Hlavní navigace

Tiskopisy a formuláře, které je nově možné podat jenom elektronicky

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje na další typy formulářů, které nebude možné podat jinak než elektronicky. Co dělat, když to online nepůjde?
Jana Knížková 13. 7. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

V rámci elektronizace tiskopisů se nabízí další, které teď nelze podat jinak než online cestou. Aktuálně jde o dalších tři. 

Evidenční listy důchodového pojištění

Od 1. 9. 2020  se mění a doplňuje § 39 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení tak, že zaměstnavatelé evidenční listy důchodového pojištění (dále jen „ELDP“) předkládají ČSSZ v elektronické podobě formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny. 

Zaměstnavatelé při zasílání ELDP postupují způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., tj. budou ELDP zasílat ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem sociálního zabezpečení (jako datovou větu výhradně ve formátu XML).

Čtěte také: Zaměstnavatelé, myslete na důležitou změnu u podání přehledu o výši pojistného

Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů předložit ELDP v elektronické podobě, může tak učinit písemně zasláním na adresu určenou ČSSZ; přitom je povinen uvést důvod tohoto postupu. Tato povinnost je splněna i předáním ELDP té OSSZ, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd.

Oznámení o nástupu do zaměstnání

Od 1. 9. 2020 se mění a doplňuje také § 94 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění. Zaměstnavatel bude povinen oznámit OSSZ v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou touto správou na předepsaném tiskopisu (Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení doby zaměstnání) den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, a den skončení doby zaměstnání. 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Lhůta zůstává zachována v současné podobě, tj. i po 31. 8. 2020 bude zaměstnavatel příslušná oznámení podávat do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu do zaměstnání nebo skončení doby zaměstnání. Stejná pravidla budou platit i pro oznamování zahájení výkonu nebo skončení výkonu práce na území ČR v případě smluvních zaměstnanců. U zaměstnanců, jejichž zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce se současná lhůta pro oznamování také nemění.

Psali jsme: Na přihlášení nových zaměstnanců bude stále 8 dnů

Pokud zaměstnavatel nebude moci z prokazatelných objektivních technických důvodů postupovat elektronicky, je možné, aby analogicky jako v ostatních případech povinně elektronizovaných postupů, tak učinil v písemné podobě na předepsaném tiskopise zasláním na adresu určenou OSSZ a přitom uvedl důvod tohoto postupu.

Příloha k žádosti o dávku

Od 1. 9. 2020 se mění a doplňuje též § 97 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění. Zaměstnavatel bude nově povinen podklady pro výpočet dávek nemocenského pojištění zasílat v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou OSSZ.

Pokud zaměstnavatel nebude moci z prokazatelných objektivních technických důvodů postupovat elektronicky, je možné, aby analogicky jako v ostatních případech povinně elektronizovaných postupů, tak učinil v písemné podobě na předepsaném tiskopise zasláním na adresu určenou OSSZ a přitom uvedl
důvod tohoto postupu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).