Hlavní navigace

Přivřel se kohoutek peněz od státu, firmy i tak prosperovaly

20. 6. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Rok 2007 se stal pro malé a střední podnikatele rokem úspěšným. Firmám se dařilo, přestože jim přímé dotace od státu a EU poklesly. Vládě i podnikatelům připadá důležitější snižování byrokracie. A v této oblasti je podle firem stále co zlepšovat.

Před týdnem přišel server Podnikatel.cz s informací o Zprávě o malém a středním podnikání v ČR v roce 2007, kterou schválila na svém zasedání vláda. Zpráva konstatovala i přes pokles přímých dotací firmám rozvoj malého a středního podnikání (MSP) v loňském roce. Takřka ve všech sledovaných statistikách zaznamenali drobní podnikatelé nárůst. Čím si tuto skutečnost vysvětlit? Jaké skutečnosti považuje vláda za svůj úspěch? A co si o růstu MSP myslí sami podnikatelé?

Souhrn zprávy

MSP tvoří dle zprávy základ pro naši ekonomiku. Malé a střední podniky se totiž podílejí v České republice na 61,41 % zaměstnanosti a 53,69 % celkové účetní přidané hodnoty. Přesto oproti roku 2006 značně poklesla přímá podpora drobných podnikatelů jak ze státního rozpočtu, tak z fondů EU. Vláda v minulém roce přispěla MSP o 28,6 % korun méně než v roce 2006. I z evrop­ských fondů přiteklo loni o 29,1 % méně než v roce 2006. Celkově podpora MSP dosáhla v roce necelých 7,1 mld. Kč, což činí o 31,7 % (10,4 mld. Kč) méně než rok předtím. Podrobněji se zprávou včetně grafy zabýval článek Malí podnikatelé hrají v české ekonomice stále větší roli.

Pro zvětšení klikněte

Zpráva MPS  2008 - graf 01

Zdroj: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v ČR v roce 2007

Důvodem snížení přímé podpory se stala skutečnost, že se vláda domnívá, že finanční podpory MSP nejsou nejúčinnější formou podpory. Nejdůležitější je vytváření stabilního a přehledného podnikatelského prostředí. Finanční podpora by měla být směrována zejména do budování infrastruktury a podpory činností s vysokou přidanou hodnotou, uvádí se ve Zprávě. Důležitost dále Zpráva přikládá spíše snižování administrativní zátěže, která je i přes jisté zlepšení stále velká.

MSP zažily dle ekonomických ukazatelů v roce 2007 rozvoj. Oproti roku 2006 zvýšily svou účetní přidanou hodnotu (o 6,52 %) a zaměstnávaly i více pracovníků. MSP dále vyprodukovaly o 5,41 % korun více než v roce 2006 a o 14,44 % stoupl jejich podíl na českém vývozu. Pokles zaznamenali malí a střední podnikatelé v oblasti investic, které se meziročně snížily o 5,9 %.

Závěrem pak Zpráva konstatuje, že efektivnost podpory MSP měřená ekonomickými veličinami ukazuje, že každá koruna ze státního rozpočtu určená podnikatelům přináší několikanásobné zhodnocení. Stalo se tak především v podobě podnikatelských projektů. Kromě nově vytvářených pracovních míst je reálný předpoklad zvýšení odvodu daní, zvýšení poptávky po službách a výrobcích a tím i zvýšení ekonomického a společenského rozvoje oblastí, píše se na konci Zprávy.

Přímé dotace nejsou pro rozvoj MSP zásadní

Sami podnikatelé vesměs s výsledky zprávy souhlasí. I oni považují rok 2007 za úspěšný. Loňský rok byl úspěšný pro celé české hospodářství. Dařilo se i malým a středním firmám. Malé a střední podniky vytváří ročně přes šedesát procent hrubého domácího produktu, uvedla pro business server Podnikatel.cz Dana Rybáková z tiskového oddělení Hospodářské komory ČR. Nejprve si musíme definovat, co je úspěšný. Pokud to znamená, že na daňovém přiznání máme kladnou hodnotu, tak potom ano, rok 2007 byl úspěšný, přidal se Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. Ne všichni podnikatelé jej ale hodnotí jenom kladně. Z pohledu AMSP ČR je rok 2007 posuzován jako období s protichůdnými tendencemi ve vývoji MSP, okomentovala serveru Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků. a živnostníků ČR. U právnických osob došlo k nárůstu ve srovnání s rokem 2006, u živnostníků však došlo k poklesu, doplnila Eva Svobodová.

Kladné výsledky MSP i přes snížení přímých podpor podnikatele nepřekvapily. To, že malé a střední firmy i tak zaznamenaly růst, jasně ukazuje, že dotace vybraným firmám pomáhají, ale nejsou tím nejdůležitějším v podnikání, domnívá se Dana Rybáková. Vliv dotací a státních subvencí na celkový růst MSP je přeceňován. Objem prostředků, který se do segmentu MSP dostává ze státních nebo unijních programů, je několikanásobně nižší než financování ze strany soukromého kapitálu, a růst MSP je proto primárně závislý na soukromém kapitálu, potvrzuje její slova Tomáš Bartovský, tiskový mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu.

