Hlavní navigace

Spotřební daně: Nejde jen o naplnění státního rozpočtu

21. 10. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Celní úřad může povolit prodej vybraných výrobků za ceny bez daně v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel. V ostatních případech si připravme peněženky. Spotřební daň navyšuje konečnou spotřebitelskou cenu.

spotřební dani se dozvídáme z reportáží, které doprovází ilustrační obrázky z restauračních zařízení plných kouře a pivních půllitrů. Spotřební daň totiž zatěžuje výrobky, které, jak se na první pohled zdá, nejsou nezbytné k životu. Vybrané výrobky jsou výrobky z lihu, pivo, víno, tabákové výrobky, ale také minerální oleje, kam patří například motorové benziny, pohonné hmoty benzínového typu, topné oleje a jiné směsi minerálních olejů. Právě navýšení sazby daně z minerálních olejů má negativní vliv na všechny podnikatelské subjekty. Prodraží se totiž doprava. Zvýšení spotřební daně má dřív nebo později vliv na cenu kteréhokoli produktu.

Spotřební daň v daňové soustavě ČR

Pokud se soustředíme na současnou daňovou soustavu ČR, která prošla v lednu tohoto roku řadou změn, můžeme rozlišit dva základní druhy daní – daně přímé a nepřímé.

Přímé daně jsou především daně z příjmů a daně majetkové. Mezi nepřímé daně patří DPH, spotřební daně a nově od roku 2008 daň ze zemního plynu, pevných paliv a daň z elektřiny.

Nepřímé daně jsou vybírané podnikem, jsou zakalkulovány ve spotřebitelské ceně a platí je zákazník. Podnik plní úlohu plátce daně, což je jakýsi výběrčí daně od zákazníků, poplatníků daně. Nepřímé daně jsou hlavním příjmem státního rozpočtu. Spotřební daně jsou podobně jako DPH tvořeny přirážkou k ceně, ale týkají se pouze zákonem vybraných výrobků. Důvody pro zavedení spotřební daně jsou nejen v naplnění státního rozpočtu, ale také zdravotní nebo ekologické.

Spotřebními daněmi jsou:

  • daň z minerálních olejů,
  • daň z lihu,
  • daň z piva,
  • daň z vína a meziproduktů,
  • daň z tabákových výrobků.

Podmínky zdaňování vybraných druhů výrobků upravuje Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Čtěte více: Spotřební daně

Zákon o spotřebních daních

Daňová povinnost ke spotřební dani se vztahuje na výrobu vybraných výrobků na daňovém území Evropského společenství nebo import vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství.

Daň se vypočítá vynásobením základu daně a sazbou daně, která je určena na jednotku množství pro vybraný výrobek. Zvlášť je stanoven způsob výpočtu pro pivo a tabákové výrobky.

Sazba pro výpočet daně z piva je základní ve výši 24 Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny a snížené sazby pro malé nezávislé pivovary. Snížená sazba se váže na velikost produkce malého pivovaru v hl ročně.

U tabákových výrobků je stanovena sazba v závislosti na druhu výrobku, přičemž u cigaret se skládá z procentní části a pevné části. Minimální sazba je stanovena celkem na 1,92 Kč/kus.

Plátcem daně je právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem nebo výrobcem. Daňová povinnost vzniká při dovozu vybraných výrobků, použití vybraných výrobků osvobozených od daně pro jiné účely, než na které se osvobození vztahuje (§ 4 Zákon o spotřební dani).

Je podle vás výše spotřební daně přiměřená?

Nejlepším příkladem, který snad ani nelze v této souvislosti nezmínit, je tzv. rumová aféra. V tomto případě došlo k daňovému úniku, protože alkohol, který byl původně určen pro vývoz, byl nakonec prodán v České republice. Došlo tedy ke změně účelu u výrobku, který byl od daně osvobozen.

Zdaňovacím obdobím spotřebních daní je pro vybrané výrobky, s výjimkou dovážených vybraných výrobků, kalendářní měsíc. Daňové přiznání jsou plátci daně povinni podat do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém povinnost vznikla, pokud není stanoveno jinak. Daň je splatná obvykle do 40. dne po skončení zdaňovacího období. Daň, která je vybírána při dovozu, je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne doručení rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků nebo ode dne, kdy byla výše daně sdělena osobě povinné k dani(více § 18 Zákona o spotřební dani).

Spotřební daň a DPH

Základ daně pro výpočet DPH zahrnuje také spotřební daně, pokud se nejedná o zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.

Vybraný výrobek je v režimu podmíněného osvobození od daně, jestliže je umístěn v daňovém skladu nebo je dopravován za podmínek stanovených pro dopravu z daňového skladu do jiného daňového skladu. Čtěte více: Návrh na snížení spotřební daně prošel prvním čtením

Příklad:

Stanovíme, kolik bude odvedeno na spotřební dani a DPH do státního rozpočtu z prodeje 1 krabičky cigaret. Za 1 krabičku cigaret zákazník zaplatí 64 Kč. V krabičce je 20 ks cigaret.

Sazbu spotřební daně předpokládejme v minimální výši 1,92 Kč/nbsp;ks.

DPH: cena 64 Kč je již včetně základní sazby DPH 19 %.

DPH vypočítáme buď pomocí procentuálního výpočtu nebo koeficientu pro základní sazbu 0,1597.

DPH je 10,20 Kč (64 x 0,1597 nebo 1 % je 64:119 = 0,538, 19 % je 0,538×19)

Spotřební daň: v krabičce je 20 ks cigaret. Počet kusů pronásobíme minimální sazbou spotřební daně u cigaret 1,92 Kč/ks.

Spotřební daň: 38,40 Kč.

Odvod na nepřímých daních z tohoto výrobku je 48,60 Kč, což je necelých 76 % z prodejní ceny výrobku.

Cena výrobku bez daní včetně ziskové přirážky výrobce a všech prodejců je v tomto případě 15,60 Kč.

Účtování spotřební daně

Spotřební daň se účtuje v účtové třídě 3, skupina 34 – Zúčtování daní a dotací.

Konkrétně se pro účtování používá účet 345 Ostatní daně a poplatky. Při využití účtu 345 k účtování spotřební daně slouží účet jako zúčtovací, na němž se eviduje zaplacená spotřební daň a daň přijatá. Účtování má stejnou logiku jako účtování DPH. Obvykle se účtuje závazek k zaplacení daně na výstupu při prodeji výrobků podléhající této dani.

Účet 345 má však i jiné využití, účet se používá pro účtování daně silniční, z nemovitostí, z převodu nemovitostí, daně darovací případně dědické. Čtěte více: Dědictví už nebude po reformě tak „drahé”

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).