Hlavní navigace

Trápí vás, co by se stalo při přerušení provozu? Problémy zmenší pojištění

5. 3. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Pojištění přerušení provozu neboli šomáž dokáže podnikatele a firmy uchránit před likvidací. Zorientujte se v jeho nabídce.

Pojištění přerušení provozu je typem majetkového pojištění, které je možné sjednat jako doplňkové pojištění pro podnikatele a firmy. Účelem tohoto pojištění je krytí finančních ztrát, které vzniknou v důsledku přerušení nebo omezení provozu a způsobí škodu na majetku. 

Proč je toto pojištění důležité?

Na toto pojištění by podle Milana Káni, mluvčího Kooperativy, neměly zapomínat především výrobní firmy, které mají stálý odbyt svých výrobků a pro které je plynulý chod rozhodující. Je však určeno pro všechny, jež chtějí mít své podnikání pod kontrolou při nastání nějaké nenadálé události. Sjednává se na finanční ztráty pro případ přerušení či omezení provozu v důsledku věcné škody (např. poškození nebo zničení prostor k podnikání, povodně apod.). Finanční ztrátou se rozumí: ušlý zisk, ušlé nájemné, fixní náklady (jsou to např. mzdy, odpisy, nájemné, pojistné apod.), vysvětluje Eva Svobodová, mluvčí z UNIQA pojišťovny. 

Podle Petra Milaty, mluvčího ČSOB Pojišťovny, je pojištění přerušení provozu často neprávem opomíjené pojištění, neboť v případě živelní nebo strojní škody dokáže pokrýt náklady, které musí pojištěný hradit i v případě, že je provoz zastaven. Není výjimkou, že pro menší provozy mohou mít úhrady těchto nákladů bez příjmů, kterých by pojištěný za normálních okolností dosahoval, fatální důsledky, doplňuje. Pojištění je tedy důležité, protože jeho cílem je především zajištění stability podnikání v době, kdy podnikatel z důvodu pojistné události musel přerušit provoz. Podnikatelé a živnostníci, pro které je podnikání zdrojem obživy, se totiž mohou z důvodu přerušení provozu dostat do finančních či existenčních potíží. V dnešní době není ani otázka udržení kvalifikovaných zaměstnanců, ale také klientely v době, kdy je podnik z důvodu pojistné události mimo provoz, dodává mluvčí Generali Honza Marek.

Pojištění podnikatelů jsme se věnovali v článku Pojistit ve vašem podnikání můžete téměř cokoliv

Na co brát ohled při výběru?

Ti, kteří nad pojištěním přerušení provozu vážně uvažují, by měli zvážit především pojistnou částku a dobu ručení a uvědomit si, jaké dopady by měla případná nenadálá událost na další fungování společnosti. Doba ručení představuje dobu trvání pojistného krytí a je nutné ji volit s ohledem na to, jak dlouho by trvala likvidace následků škodné události a obnovení provozuschopnosti společnosti. Pojištění přerušení provozu, můžeme říci, že je takovým zpětným „bičem“ na pojišťovnu, neboť čím rychleji nahradí živelní škodu, tím kratší dobu bude poskytovat plnění z přerušení provozu, říká Petr Milata. 

Volba příliš krátké doby ručení je při uzavírání tohoto pojištění nejčastější chybou. Při katastrofických škodách z požáru nebo povodní zabere samotná výstavba nového provozu podnikatele často i více než rok a k tomu je potřeba připočíst dobu na šetření požáru, odklízení trosek, projektování nového objektu, sehnání všech úředních povolení atd, vysvětluje Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Pojistná částka se vypočítá jako finanční ztráta z výrobní a obchodní činnosti společnosti, kterou by dosáhla za jeden rok přerušení provozu s připočtením fixních, tedy stálých, nákladů, které musí společnost vynakládat i v případě zastavení činnosti, popisuje Patricie Lepšíková, vedoucí oddělení underwritingu Slavia pojišťovny. Tato hodnota se pak přizpůsobí požadované době pojištění (ručení). 

Například v Allianz si limit pojistného plnění může podnikatel nastavit podle vlastního uvážení tak, aby pokryl jeho případné ztráty a náklady při škodě. Doporučujeme stanovit tento limit ve výši 10 % – 20 % z obratu firmy, dodává Kateřina Ikráthová z oddělení interní a externí komunikace Allianz pojišťovny. V MAXIMA pojišťovně nabízí oba používané principy pojištění. Tedy na limit pojistného plnění, který se hodí pro menší podnikatele, tak i na pojistnou částku, který je vhodný pro větší podnikatele a podniky, popisuje Roman Jandík, jeijch tiskový mluvčí.

Sjednané pojištění musí také plně odpovídat konkrétní situaci konkrétního podnikatele, proto se doporučuje nechat si sestavit balíček pojištění na míru, které odpovídá všem konkrétním potřebám a potenciálním rizikům. Je tedy třeba zohlednit například účel podnikání, geografickou polohu firmy či rizika vyplývající z druhu výroby apod, upozorňuje Ivana Buriánková, mluvčí České pojišťovny. Kateřina Ikráthová v souvislosti s uzavíráním pojištění upozorňuje také na to, aby si podnikatel sjednal pojištění tak, aby pokryl všechny příčiny škody (pojistná nebezpečí), kterých se obává (například požár, povodeň, vichřici) a seznámil se také s výlukami, tedy situacemi, kdy pojišťovna škodu nehradí.

