Hlavní navigace

Stiegler: U datových schránek bych rád vyvrátil obavy a mýty

1. 7. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Není pravda, že datové schránky fungují pouze pod operačním systémem Windows. Odmítá šéf sekce eGovernment Petr Stiegler z České pošty. Datové schránky startují právě dnes a Česká pošta je jejich provozovatelem.

Přinášíme druhou část rozhovoru. Jeho první díl najdete zde: Stiegler: Česká pošta vstupuje zásadně na trh elektronické komunikace 

Jak to tak vypadá, tak pro podnikatele budou datové schránky znamenat především snazší komunikaci s úřady, nicméně právě podnikatelé upozorňují na technologické problémy kolem datových schránek. Dovolím si zde citovat názor jednoho našeho čtenáře, který se vyjadřoval již k dříve publikovanému článku na téma datových schránek: Nejzásadnější nevýhoda nebyla v konečném přehledu uvedena. Je to nutnost instalace programu 602Filler. Zásadním způsobem narušuje technologickou neutralitu tohoto řešení, přestože jde o program dostupný zdarma. Jakmile ho někdo z jakýchkoli důvodů nemůže nebo nechce instalovat, je „namydlený“ a nemůže používat něco, co ze zákona používat musí. Další kritické hlasy upozorňují, že tento program není dostupný pro uživatele počítačů Macintosh s operačním systém OS X. Jak to budete řešit? Jak jsem pochopil z toho, co jste již říkal, tak právě vy a ministerstvo vnitra jste zodpovědní za technologické řešení datových schránek.

Já si dovolím s názory čtenářů trochu nesouhlasit. Upřímně řečeno: Pokud používáte web k čemukoliv, tak jste velice často vázán k instalaci nějakých zásuvných modulů. To není nic mimořádného. Pokud si potřebujete prohlédnout dokumenty v pdf, musíte si nainstalovat příslušný zásuvný modul či program. Pokud chcete prohlížet nějaké webové stránky, jste nucen si nainstalovat flash player. To je první věc. Druhou věcí je to, že onen informační systém musí některé vlastnosti, které jsou spojené s tím oním důvěryhodným dlouhodobým uchováváním zpráv, což jasně vyplývá ze zákona. A to je věc, kterou běžné technologie webových prohlížečů neumožňují.

Petr Stiegler - 03

Mohl byste nám ten systém technologie ještě zpřesnit, aby byl více srozumitelný i pro ostatní čtenáře?

Ano, pokusím se to vysvětlit. Pokud si uživatel například v rámci zkušebního prostředí zkusí stáhnout jakoukoli datovou zprávu, tak zjistí, že si nestahuje jen samotnou zprávu, ale také tzv. elektronickou obálku. A právě tato elektronická obálka, v níž je schovaná i příloha zprávy, nese s sebou i tzv. časové razítko, respektive elektronickou značku. A tato „elektronická pečeť“ garantuje integritu zprávy. Pokud byste si totiž stahoval pouze přílohu, například nějaké rozhodnutí v pdf, tak nebudete mít uloženy všechny údaje, které potřebujete, například datum doručení, jméno odesílatele atd.

Z tohoto důvodu jsme museli vybrat technologii, která umožňuje, abyste si stáhl datovou zprávu včetně té obálky. Z hlediska právní důkaznosti, respektive validity, je důležité, abyste třeba i za rok mohl říct: Zde je elektronicky orazítkovaná zpráva, která i garantuje datum doručení a průkaznost odesílatele. A to je věc, kterou nejste schopen s použitím běžných webových technologií nikdy docílit. Z tohoto důvodu jsme museli najít toto konkrétní řešení, které někdo chápe možná jako nevýhodu, ale bez toho by to skutečně možné nebylo.

BT logo

Datové schránky – technologie pro nový business?

Datum: 8.září 2009 od 18:00

  • nové řešení komunikace mezi firmami
  • Pro koho bude možné datové schránky využívat a za jakých podmínek?

Datové schránky jsou zejména pro uživatele IT a pro státní správu tématem číslo 1 během léta 2009. Na zářijovém BUSINESS TUESDAY se však chceme podívat dál. Od 1. ledna 2010 se stanou datové schránky technologií, na které budou moci softwarové společnosti stavět vlastní řešení.

REGISTRACE VČAS ZDE

Toto je P.R. sdělení, redakce nezodpovídá za jeho obsah.

A co jednotlivé platformy operačních systémů, které jsem zmiňoval?

