Hlavní navigace

Tři důležité změny v oblasti zaměstnávání od července 2021

24. 6. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nejen zaměstnavatelům by neměly uniknout aktuální legislativní novinky. Jsou důležité i pro zaměstnance. Přináší řadu výhod.

Polovina roku 2021 přináší nejednu novinku pro zaměstnavatele i zaměstnance. Jsou připraveny novinky především pro rodiny s dětmi, ale i pro zaměstnance v exekucích. Na spuštění bude od 1. července 2021 čekat i příspěvek při částečné práci, tzv. kurzarbeit. Přinášíme krátký souhrn těchto změn s vysvětlením k jejich účinnosti.

Antivirus a kurzarbeit

Příspěvek z Cíleného programu na podporu zaměstnanosti Antivirus je platný až do 31. prosince 2021. V této době může vláda prodloužit či obnovit dobu uznatelnosti výdajů části či všech režimů programu Antivirus, aniž by bylo nutné znovu schvalovat podmínky programu či uzavírat nové dohody o poskytnutí příspěvku. Do 30. června 2021 je možné čerpat pouze příspěvek v režimu A, to pro zaměstnance v karanténě a izolaci.

Od 1. července 2021 přibude další možnost, a to příspěvek v době částečné práce (novela zákona o zaměstnanosti má ve Sbírce zákonů číslo 248/2021). Jeho poskytování může vláda stanovit projednáním v tripartitě v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví. A to z hospodářských důvodů, z důvodů vzniku živelní události spočívající v přírodní pohromě, kyberútoku, při epidemii atd. Nařízením vlády by bylo stanoveno, jakého území, odvětví či okruhu zaměstnavatelů se částečná práce se státním příspěvkem týká. Současně by byly určeny ukazatele pro posouzení a rozsah výpadku pracovní doby a který orgán bude oprávněn k posouzení, kontrole a vydání stanoviska o naplnění závazných ukazatelů. V mnohém se bude podobat Antiviru, avšak nespornou výhodou je možnost obdržet příspěvek před vyplacením mezd. Maximální doba poskytování příspěvku je stanovena na 12 měsíců. Stejně jako Antivirus není příspěvek určen pro platovou sféru, ale ani pro zaměstnavatele s kontem pracovní doby. Popisovali jsme v samostatném článku: Příspěvek při částečné práci neboli kurzarbeit konečně schválen. Jak je nastaven?

Náhradní výživné a chráněný účet

Zákonem č. 38/2021 Sb. se od 1. července 2021 mění občanský soudní řád. Účinnost novely měla být původně od měsíce dubna, avšak zákonem č. 155/2021 Sb., se posunula až na začátek července 2021. Zavádí takzvaný chráněný účet (právní úprava § 304c až 304e občanského soudního řádu). Každý povinný může mít pouze jeden takový účet, pokud by si zřídil další, banka by to měla pomocí filtrů zjistit. Tyto peníze budou pro věřitele nedotknutelné. Na chráněný účet nemůže být nařízeno přikázání jiné peněžité pohledávky. Chráněny budou prostředky po provedených srážkách ze mzdy, případně ty, které nepodléhají srážkám (stravenkový paušál, cestovní náhrady apod.). Zaměstnavatel bude povinen na žádost zaměstnance či exekutora potvrdit, že jsou na účet zasílány pouze tyto příjmy. V potvrzení se označí dlužník povinného, plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu, povinný (zaměstnanec), číslo účtu povinného, na který jsou tyto pohledávky nebo příjmy vypláceny, a datum vystavení potvrzení. Dlužník povinného, plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu vystaví potvrzení na formuláři, jehož vzor zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Další novinkou občanského soudního řádu je náhradní výživné. Zavádí se novelou s číslem 588/2020 Sb. Účelem je pomoci zejména rodičům samoživitelům a jejich dětem, kterým se od povinné osoby (tj. nejčastěji od druhého rodiče) nedostává stanovené výše výživného. Pomoc má představovat tzv. náhradní výživné jako sociální dávka poskytovaná státem, na kterou bude nárok za předem stanovených podmínek. Maximální výše dávky bude činit 3 000 Kč za měsíc a bude možné ji čerpat nejdéle po dobu 24 měsíců či skončení nezaopatřenosti dítěte. Žádosti o náhradní výživné budou rodiče podávat na příslušný úřad práce. Podrobněji v článku: Chráněný účet a zálohované výživné z pohledu zaměstnavatele 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Zvýšení daňového zvýhodnění a úprava daňového bonusu

Novelou zákona o státní sociální podpoře se zvyšuje rodičovský přídavek. Pozměňovacími návrhy však dochází k dalším změnám důležitým pro rodiny s dětmi. Upravuje se pobírání rodičovského příspěvku. Ten se vždy čerpal pouze na nejmladší dítě v rodině. Od data účinnosti novely dostanou rodiče při narození dalšího dítěte v rodině jednorázově zbývající částku příspěvku na předchozí dítě. Více v článku: Podmínky jednorázového doplatku rodičovského příspěvku se změnily

Oproti původnímu návrhu schváleném Poslaneckou sněmovnou došlo při schvalování Senátem k drobným (avšak zásadním) změnám. Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu nevyčerpané celkové částky. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost vůči úřadu práce. Rodiče, kteří nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství (studenti, nezaměstnaní), nárok na jednorázový doplatek mít nebudou.

Při schvalování zmíněného daňového balíčku od roku 2021 bylo zrušeno omezení daňového bonusu. Zapomnělo se však, že omezení se netýká pouze ročního daňového bonusu, ale také měsíčního daňového bonusu poskytovaného zaměstnavatelem. V ustanovení § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů zůstala omylem částka 5 025 Kč. Nyní se toto omezení ze zákona vypouští.

MM_socky3

Do novely se dostalo i zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti. Částka na druhé dítě se zvyšuje na 22 320 Kč ročně (1860 Kč měsíčně) a částka na každé třetí a další dítě se zvyšuje na 27 840 Kč (měsíčně 2320 Kč). Dle přechodného ustanovení k § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů se použije již pro zdaňovací období roku 2021.

Po projednání Senátem se návrh novely zákona vrátil k dalšímu projednání do Poslanecké sněmovny. Původně navržená účinnost 1. července 2021 se změnila, není již stanovena pevným datem, ale „dnem následujícím po vyhlášení tohoto zákona“. Což by mohlo být v průběhu měsíce července.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).