Dalším neméně důležitým pojištěním je pojištění odpovědnosti podnikatelů, o kterém jsme psali v článku Na pojištění podnikatelů se nevyplatí šetřit. Jaká je aktuální nabídka?

Co se týče výšky pojistného, ta se odvíjí například od zvolené doby ručení, spoluúčasti, rizikovosti provozu firmy a výše pojistné částky. Do ceny pojištění ale vstupuje řada faktorů, protože každé podnikání je specifické, stejně tak i požadavky podnikatelů. Pojistné vychází především z rizikovosti podnikatelské činnosti – pro každou modifikaci činnosti je de facto individuální pojistná sazba, dodává Honza Marek. Obecně můžeme říci, že u živelního přerušení provozu se může jednat o měsíční pojistné v řádu stovek až jednotek tisíců korun, v případě strojního přerušení provozu se může jednat o tisíce až desetitisíce korun měsíčně, uvádí konkrétně Petr Milata.

Výše pojistného se odvíjí od:

  • doby ručení
  • spoluúčasti
  • výše pojistné částky
  • rizikovosti provozu
  • typu podnikání

Jaká je nabídka?

Pojišťovny toto pojištění přerušení provozu nenabízejí samostatně, ale nejčastěji současně s majetkovým pojištěním podnikatelů nebo jako součást nějakého balíčku. Například UNIQA nabízí dvě varianty: požární přerušení provozu, které kryje jen škody z požáru, výbuchu, úderu blesku, nárazu nebo zřícení letadla a přerušení provozu následkem věcné škody. To kryje všechna majetková nebezpečí. Podobně si můžete ze dvou variant vybrat také v ČSOB Pojišťovně. Ta nabízí pojištění přerušení provozu jak z důvodu živelních událostí, tak z důvodu strojního přerušení provozu. 

Česká podnikatelská pojišťovna kromě stálých nákladů a ušlého zisku pojistí i účelně vynaložené náklady například na převedení výroby do jiného místa včetně nákladů na přepravu zaměstnanců, materiálu a výrobků. Dále kryjí po dohodě s pojistitelem dodatečně vynaložené náklady na použití jiných postupů a výrobních metod, nájem náhradních prostor nebo použití služeb třetí strany a zvýšené mzdové náklady.

Daně 23 konec

Slavia pojišťovna umožňuje uzavřít základní pojištění, které kryje přerušení nebo omezení provozu z důvodu škody způsobené na majetku společnosti požárem, ale je možno sjednat jej i pro případ škody způsobené z jiné příčiny. V MAXIMA pojišťovně je pojištění přerušení provozu doplňkové k rizikům, která kryjí škody, kvůli kterým může k přerušení provozu dojít, tj. živelní rizika, odcizení, strojní či elektronická rizika, kybernetická rizika.

V pojišťovně Allianz některým typům podnikatelů, jako jsou například lékaři, účetní nebo advokáti, nabízí také pojištění pro případ přerušení provozu kvůli úřednímu zásahu a z důvodu pracovní neschopnosti. Kooperativa nabízí pojištění přerušení provozu jednak v rámci stavebnicového produktu Trend, kde si klient sjednává limit pojistného plnění na základě svého ročního obratu, nebo v balíčkových programech. Tam se klientovi nabízí denní limit plnění, tedy finanční částka, kterou v případě přerušení provozu obdrží za každý kalendářní den po dobu ručení. U České pojišťovny si podnikatelé mohu sjednat pojistný program Jistota. Ten nabízí možnost krytí celé řady rizik, která si mohou podnikatelé kombinovat podle jejich konkrétních potřeb.

Nabídka pojištění přerušení provozu
Pojišťovna Popis pojištění
Allianz Spolu s pojištěním majetku firmy
pojištění pro případ přerušení provozu kvůli úřednímu zásahu a z důvodu pracovní neschopnosti
Česká podnikatelská pojišťovna Jako navazující součást majetkového pojištění
Česká pojišťovna V rámci pojistného programu Jistota
ČSOB pojišťovna Pojištění přerušení provozu z důvodu živelních událostí
Pojištění přerušení provozu z důvodu strojního přerušení provozu
Generali Ke sjednanému živelnímu pojištění majetku
Kooperativa V rámci pojištění Trend nebo v balíčku – podmínkou majetkové pojištění požáru
Maxima V rámci pojištění majetku jako doplňkové pojištění
Slavia pojišťovna Přerušení nebo omezení z důvodu škody způsobené požárem nebo z jiné příčiny – v rámci pojištění majetku společnosti
UNIQUA pojišťovna Požární přerušení provozu
Přerušení provozu následkem věcné škody – vždy s majetkovým pojištěním podnikatelů
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).