Hlavní navigace

TOP 09: Kromě mateřské snížíme všechny sociální dávky

29. 4. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Pokles platů ve státní sféře se nesmí vyhnout ani politikům. Kromě mateřské chceme snížit i všechny sociální dávky. Budeme též prosazovat zrušení dědické daně, darovací daně a daně z převodu nemovitostí, říká strana TOP 09.

Server Podnikatel.cz přináší již šestý díl volebního speciálu „10 otázek pro…“, ve kterém všechny politické strany, které mají podle průzkumů šanci dostat se do poslanecké sněmovny, odpovídají na stejné dotazy. Ty se zaměřují na konkrétní plány stran v oblastí daní z příjmů, DPH, pojistného, regulačních poplatků či důchodů. Dnes serveru Podnikatel.cz svůj program představila strana TOP 09.

Prostor dostanou (či již dostaly) politické strany: Strana zelených, Strana práv občanů, KDU-ČSL, TOP 09, Věci veřejné, KSČM, ODS a ČSSD.

1) Které sekce vašeho volebního programu jsou klíčové právě pro podnikatele?

Program TOP 09 se z velké části zaměřuje na oblast hospodářské politiky. Vychází z konzervativních zásad, které vyjadřují, že stát má poskytovat všem podnikatelům rovné příležitosti, jednoznačné a srozumitelné právní prostředí, dostatečnou infrastrukturu, kvalitní vzdělávací systém. Řečeno sportovním příměrem, stát musí připravit dobré hřiště, pečlivě nalajnovat čáry a na hřiště poslat kvalifikovaného, rychlého a důsledného rozhodčího, který bude pískat nestranně a dbát na dodržování pravidel. To je osvědčený model, který je nejlepší podporou rozvoje ekonomiky.

2) Jaké případné změny navrhujete v oblasti daně z příjmů? Ať už fyzických či právnických osob.

Současný stav veřejných financí nedovoluje snižovat daňové zatížení. Rozhodně však nepodpoříme jakékoliv návrhy na zvyšování daní právnických i fyzických osob. Byl by to totiž velmi špatný krok, který by měl negativní dopady na rozvoj ekonomiky. TOP 09 má připraven nový zákon o dani z příjmu, který zpřehlední daňovou legislativu a odstraní řadu výjimek, které zatěžují podnikatelskou sféru a komplikují správu daně. Chceme co nejrychleji zavést jednotné inkasní místo, aby zaměstnavatelé i živnostníci odváděli daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění jednou platbou, vykazovali je jedním formulářem a také aby odvod byl kontrolován pouze z jednoho místa. Tím významně uspoříme náklady firem i státu.

3) Jste pro zachování superhrubé mzdy, tak jak je koncipována v současnosti?

Superhrubá mzda je přechodným řešením. Superhrubou mzdu je potřeba změnit na standardní hrubou mzdu, která bude obsahovat i sociální a zdravotní pojištění, které dosud do hrubé mzdy započteno není. Je to logické řešení, umělé rozdělování pojištění na část placenou zaměstnancem a část placenou zaměstnavatelem je nesmyslné, zvyšuje administrativní náklady na výběr pojištění a zároveň zastírá, kolik ve skutečnosti odvádíme státu.

4) Souhlasíte s vyššími odvody na sociálním pojištění pro OSVČ, o kterém uvažuje ministerstvo práce a sociálních věcí?

TOP 09 nesouhlasí s jakýmkoliv zvyšováním odvodové povinnosti živnostníků. Zejména v současné ekonomické situaci, kdy je potřeba podporovat rozvoj drobného podnikání, by to byl krok podvazující ekonomický růst.

5) Chcete nějak změnit daň z přidané hodnoty, popřípadě jak?

Systém výběru DPH je upraven jednotně v celé Evropské unii. Pokud někdo slibuje zásadní změny v systému daně z přidané hodnoty, měl by k tomu také říci, jak chce dosáhnout vyjednání takových změn na evropské úrovni. S ohledem na dosavadní zkušenosti je jasné, že evropská jednání jsou velmi zdlouhavá a není proto žádná šance dosáhnout takových změn v horizontu několika let, natož jednoho funkčního období poslanecké sněmovny. TOP 09 podporuje úpravy výběru DPH tak, aby nepoškozovaly firmy, které musí platit DPH z dlouhodobě nesplácených pohledávek od obchodních partnerů v insolvenci. Taková úprava však nesmí vést ke zvýšení rizika spekulací či daňových úniků.

