Hlavní navigace

Tiskopisy a formuláře, které je nově možné podat jenom elektronicky

13. 7. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje na další typy formulářů, které nebude možné podat jinak než elektronicky. Co dělat, když to online nepůjde?

V rámci elektronizace tiskopisů se nabízí další, které teď nelze podat jinak než online cestou. Aktuálně jde o dalších tři. 

Evidenční listy důchodového pojištění

Od 1. 9. 2020  se mění a doplňuje § 39 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení tak, že zaměstnavatelé evidenční listy důchodového pojištění (dále jen „ELDP“) předkládají ČSSZ v elektronické podobě formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny. 

Zaměstnavatelé při zasílání ELDP postupují způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., tj. budou ELDP zasílat ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem sociálního zabezpečení (jako datovou větu výhradně ve formátu XML).

Čtěte také: Zaměstnavatelé, myslete na důležitou změnu u podání přehledu o výši pojistného

Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů předložit ELDP v elektronické podobě, může tak učinit písemně zasláním na adresu určenou ČSSZ; přitom je povinen uvést důvod tohoto postupu. Tato povinnost je splněna i předáním ELDP té OSSZ, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd.

Oznámení o nástupu do zaměstnání

Od 1. 9. 2020 se mění a doplňuje také § 94 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění. Zaměstnavatel bude povinen oznámit OSSZ v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou touto správou na předepsaném tiskopisu (Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení doby zaměstnání) den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, a den skončení doby zaměstnání. 

Lhůta zůstává zachována v současné podobě, tj. i po 31. 8. 2020 bude zaměstnavatel příslušná oznámení podávat do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu do zaměstnání nebo skončení doby zaměstnání. Stejná pravidla budou platit i pro oznamování zahájení výkonu nebo skončení výkonu práce na území ČR v případě smluvních zaměstnanců. U zaměstnanců, jejichž zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce se současná lhůta pro oznamování také nemění.

Psali jsme: Na přihlášení nových zaměstnanců bude stále 8 dnů

Pokud zaměstnavatel nebude moci z prokazatelných objektivních technických důvodů postupovat elektronicky, je možné, aby analogicky jako v ostatních případech povinně elektronizovaných postupů, tak učinil v písemné podobě na předepsaném tiskopise zasláním na adresu určenou OSSZ a přitom uvedl důvod tohoto postupu.

Příloha k žádosti o dávku

Od 1. 9. 2020 se mění a doplňuje též § 97 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění. Zaměstnavatel bude nově povinen podklady pro výpočet dávek nemocenského pojištění zasílat v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou OSSZ.

Pokud zaměstnavatel nebude moci z prokazatelných objektivních technických důvodů postupovat elektronicky, je možné, aby analogicky jako v ostatních případech povinně elektronizovaných postupů, tak učinil v písemné podobě na předepsaném tiskopise zasláním na adresu určenou OSSZ a přitom uvedl
důvod tohoto postupu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).