Konec investičních pobídek?

Firmy vítají také zjednodušení podmínek pro podnikatele, které přináší novela živnostenského zákona, která začne platit od počátku července. Pozitivně vnímají i další chystané kroky, které mají podnikatelům pomoci od zbytečné administrativy, jako je například chystané zrušení zbytečných statistik.

Podnikatel.cz doporučuje Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání
Živnostenský zákon je od 1. července 2008 dotčen řadou systémových změn, které zjednodušují všeobecné podmínky pro vstup do živnostenského podnikání, snižují administrativní zátěž podnikatele při styku se živnostenskými úřady; novela dále snižuje počet živností, u nichž je vyžadována odborná způsobilost; průkazy živnostenského oprávnění se nahrazují výpisem z živnostenského rejstříku; zvyšuje se počet kontaktních míst (živnostenských úřadů). Více o knížce.

Ministerstvo průmyslu ale přikládá důležitost i dalším svým krokům. Za úspěch považujeme, že se podařilo dojednat a nastartovat nový Operační program Podnikání a inovace tak, aby ještě v závěru roku 2007 mohly být uvolněny první prostředky, uvedl pro server Podnikatel.cz Tomáš Bartovský. Za krok správným směrem také ministerstvo považuje průběh diskuse o utlumení investičních pobídek, jejímž vyústěním byl návrh ministra Martina Římana na jejich úplné zrušení. Právě investiční pobídky zaváděly tržní nerovnosti, které často negativně ovlivňovaly sektor MSP. Ty totiž mohou jen stěží konkurovat velkým firmám, které získaly podporu na tvorbu nových pracovních míst, což mohlo MSP potenciálně působit problémy při získávání kvalifikované pracovní síly, vysvětlil Tomáš Bartovský.

Největší problém – stále nadměrná byrokracie

Přestože se MSP rozvíjely, rozhodně je dle podnikatelů stále co zlepšovat. Největší problém spatřují ve stále velké administrativní zátěži. Vláda by se měla snažit odstranit všechny byrokratické překážky a provádět semináře pro úředníky na všech nejnižších stupních, protože to jsou vlastně „vykladači zákona“ podle svého, dodal pro server Podnikatel.cz Bedřich Danda. Ministr průmyslu a obchodu slibuje do tří let snížit administrativní zátěž podnikatelů o pětinu. Po letech, kdy byrokratický moloch stále narůstal, by to rozhodně byla pozitivní změna, potvrdila Dana Rybáková. Vzhledem k přebujelosti byrokracie je to stále málo. Často se proklamuje podpora MSP, ale „při lámání chleba“ se přijde na to, že malá firma má většinou smůlu, kritizuje Eva Svobodová.

Content - tip - nové sociální sítě

Některým podnikatelům se dále nelíbí situace okolo vyplácení nemocenské. Hospodářská komora ČR nesouhlasí s tím, aby prvních čtrnáct dnů nemocenské proplácely i malé firmy, protože pro ně to bude znamenat enormní zátěž finanční i administrativní, řekla pro server dále Dana Rybáková. Programy podpory všech vlád za 18 let se velmi málo dotýkají živnostníků a mikropodniků, vadí zase Bedřichu Dandovi. Chybí jasná proexportní politika. Čekáme již 2 roky na založení rady pro obchod a investice, vyčítá vládě Eva Svobodová.

Plánuje se zjednodušení komunikace s úřady

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje v oblasti podnikání další změny. Mimo jiné přichází s návrhem Zákona o volném pohybu služeb, který má implementovat do české legislativy evropskou směrnici o službách a který by měl dále zjednodušit podnikatelské prostředí v oblasti poskytování služeb. Užitek by z něj měli jak domácí podnikatelé, tak i firmy z jiných členských států EU, kteří poskytují na území ČR své služby. Zjednodušení se dosáhne zavedením řady nových institutů, jako jsou např. princip tichého souhlasu, zjednodušení povolovacích řízení nebo zřízením Jednotných kontaktních míst (JKM) pro domácí i zahraniční podnikatele, upřesnil ministr Říman. JKM se zřídí v rámci Centrálních registračních míst a také na ministerstvu jako komunikační článek mezi podnikatelem a úřady. Podnikatel by tak měl přijít do styku pouze s jednou institucí. Od roku 2010 by pak mohli podnikatelé s JKM komunikovat jen s pomocí internetu. Přístup MPO je pozitivní, ale nedá se tak bohužel hovořit i o dalších resortech, uzavřela pro server Podnikatel.cz Eva Svobodová.

Anketa

Vláda by se dle vás měla nejvíce soustředit na

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).