6) Jaké jiné další změny byste v oblasti daní prosazovali?

Kromě nového zákona o dani z příjmu a zavedení jednoho inkasního místa chceme provést další úpravy vedoucí ke zjednodušení výběru daní. TOP 09 bude prosazovat zrušení dědické daně, darovací daně a daně z převodu nemovitostí. Dále zavedeme všeobecnou editační povinnost, tedy povinnost správce daně vydat stanovisko k daňové otázce poplatníka, které bude pro stát závazné při případné následné kontrole.

Anketa

Souhlasíte s programovými plány strany TOP 09?

7) Máte v plánu snižovat schodek veřejných financí? Na jaké číslo byste se v horizontu čtyř let chtěli dostat?

TOP 09 má připraven jasný plán, jak dosáhnout do tří let vyrovnaného hospodaření státu. V dlouhodobém pohledu je naším cílem, aby stát již při dvouprocentním růstu ekonomiky byl schopen hospodařit bez deficitu. Protože TOP 09 nechce zvyšovat daňové zatížení, navrhuje konkrétní kroky, které musí vést k úspoře 80 miliard korun ročně ve výdajích státního rozpočtu.

8) Jaké změny chcete v oblasti výdajů státního rozpočtu? Kde je třeba podle vás nejvíce šetřit?

Velkou část výdajů státního rozpočtu tvoří mandatorní, tedy povinné výdaje. Ty jsou upraveny jednotlivými zákony. Další významnou položkou jsou vládní výdaje, tedy financování provozu státních institucí. V obou těchto položkách je nezbytné přijmout úsporná opatření, jiná cesta není možná. Nechceme šetřit na investicích a na vzdělávání. V oblasti mandatorních výdajů navrhujeme snížení objemu mzdových prostředků ve státní sféře o 10 % při současném zrušení platových tabulek. Chceme tím dosáhnout lepšího ohodnocení kvalifikovaných a pracovitých úředníků a dosáhnout zefektivnění práce státní správy. Snížení objemu mezd se nebude týkat pedagogických pracovníků. Dále navrhujeme snížení všech sociálních dávek o 10 % s výjimkou peněžité pomoci v mateřství. Stranou nesmějí zůstat ani politici, i pro ústavní činitele navrhujeme snížení platů o 10 %. Důchodců se úsporná opatření týkat nebudou, vzhledem k velmi nízké inflaci však budeme navrhovat, aby v roce 2011 nebyly důchody zvyšovány. Šetřit chceme i na provozních výdajích státu, v této oblasti je našim cílem úspora 20 % nákladů na chod státních institucí, kterého dosáhneme především zrušením různých nepotřebných agend.

9) Jste pro zachování poplatků ve zdravotnictví? Popřípadě, jak byste systém poplatků změnili?

Současný systém poplatků společně se zavedením ročního limitu finanční spoluúčasti vytvořil vhodné předpoklady pro to, aby byly omezeny zbytečné návštěvy lékařů a zároveň aby finanční spoluúčast ve zdravotnictví byla sociálně únosná. Naše zdravotnictví dosahuje v řadě parametrů špičkové evropské úrovně, často však s finančními prostředky nakládá neefektivně. Aby mohla být vysoká úroveň zdravotní péče poskytnuta všem občanům, je nezbytné zavést jasné standardy zdravotní péče a postupně zvýšit spoluúčast pacientů na přibližně 25 %, tedy na obvyklou evropskou úroveň. Stále však musí být zachována sociální únosnost zdravotní péče, aby byla přístupná skutečně všem občanům.

10) Myslíte si, že důchodová reforma je potřebná? Pokud ano, jakou formu by měla mít?

Content 22 tip novy

O tom, že reforma penzijního systému je nezbytná, není pochyb. Z hlediska demografického vývoje je dnešní systém důchodového zabezpečení pouze průběžným pilířem neudržitelný, výše důchodů z průběžného pilíře klesne v příštích třiceti letech tak významně, že je potřeba doplnit další možnosti příjmu budoucích důchodců. To není možné jinak, než zavedením kapitálového pilíře a dalších individuálních forem spoření na důchod. Každý odklad důchodové reformy je rizikem pro dnešní mladou generaci. Podle TOP 09 musí mít občan možnost, aby se dobrovolně rozhodl pro formu svého důchodového zajištění.


Na otázky serveru Podnikatel.cz odpovídal Jaromír Drábek, místopředseda TOP 09. 

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).