Pokud jde o ty platformy, dodatečný program funguje na operačních systémech Windows, Linux i MacOS. Můžu garantovat, že systém je na Linuxu bez problému použitelný. K systému je možné přistupovat z prohlížečů IE 6,7,8, z Firefoxu i ze Safari na Mac OS X. Jak už nakonec víte, v tuto chvíli je již možné přistupovat k datovým schránkám i z operačního systému Mac OS X přímo z prohlížeče Safari. Podmínkou je pouze, aby počítač běžel na intelovském procesoru, starší PowerPC nejsou s ohledem na jinou instrukční sadu podporovány.

Bavme se ale i o dalších operačních systémech, například pro mobilní telefony. Čtenáři například tomuto systému vytýkají, že není možné si doručené datové zprávy prohlížet právě na mobilních telefonech. Internet je ostatně již dnes běžnou součástí mobilních telefonů. Budete v této oblasti něco vyvíjet tak, aby podnikatelé mohli mít přístup k datové schránce i ze zahraničí, právě prostřednictvím mobilního telefonu?

Určitě není problémy používat datové schránky na mobilu, pokud bude mít v sobě prohlížeč, který akceptuje ony zásuvné moduly, o kterých jsme se bavili. Pokud má však podnikatel nutkání či potřebu si datové zprávy prohlížet ze zahraničí, což je pochopitelné, tak nevidím důvod, proč by si ostatně nemohl s sebou vzít notebook, na kterém bude mít zásuvný modul nainstalován. Rozhodně však nedoporučuji, aby navštěvoval v zahraničí internetové kavárny. Ono ostatně přistupovat ke svému účtu, i k bankovnímu, se v internetových kavárnách obecně nedoporučuje.

Petr Stiegler - 0201

Vraťme se zpět k technologickým požadavkům na Českou poštu, jako provozovatele datových schránek. Pokud se podíváme na přepážky, které zajišťují i výpisy a další dokumenty ze systému CzechPoint, tak podle upozornění našich čtenářů nemá Česká pošta dostatečné technologické zázemí, jaké by měla mít. Počítače jsou na některých poštách zastaralé a údajně nezvládají stále vyšší technologický ná­por.

Na přepážkách nejsou potřeba supermoderní počítače. Česká pošta se samozřejmě musí také chovat ekonomicky jako každá jiná firma, a proto si pořizuje takové zařízení, které skutečně potřebuje. A ani datové schránky ani CzechPoint nejsou aplikací, která by byla zásadním způsobem závislá na výkonu těch strojů. K aplikacím stačí internetový prohlížeč, dále stačí program, který umí pracovat s pdf soubory. V tomto případě opravdu nemám žádné informace o tom, že by to ty lokální stanice nestíhaly.

Jak vyplynulo z našich diskuzí, podnikatelům se také nelíbí, že musí platit České poště poplatek za konverzi datových zpráv do papírové podoby.

V tomto ohledu musíme oddělovat dvě důležité věci. První z nich je pořízení pracovní kopie datové zprávy. Originál, který dorazí v datové zprávě, už není listinou, úředním papírem, už je to pouze datový soubor. A ten má takovou podobu, o které jsme ostatně již hovořili, že dokáže prokázat, kdo ho zaslal, kdy ho zaslal. A teď je důležité zmínit, jak s tím budete dál pracovat. Pokud ten soubor budete zasílat dále, například nějakému úřadu jako přílohu, tak v tomto případě opravdu není nutné, abyste datovou zprávu konvertoval, protože ho opět přiložíte k datové zprávě jako elektronický soubor. Pokud s datovou zprávou potřebujete pracovat jako s běžnou agendou, opět není potřeba, abyste si pořizoval autorizovanou konverzi. Stačí, kdy ji prostě vytisknete.

Konverzi budete potřebovat jen pro specifické případy, kdy musíte někomu něco doložit na úrovni originálu v papírové podobě. A pak stejně jako dnes přicházíte na úřad či k notáři, abyste si nechal kopii originálu úředně ověřit, tak úplným způsobem přicházíte na CzechPoint, abyste si pořídil ověřenou kopii elektronického originálu a poplatek 30 korun za jednu stránku za ověření je dnes naprosto běžný. U datových schránek bych proto hrozně rád vyvrátil obavy a mýty, že s příchodem datových schránek se podnikatelům naopak náklady zvýší, protože budou muset všechno konvertovat za 30 korun. Není to pravda. Skutečně díky propojenému systému není zapotřebí, abyste si každou datovou zprávu nechal konvertovat, respektive si nechal vytisknout úředně ověřenou kopii v papírové podobě. Řadu věcí nyní právnické osoby vyřídí s úřady právě prostřednictvím informačního systému.

