Hlavní navigace

Týkají se vás změny určení místa plnění u DPH? Zkontrolujte to s naším přehledem

9. 1. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Nový rok přinesl části podnikatelů nemilou novinku v podobě změn při stanovení místa plnění u elektronických služeb koncovým zákazníkům. Víme, koho se týkají.

Od roku 2015 platí v oblasti DPH jedna málo zmiňovaná novinka, která však části podnikatelů komplikuje život. Jedná se o nový režim při stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani. Nově se tyto služby zdaňují vždy v místě usazení koncového spotřebitele.

Co na první pohled může vypadat jako jasná záležitost, však s sebou přináší řadu otázek a nejasností. Server Podnikatel.cz proto přichystal k této problematice seriál článků, ve kterých se pokusí na nejčastější otázky podnikatelů odpovědět. V prvním článku našeho seriálu jsme se zaměřili na otázku, koho všeho přesně se vlastně nová úprava týká.

Čtěte také: Máme shrnutí, jak si poradit se změnou místa plnění u elektronických služeb

Koho se novinka dotkne, měl by využít MOSS

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek.

Zatímco třetí sazba DPH plnila už dlouho před začátkem roku 2015 stránky novin a serverů, o novince v podobě změny stanovení místa plnění u určitých služeb poskytovaných koncovým zákazníkům se média zmiňovala jen povrchově. Do velké míry to je zřejmě dané tím, že změny se dotknou pouze menší části podnikatelů. Týká se to prakticky výhradně spotřebitelského trhu, navíc takového, který míří na zahraniční koncové uživatele. Netroufám si odhadnout, kolika podnikatelů se to může dotknout, ale masové měřítko bych neočekávala, komentovala pro server Podnikatel.cz Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Odborníci se sice shodují, že nejde o masy, změny jsou však fundamentálního charakteru a přináší dotčeným podnikatelům řadu komplikací.

SEMINÁŘ: Novinky v DPH a vznik MOSS

Začátkem ledna 2015 začala platit nová úprava s placením DPH v zemi pobytu zákazníka. Chcete o tom vědět víc? Registrujte se na seminář, kde vystoupí daňoví odborníci i zástupci Finanční správy. VÍCE INFORMACÍ

Konkrétně se novinka týká poskytovatelů telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Všichni tito podnikatelé, pokud poskytují své služby do jiných zemí EU, a to koncovému zákazníkovi – spotřebiteli (ne podnikateli), musí své služby zdanit v místě příjemce služby tamní sazbou DPH. Tedy k ceně připočítat místní sazbu DPH a tu také danému státu odvést. Podnikatelé se však nemusí registrovat v každém státě, kam služby prodají, zvlášť, nýbrž mohou využít zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop – MOSS). Své povinnosti k DPH tak budou plnit prostřednictvím pouze jednoho členského státu, nejčastěji zřejmě “domácí”. Finanční správa tohoto členského státu pak zajistí výběr, evidenci a odvod vybrané daně do dotčených členských států.

Režim MOSS spadá v Česku pod Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Komunikace s úřadem přitom probíhá elektronicky a podnikatel nemusí kvůli registraci cestovat na jih Moravy. Výjimku tvoří předávání plných mocí, které lze ale na úřad zaslat v souladu s Daňovým řádem. Registraci mohou podnikatelé uskutečnit na daňovém portálu finanční správy.

Čtěte také: Ode dneška je možné registrovat se k DPH skrze jedno správní místo

Koho přesně se nový režim týká

Elektronické služby

Výčet elektronických služeb, kterých se změna místa plnění zejména týká, obsahuje článek 7 prováděcího nařízení Rady (EU) 282/2011. Ten samý článek navíc upřesňuje, které služby pod paragraf nespadají. Obecně nařízení uvádí, že elektronicky poskytované služby zahrnují služby, které jsou poskytovány přes internet nebo elektronickou síť a z jejichž povahy vyplývá, že jejich poskytování je v podstatě automatizované a vyžaduje minimální lidský zásah, a nejsou uskutečnitelné bez informačních technologií.

Především jde o tyto případy: 

 • poskytování digitalizovaných produktů obecně, včetně programového vybavení a jeho změn nebo aktualizací;
 • služby poskytování nebo podpory obchodní nebo osobní prezentace na elektronické síti, jako je například internetová stránka;
 • služby automaticky generované z počítače přes internet nebo elektronickou síť v reakci na zadání konkrétních dat příjemcem;
 • úplatný převod práva dát do prodeje zboží nebo službu na internetové stránce fungující jako trh online, kde potenciální kupující podávají nabídky automatizovaným postupem a kde jsou strany informovány o uskutečnění prodeje elektronickou poštou automaticky generovanou počítačem;
 • internetové balíčky služeb, v nichž tvoří telekomunikační složka doplňkovou a podřízenou část (tj. balíčky, které jdou nad rámec pouhého přístupu k internetu a které zahrnují jiné složky, jako například obsahové stránky umožňující přístup k aktualitám, zprávám o počasí, turistickým informacím, prostor pro hry, web-site hosting, přístup k diskusím online atd.);
 • služby uvedené v příloze I.

Příloha I pak obsahuje tyto služby 

1) Hostitelství internetových stránek (web-site hosting a web-page hosting), dálková údržba programů a zařízení

 • web-site hosting a web-page hosting;
 • automatizovaná online dálková údržba programů;
 • správa vzdálených systémů;
 • online uchovávání dat, kdy jsou konkrétní data ukládána a vyhledávána elektronicky;
 • online poskytování prostoru na disku na žádost.

