni dostaly pokutu stovky podnikatelů, letos se jednalo již o tisíce. Za nárůst může především rozšíření počtu podnikatelů, kteří musí daňové přiznání (a další vybraná podání) elektronicky podávat. Vyplývá to z údajů, které serveru Podnikatel.cz poskytlo Generální finanční ředitelství (GFŘ).

Čtěte také: Stovky podnikatelů dostaly pokutu, že nepodaly daňové přiznání elektronicky

Počet pokut narostl o jeden řád

Od roku 2015 se v daňovém řádu nachází nová pokuta. Kdo učiní podání jinak než elektronicky, ačkoli to měl za povinnost, vznikne mu povinnost uhradit pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může dostat penále až 50 000 Kč. Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.

Vybraná podání musí elektronicky učinit statisíce podnikatelů. Vloni však tuto povinnost nesplnily jen stovky z nich. Do půlky května bylo tehdy uděleno 322 pokut za nedodržení elektronické formy podání u daně z příjmů právnických i fyzických osob a 83 pokut u DPH. V roce 2016 však počet pokut vzrostl o jeden řád. U daně z příjmů bylo od 1.1. do 17.5. 2016 za nedodržení elektronické formy podání uděleno 2528 pokut. U DPH bylo letos za nedodržení elektronické formy podání uděleno 1110 pokut. Žádná pokuta nebyla vyšší než 2000 korun, uvedla serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ).

Na DPH už jen elektronicky

Za nárůstem pokut stojí především fakt, že se letos rozšířil okruh podnikatelů, kteří musí s finanční správou komunikovat elektronicky. Od ledna mají za povinnost podávat přiznání k DPH elektronicky i plátci DPH - fyzické osoby s obratem do 6 milionů korun za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Do konce roku 2015 přitom měli výjimku a mohli přiznání podávat i v papírově podobě.

Od 1. května letošního roku navíc musí plátci DPH počítat s další novinkou. Do konce dubna platilo, že v případě nedodržení předepsané struktury a formátu se podání i tak považovalo za účinné. To se však od 1. května změnilo a podání, u kterého je povinnost učinit jej elektronicky a které není učiněno datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, je neúčinné. Na plátce DPH tak bude pohlíženo, jako kdyby podání neučinil, a hrozí mu tak sankce, které se s nedodržením povinností pojí.

Čtěte více: Plátci DPH, pokud neučiníte podání v předepsané struktuře, bude neúčinné

U daně z příjmů pozor na e-tiskopis

Také u daně z příjmů se letos změnily podmínky pro elektronické podání, konkrétně už někteří podnikatelé nemohou využít tzv. e-tiskopis. Povinnost podat přiznání elektronicky se týká podnikatelů, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Podání jsou navíc povinni učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Vloni šlo tuto povinnost splnit již zmíněným. e-tiskopisem. Přiznání jste tedy mohli poslat přes Daňový portál finanční správy, aniž byste jej nějak elektronicky podepisovali. Museli jste však vytisknout tzv. e-tiskopis (jakýsi jednostránkový výtah podaného přiznání, který slouží jako potvrzení o odeslání), ten ručně podepsat a do 5 dní doručit na příslušný finanční úřad. Letos však tato výjimka skončila a podání přiznání k dani z příjmů již majitelé zpřístupněných datových schránek nevyužijí. Musí tak přiznání podat jednou z těchto možností:

školení červen - novinky

  • podepsané uznávaným elektronickým podpisem,
  • odeslané prostřednictvím datové schránky, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Podnikatele jsme informovali dostatečně, tvrdí GFŘ

Přestože tyto novinky způsobily, že se počet pokut za nedodržení elektronického podání zvýšil o řád, GFŘ odmítá, že by o změnách informovalo nedostatečně. Je toho opravdu hodně a skutečně si nemyslím, že by finanční správa dostatečně podnikatele neinformovala. V rámci našich finančních možností děláme vždy maximum pro jejich informování, komentovala Petra Petlachová.

Jak doplnila Petlachová, informace o povinném elektronickém podávání byly například po celou dobu na úvodní stránce v aktualitách, kde problikávaly při otevření webu na tzv. „kolotoči“. Zároveň vydalo GFŘ několik tiskových zpráv a upozornění, které rovněž byly zveřejněny na webu. Na všech pracovištích finančních úřadů byl pak vyvěšený informační leták a plátce DPH navíc GFŘ informovalo o novinkách u DPH formou SMS, e-mailů a zpráv do datových schránek. V neposlední řadě poskytovala finanční správa informace celostátním a regionálním médiím, kterým dodávala podklady.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).