Petr Stiegler - 0202

Ještě poslední problematika, která nebyla zmíněna a která je velmi důležitá. Na základě novelizace zákona č. 300/2008Sb. se právnickým osobám, které datové schránky budou používat ze zákona povinně, prodloužila lhůta na aktivaci datové schránky, a to do 1. listopadu. Jak jste technicky vyřešili právě tento problém s aktivací?

To, co jste zmínil, je velice důležitá věc. Tato novelizace jde jednoznačně ve prospěch uživatelů. Původní verze zákona č. 300/2008Sb. taky obsahovala určité přechodné období, které však bylo formulováno spíš ve prospěch správce a provozovatele informačního systému datových schránek. My například budeme muset zřídit jednorázově půl milionu datových schránek, jejichž uživatelům budeme muset rozeslat přístupové údaje. Pro uživatele ale bude důležité, aby měli čas připravit se na používání datových schránek. A aby mohli provést nezbytná nastavení, jako jsou například přístupová práva pro jednotlivé zmocněné osoby, které budou s datovou schránkou pracovat. A toto vše původně vycházelo na období léta, na období dovolených. A právě proto zákonodárci přistoupili k úpravě zákona, která to přechodné období definuje až do 1. listopadu, což je jednoznačně ve prospěch těch uživatelů.

Právnické osoby dostanou přístupové údaje v průběhu července a bude na jejich rozhodnutí, aby si řekly, kdy jsou připraveny na použití datových schránek, odkdy chtějí udělat ostrý start. Přístupové údaje budou navíc doručeny zvláštními obálkami se žlutým pruhem, aby byly snadno odlišitelné a pokud si je nebude adresát moci vyzvednout, počkají na něj na poště 90 dní.

A to technické řešení z vaší strany?

Konkrétně to znamená to, že pokud dostanete ty přístupové údaje, tak se dostanete do tzv. administračního prostředí datové schránky. A právě v tomto prostřední, aniž byste měl tu schránku aktivovanou, si budete moci provádět nastavení toho celého systému. Zejména bych zmínil zmocnění osob, administrátorů, kteří s datovou schránkou budou aktivně pracovat. V tomto prostředí lze zadat e-mailové adresy, prostřednictvím budou chodit notifikace o nově příchozí datové zprávě, popřípadě zřídit placenou sms notifikace a další služby, které s datovou schránkou souvisejí. Zároveň je tam vstup do zkušebního demo prostředí, abyste se s datovými schránkami naučili pracovat, a teprve ve chvíli, kdy jste si jist, že tu datovou schránku chce začít používat, kliknete dole na velké tlačítko, kterým si datovou schránku aktivujete. Uživatelé nemusejí mít strach z mylného kliknutí, i po stisknutí toho tlačítka budete vyzván, zda si datovou schránku skutečně chcete aktivovat.

Cloud 22 temata

Foto: Ivana Dvorská

Reklama

ŠKOLENÍ: Elektronická komunikace s úřady a datové schránky

Akademie - logo menší

Školení je určeno běžným uživatelům datových schránek z řad podnikajících i nepodnikajících fyzických osob, ale také právnických osob, které budou datovou schránku používat bez zřízení spisové služby. Dozvíte se, co je datová schránka, komu je určena povinně a kdo si ji může aktivovat dobrovolně. Ukážeme si, jak datovou schránku zpřístupnit, zasílat jejím prostřednictvím dokumenty a jak komunikovat s orgány veřejné moci.

Proč kurz absolovat?
Před samotnou aktivací datové schránky se seznámíte s její obsluhou, naučíte se přijímat a ukládat dokumenty, včetně jejich konverze do listinné podoby. Zjistíte, že používání schránky není vůbec složité a její zřízení může uživateli ušetřit spoustu času. Na školení bude hostovat odborník, který prozradí více o použité technologii a dalších technologických možnostech a výhodách elektronické komunikace. Registrovat na kurz AKADEMIE Podnikatel.cz

Aktuální cena: 1245 Kč bez DPH

Tlačítko: Registrovat

Anketa

Je pro vás problematika datových schránek srozumitelná?

Autor článku

Šéfredaktor Podnikatel.cz a BusinessCenter. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).