Hlavní navigace

U minimální mzdy se zavede „poloautomat“, zaručená mzda u firem skončí

8. 7. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Poslanci schválili zavedení valorizačního mechanismu u minimální mzdy. Stále nicméně bude záležet na rozhodnutí vlády. Kromě toho se též zruší zaručená mzda u firem.

Konkrétně se výše minimální mzdy bude odvíjet od očekávané průměrné mzdy a koeficientu, který určí právě kabinet. Změny by se prvně měly projevit v minimální mzdě pro rok 2025.

Poslanci schválili zavedení valorizačního mechanismu u minimální mzdy

Poslanecká sněmovna schválila před dvěma týdny novelu zákoníku práce, která stanovuje valorizační mechanismus minimální mzdy. Podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které návrh předložilo, se tak určí jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet i aktualizaci minimální mzdy. Cílem je zajistit, aby minimální mzda rostla transparentně a předvídatelně. Tím se vyhneme každoročním vyjednáváním, která často vedou k nejasnostem a nedorozuměním. Do roku 2029 by minimální mzda měla dosáhnout alespoň 47 % průměrné mzdy. Tento poměr by měl růst lineárně, přičemž v roce 2025 bude činit 42,2 %, komentoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Přestože ministr uvádí, že růst bude předvídatelný a automatický a odpadne každoroční vyjednávání, ve skutečnosti tomu tak úplně není. Minimální mzda se má totiž určovat jako součin predikce průměrné mzdy v národním hospodářství pro příslušný kalendářní rok a koeficientu, který stanoví vláda na následující dva roky. Kabinet tak stále bude moct určovat výši minimální mzdy, a to právě za pomoci koeficientu. 

Zákon bude nově obsahovat i tzv. orientační referenční hodnotu, podle které bude posuzována přiměřenost minimální mzdy. Jedná se o již zmíněných 47 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Jak ale upřesňuje MPSV, orientační referenční hodnota není cílem, ale slouží pro účely porovnání stávající úrovně minimální mzdy ve vztahu k hodnocení její přiměřenosti.

Chystá se pravidelná valorizace minimální mzdy Přečtěte si také:

Chystá se pravidelná valorizace minimální mzdy

Procentuální podíl bude jen orientační

Při určování koeficientu sice vláda musí zohlednit analýzu základních povinných kritérií přiměřenosti minimální mzdy (kupní sílu zákonných minimálních mezd s ohledem na životní náklady, obecnou úroveň mezd a jejich rozdělení, tempo růstu mezd, dlouhodobou vnitrostátní míru produktivity a její vývoj), není ale stanoven žádný výpočet, jak přesně to má udělat. MPSV pro tento účel vypracuje analýzu přiměřené úrovně minimální mzdy a na základě toho navrhne po projednání se sociálními partnery cílenou relaci (např. 47 % průměrné hrubé mzdy), píše se v důvodové zprávě. Argument, že odpadne každoroční vyjednávání, tedy neplatí. 

Další dva roky bude aplikován tento stanovený koeficient, který automaticky zvýší úroveň minimální mzdy v závislosti na aktuální predikci průměrné mzdy. V posledním roce vláda po vyhodnocení přiměřené úrovně minimální mzdy (zohlednění povinných kritérií) znovu stanoví koeficient pro výpočet minimální mzdy na další období.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pak do 30. září vydá nařízení, které výslednou minimální mzdu pro následující rok stanoví. Pokud minimální mzda nedosáhne naposledy vyhlášené výše, vyhlásí se minimální mzda ve výši naposledy vyhlášené. 

Kolik činí aktuálně minimální mzda

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí od 1. ledna 2024 nejméně 18 900 Kč za měsíc nebo 112,50 za hodinu.

Jak bude vypadat systém v praxi

Dle plánu ministerstva by měl zákon v praxi přinést následující postup:

  • Nejpozději do 31. srpna 2024 bude vydána sdělením ministerstva financí predikce průměrné hrubé mzdy pro kalendářní rok 2025.
  • Po konzultaci se sociálními partnery a zohlednění analýzy vyhodnocující přiměřenost (na základě povinných kritérií) vláda stanoví svým nařízením dva koeficienty pro roky 2025 a 2026, kterými se bude násobit predikce průměrné hrubé mzdy pro daný rok.
  • MPSV na základě tohoto nařízení vlády vypočte, zaokrouhlí na stokoruny nahoru a vyhlásí do 30. září 2024 výši minimální mzdy pro rok 2025 a stejně bude postupovat i v roce 2025.
  • V roce 2026 vláda stejným postupem (nařízením) stanoví koeficienty pro roky 2027 a 2028.

Vláda nicméně bude moct v případě podstatné změny vnitrostátních ekonomických podmínek změnit svým nařízením hodnotu koeficientu pro zbytek dvouletého období. Ve výše zmíněném příkladu postupu pro období 2025–2026 by v roce 2025 vláda svým nařízením stanovila nový koeficient pro rok 2026.

Jak se určí hodinová minimální mzda 

Co se týče hodinové minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, vypočte se jako podíl měsíční minimální mzdy a průměrného počtu pracovních hodin připadajících v kalendářním roce, pro který se výpočet provádí, na jeden kalendářní měsíc. Do počtu pracovních hodin se nebudou počítat pracovní hodiny, na které připadá při rovnoměrném rozvržení pracovní doby do pětidenního pracovního týdne v kalendářním roce svátek.

Zaručená mzda se zruší, zůstane jen zaručený plat

Sněmovna dále zrušila zaručenou mzdu u firem a nově bude pouze tzv. zaručený plat pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, přičemž zaměstnanci v soukromé sféře budou před nepřiměřeně nízkým oceněním práce chránění minimální mzdou stanovenou dle valorizačního mechanismu a prostřednictvím kolektivního vyjednávání. 

U zaručeného platu pak dojde ke snížení počtu skupin prací ze současných 8 skupin na 4. Zákoník práce nově stanoví, že v 1. skupině prací bude zaručený plat činit 1násobek minimální mzdy, ve 2. skupině prací 1,2 násobek minimální mzdy, ve 3. skupině prací 1,4 násobek minimální mzdy a ve 4. skupině prací 1,6 násobek minimální mzdy. Rozdělení prací do 4 skupin odstupňovaných podle kvalifikační náročnosti vykonávaných prací stanoví vláda nařízením.

Zaručenou mzdu zcela zrušte, vyzývají vládu podnikatelé Přečtěte si také:

Zaručenou mzdu zcela zrušte, vyzývají vládu podnikatelé

Zruší se povinnost vytvářet písemný rozvrh dovolené

Kromě úprav minimální mzdy dojde i k dalším změnám. Zaměstnavatelé už nebudou muset vydávat písemný rozvrh čerpání dovolené, neboť v praxi je každoroční sestavování tzv. plánu dovolených povětšinou formální záležitostí, která jen vede ke zbytečnému zvýšení administrativní zátěže pro zaměstnavatele. Zaměstnavatelé na začátku kalendářního roku s ohledem na svoji zákonnou povinnost sestaví písemný rozvrh dovolených, nicméně následně velice často při určování dovolené postupují odlišně, a to mnohdy na žádost samotných zaměstnanců, vysvětluje se v důvodové zprávě.

Kdy začnou změny platit

Účinnosti by novela měla nabýt prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Pokud změny podpoří Senát i prezident, prvně by se měly projevit už v minimální mzdě pro rok 2025.

Souhlasíte s novým mechanismem pro stanovení minimální mzdy?

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).