Hlavní navigace

Nové tiskopisy pro zaměstnavatele v souvislosti s eNeschopenkami

27. 11. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Zaměstnavatelé budou od roku 2020 odesílat ve spojení s pracovní neschopností zaměstnanců nová hlášení. A to pouze elektronicky.

Seriál článků k novým eNeschopenkám připravený ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení uzavíráme novými povinnostmi zaměstnavatele.

Server Podnikatel.cz již vysvětloval postup při uznání dočasné pracovní neschopnosti pojištěnců, kterým bude od roku 2020 lékařem vystavován „Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce“. Více v článku: Nové eNeschopenky a staronové povinnosti zaměstnance

Zaměstnavatelům již nebudou předávány žádné části tiskopisu dočasné pracovní neschopnosti. Sami si zvolí způsob získání informací v kontextu s nemocí jejich zaměstnanců. K dispozici jsou nové online služby České správy sociálního zabezpečení. Podrobněji v článcích:

Příloha k žádosti o nemocenskou dávku

Z hlediska finanční kompenzace v době nemoci se pro zaměstnavatele nic nemění. Nadále poskytují náhradu mzdy od první zameškané směny. Po uplynutí 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti odešlou prostřednictvím svého mzdového softwaru (musí být napojen na veřejné rozhraní VREP/APEP ČSSZ) nebo ePortálu ČSSZ „Přílohu k žádosti o dávku“, a to v elektronické podobě. Papírový tiskopis bude možno použít pouze v případě technického výpadku (výpadek elektrické energie, služeb poskytovatele komunikační infrastruktury atd.). Tiskopis bude distribuován stejně, jako tomu bylo doposud. Ovšem nejedná se o stávající tiskopis, tiskopis pro rok 2020 má novou podobu.

Pracovních neschopností neukončených k 31. prosinci 2019 se změny netýkají, dokončí se podle stávající legislativy. Zde zaměstnavatel využije po uplynutí 14 dnů nemoci stávající formulář NEMPRI 2018 nebo nový formulář Příloha k žádosti NEMPRI 2020. U všech dočasných pracovních neschopností vystavených po 31. prosinci 2019 musí být po uplynutí 14 dnů nemoci využit nový tiskopis. A to i v situaci, kdy nebude dočasná pracovní neschopnost vystavena elektronicky.

Příkladem může být „papírová“ neschopenka vystavená ve členském státě EU (příp. smluvní cizině). Odesílá se OSSZ spolu s formulářem žádosti o nemocenskou dávku pro pojištěnce ze státu EU. Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila Jana BuraňováČeské správy sociálního zabezpečení, i zde se postupuje obdobně jako u neschopenky vystavené v ČR. Formulář Přílohy k žádosti o nemocenskou dávku (NEMPRI 2020) odešle zaměstnavatel elektronicky. Tiskopis „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU/smluvním státě“ je k dispozici zde

O trvání nemoci bude zaměstnavatel informován elektronicky (dle zvoleného způsobu zasílání notifikací ČSSZ) nebo některou ze služeb na ePortálu ČSSZ. Notifikace bude navázána na lékařem elektronicky odeslané „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti“ vystavené ke 14. dni nemoci (obdobně bude toto potvrzení při pokračování nemoci zasíláno ke konci každého kalendářního měsíce). Lékař zasílá toto hlášení do systému ČSSZ, po jeho zpracování pak bude informace zaměstnavateli zpřístupněna jím vybranými způsoby. Zaměstnavatel neprodleně odešle elektronickou přílohu, jejíž součástí jsou rovněž údaje o vyměřovacím základu pojištěnce pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Čtěte také: Náhrada mzdy v roce 2020 podle nových podmínek

Připomínáme, že se změna netýká ostatních nemocenských dávek ani způsobu odesílání informací o srážkách ze mzdy zaměstnance. Tyto doklady ke srážkám bude možné zasílat stejně jako dosud, tj. v elektronické podobě připojením k formuláři „Příloha k žádosti o dávku“ nebo do datové schránky příslušné OSSZ nebo poštou v listinné podobě.

Způsob výplaty nemocenského

Součástí nové Přílohy k žádosti o nemocenskou dávku (NEMPRI 2020) je způsob výplaty mzdy, platu, odměny. Stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské (o případnou změnu si požádá příslušnou OSSZ sám zaměstnanec). Pokud zaměstnavatel uvede výplatu dávky „na účet v ČR“, „na účet banky v cizině“ nebo  „na adresu v ČR“, bude OSSZ pojištěnci vyplácet nemocenské stejným způsobem, jaký uvedl zaměstnavatel.

  • Bude-li vybrána možnost „v hotovosti“, určí způsob výplaty a informuje o něm OSSZ sám pojištěnec. Ke sdělení způsobu výplaty může pojištěnec využít tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“. Sdělení o vybraném způsobu může zaslat prostřednictvím datové schránky anebo písemně poštou.
  • Jestliže je zaměstnanci mzda standardně vyplácena prostřednictvím držitele poštovní licence do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního ústavu než banky, tj. zaměstnavatel vyplácí mzdu jiným způsobem, neoznačí na tiskopisu žádný ze způsobů výplaty mzdy a o této skutečnosti informuje příslušnou OSSZ pomocí speciální kolonky pro další sdělení. Následný postup je obdobný jako u výplaty mzdy v hotovosti, OSSZ vyzve pojištěnce, aby určil způsob výplaty nemocenského.

Dotaz z praxe: Zaměstnavatel vyplácí mzdu v hotovosti. Bude se v tomto případě nemocenské odesílat na adresu místa bydliště, nebo místa pobytu léčení? Může se také jednat o zaměstnance bez trvalého pobytu (hlášen na městském úřadě). Jana Buraňová upřesnila, že i zde si musí pojištěnec vyplněním příslušného tiskopisu zvolit způsob výplaty. Příslušné OSSZ sdělí adresu, na kterou chce nemocenské posílat složenkou, případně číslo bankovního účtu.

Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti

Zcela novým tiskopisem (opět povinně odesílaným zaměstnavatelem elektronicky je „Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti“. Tiskopis bude zaměstnavatel odesílat vždy při ukončení dočasné pracovní neschopnosti, která přesáhne 14 kalendářních dnů. Tiskopis bude k dispozici na ePortálu ČSSZ, může být rovněž součástí mzdového softwaru zaměstnavatele a odesílán jeho prostřednictvím (obdobně jako Příloha k žádosti o dávku).

Prostřednictvím tiskopisu zaměstnavatel oznámí, kdy zaměstnanec začal vykonávat výdělečnou činnost. Dále zda poslední den nemoci již pracoval a případně kolik hodin ze své plánované směny odpracoval. Aktuálně je tato informace zaměstnavateli uváděna na páté části formuláře rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel do příslušné části tiskopisu uvede i případnou zaměstnancovu výdělečnou činnost v době dočasné pracovní neschopnosti, tj. ve kterých dnech v době nemoci zaměstnanec pracoval. Zaměstnavatel odesílá hlášení vždy, tj. i v případě, kdy zaměstnanec v průběhu nemoci ani poslední den nemoci nepracoval. Stejný tiskopis využije pro nahlášení zahájení činnosti i osoba dobrovolně nemocensky pojištěná.

Na článku spolupracovala Česká správa sociálního zabezpečení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).