2) Dodání programového vybavení a jeho aktualizace

 • přístup k programovému vybavení nebo jeho stahování včetně zprostředkovacích/účetních programů a antivirového programového vybavení včetně aktualizací;
 • programové vybavení blokující bannerové reklamy, též známé pod označením „bannerblockers“;
 • ovladače ke stažení, jako je programové vybavení, které umožňuje počítačům pracovat s periferním zařízením, například tiskárnami;
 • online automatizovaná instalace filtrů na internetových stránkách;
 • online automatizovaná instalace bezpečnostních bran (firewalls).

3) Dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází

 • přístup k variantám pracovní plochy nebo jejich stahování;
 • přístup k fotografiím nebo obrázkům či spořičům obrazovky a jejich stahování;
 • digitalizovaný obsah knih a jiných elektronických publikací;
 • odebírání online novin a časopisů;
 • statistické údaje ohledně přihlašování a odhlašování a návštěvnosti internetových stránek;
 • online aktuality, dopravní informace a zprávy o počasí;
 • online informace generované automaticky programovým vybavením z konkrétních údajů zadávaných příjemcem, jako jsou právní či finanční údaje, zejména takové údaje, jakými jsou průběžně aktualizované údaje týkající se akciových trhů;
 • poskytování prostoru pro reklamu včetně bannerových reklam na internetových stránkách;
 • používání vyhledávačů a internetových adresářů.

4) Dodání hudby, filmů a her, včetně hazardních her a loterií, a dodání politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních pořadů a událostí

 • přístup k hudbě nebo její stahování do počítačů nebo mobilních telefonů;
 • přístup ke znělkám, úryvkům, vyzváněcím melodiím a jiným zvukům nebo jejich stahování;
 • přístup k filmům nebo jejich stahování;
 • stahování her do počítačů nebo mobilních telefonů;
 • přístup k automatizovaným online hrám, které jsou závislé na internetu nebo jiných podobných elektronických sítích, kdy jsou hráči od sebe vzdáleni.

5) Poskytnutí služby výuky na dálku

 • automatizovaná výuka na dálku, která je pro svůj provoz závislá na internetu nebo podobné elektronické síti a jejíž poskytování vyžaduje omezený lidský zásah nebo nevyžaduje žádný lidský zásah včetně virtuálních tříd, s výjimkou případů, kdy je internet nebo podobná elektronická síť používána jako nástroj pouze pro komunikaci mezi učitelem a studentem;
 • pracovní sešity vyplněné žáky online a ohodnocené automaticky bez lidského zásahu.

Do elektronicky poskytovaných služeb naopak NEPATŘÍ

 • zboží, je-li objednávka a její zpracování provedeno elektronicky;
 • disky CD-ROM, diskety a podobné hmotné nosiče;
 • tiskoviny, jako jsou knihy, informační zpravodaje, noviny nebo časopisy;
 • CD a audiokazety;
 • videokazety a DVD;
 • hry na discích CD-ROM;
 • služby odborníků, jako jsou právníci a finanční poradci, kteří radí svým klientům elektronickou poštou;
 • vzdělávací služby, je-li obsah kurzů dodáván učitelem přes internet nebo elektronickou sítí, tj. přes dálkové spojení;
 • offline služby spočívající ve fyzické opravě počítačového vybavení;
 • offline služby uchovávání dat;
 • reklamní služby, zejména v novinách, na plakátech nebo v televizi;
 • služby telefonní podpory;
 • vzdělávací služby zahrnující výhradně korespondenční kurzy, jako jsou poštovní kurzy;
 • klasické aukční služby závisející na přímém lidském zásahu bez ohledu na to, jakým způsobem jsou podávány nabídky;
 • vstupenky na kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce rezervované online;
 • ubytování, pronájem vozidel, restaurační služby, přeprava cestujících nebo podobné služby rezervované online.

Telekomunikační služby

Výčet telekomunikačních služeb, na které se nová pravidla vztahují, upřesňuje článek 6a prováděcího nařízení Rady (EU) 282/2011 ve znění nařízení Rady (EU)1042/2013.

Jde o tyto služby:

 • pevné a mobilní telefonní služby pro obousměrný přenos hlasu, dat a videa, včetně telefonních služeb s obrazovým prvkem (videofonní služby);
 • telefonní služby poskytované přes internet, včetně hlasových služeb přes internet (Voice over Internet Protocol – VoIP);
 • hlasovou schránku, čekající hovor, přesměrování hovoru, identifikaci volajícího, třícestnou konferenci a jiné služby řízení hovorů;
 • pagingové služby;
 • audiotextové služby; 
 • fax, telegraf a dálnopis;
 • přístup na internet, včetně world wide webu;
 • připojování soukromých sítí poskytující telekomunikační spojení pro výhradní použití daným zákazníkem.

Služby rozhlasového a televizního vysílání

Služby rozhlasového a televizního vysílání zase definuje článek 6b prováděcího nařízení Rady (EU) 282/2011 ve znění nařízení Rady (EU) 1042/2013.

Jsou to:

 • rozhlasové nebo televizní pořady vysílané nebo přenášené rozhlasovou nebo televizní sítí;
 • rozhlasové nebo televizní pořady šířené prostřednictvím internetu nebo podobné elektronické sítě (IP streaming), pokud jsou přenášeny simultánně s jejich vysíláním nebo přenosem rozhlasovou nebo televizní sítí.

Do služeb rozhlasového a televizního vysílání NEPATŘÍ

 • poskytování informací o konkrétních pořadech na požádání;
 • převod práv rozhlasového a televizního vysílání nebo přenosových práv; e) nájem technického vybavení nebo zařízení k příjmu vysílání; f) rozhlasové nebo televizní pořady šířené prostřednictvím internetu nebo podobné elektronické sítě (IP streaming), pokud nejsou přenášeny simultánně s jejich vysíláním nebo přenosem rozhlasovou nebo televizní sítí.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).