Hlavní navigace

Udělali jste chybu v přiznání nebo v přehledech? Poradíme vám, jak ji napravit

5. 4. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Zjistili jste, že jste udělali chybu v přiznání nebo v přehledech? Přichystali jsme souhrn, jak své pochybení máte napravit.

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2015 již vypršel. Co ale dělat, pokud jste již přiznání podali a teď jste zjistili, že jste v něm udělali chybu? A jaký zvolit postup, pokud jste udělali přešlap i v přehledech pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ)?

Na opravné přiznání je již pozdě

Vzhledem k tomu, že pro většinu (až na ty, kteří mají daňového poradce) lidí již vypršel termín pro podání daňového přiznání, nemůžete pochybení vyřešit opravným daňovým přiznáním. To lze totiž podat jen do lhůty pro podání řádného daňového přiznání. Opravných přiznání můžete podat několik a finanční úřady považují za platné to, které podáte jako poslední. Jenže termín pro podání přiznání je již pryč a vy chybu opravným daňovým přiznáním nevyřešíte.

Chyby se nyní řeší dodatečným přiznáním

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Poradíme vám, jak vyřešit chybu v přiznání a přehledech.

Jakým postupem musíte nyní řešit chybu v přiznání, se odvíjí od toho, o jakou chybu se jedná. Jestliže zjistíte, že daň má být vyšší než poslední známá daň (daň uvedená v daňovém přiznání), musíte podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste to zjistili, dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Dokud běží lhůta pro stanovení daně, tak trvá i tato povinnost.

Poslední známá daň je výsledná daň, jak byla správcem daně dosud pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani. Daní se pro účely daňového řádu rozumí nejenom daň (čili peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek), ale i daňový odpočet u DPH, daňová ztráta u daně z příjmů nebo i jiný způsob zdanění a příslušenství daně (např. úroky, penále atd.).

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Kromě daní budete muset zaplatit i penále

Dodatečné daňové přiznání tedy musíte podat nejen v případě zvýšení samotné daně, nýbrž i tehdy, pokud zjistíte, že daňová ztráta, popř. nadměrný odpočet má být nižší oproti poslední známé dani. Z částky, kterou dodatečně přiznáte, musíte ovšem zaplatit úrok z prodlení dle ustanovení § 252 daňového řádu. Úrok se počítá za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po původním dni splatnosti až do dne platby včetně, nejdéle však po dobu pěti let a jeho výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Aktuální výše repo sazby je 0,05 %. Roční sazba úroku z prodlení je tedy 14,05 % ročně. Úrok do 200 Kč se nevyměřuje.

Pokud navíc podáte dodatečně přiznání až po stanovené subjektivní lhůtě (tj. konec měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke zjištění, které má za následek změnu, resp. zvýšení daně) a opozdíte se o více než pět pracovních dnů, připravte se na další sankci. Tu tvoří pokuta za pozdní podání dodatečného daňového přiznání dle ustanovení § 250 daňového řádu. Pokuta se počítá za každý den prodlení ve výši:


  • 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,

  • 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu,

  • 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.


Minimální částka pokuty je 500 Kč, maximální pak 300 000 Kč.Pokud by dodatečné daňové přiznání nebylo podáno a rozdíl na dani by zjistil správce daně v doměřovacím řízení z moci úřední, tj. na základě provedené kontroly, zaplatíte kromě úroku z prodlení ještě další sankci, a tou je dle ustanovení § 252 daňového řádu penále z částky doměřené daně ve výši:


  • 20 %, je-li daň zvyšována,
  • 20 %, je-li snižován daňový odpočet,

  • 1 %, je-li snižována daňová ztráta.

Jestliže podáváte dodatečné daňové přiznání a řádné přiznání jste měli za povinnost podat elektronicky, mějte na paměti, že i dodatečné přiznání musíte odeslat elektronickou cestou. Jestliže tak neučiníte, dostanete automaticky pokutu ve výši 2000 Kč.

Už od roku 2015 nicméně platí, že finanční úřad můžete požádat o prominutí sankce.

Dodatečné přiznání řeší i opačnou situaci

Pokud jste zjistili pochybení, které vám daňovou povinnost zvýšilo a vy jste zaplatili více, než jste museli, můžete podat dodatečné daňové přiznání. Opět platí, že máte na podání čas do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste tuto skutečnost zjistili. O přeplatek je ovšem nutné zažádat. Přeplatek FÚ vrátí do 30 dnů. Lhůta se počítá od posledního dne, kdy mělo být přiznání podáno.

Jak na chyby v přehledech

Chybu mohou podnikatelé samozřejmě udělat i v přehledech pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Opět platí, že postup se odvíjí od toho, o jakou chybu se jedná. Jestliže jde o přešlap, který nemá vliv na výši zaplaceného pojistného, stačí již odevzdaný přehled upravit. Z přehledu však musí být zřejmé, že opravu provedla OSVČ, tedy je třeba uvést datum změny a podpis opravujícího. Tento postup může podnikatel uplatnit, vyplní-li například špatně adresu, své číslo u ČSSZ či charakter vedlejší činnosti. Účinky takové opravy jsou platné k datu, kdy byl přehled podán, a to včetně případného penále.

Čtěte více: Udělali jste chybu v přehledu pro ČSSZ? Víme, jaké máte možnosti

Pokud jste ale v přehledu vyplnili špatný vyměřovací základ, pouhou opravou problém nevyřešíte. V případě, že vám v původním přehledu vyšel vyměřovací základ vyšší, než máte ve skutečnosti, můžete podat opravný přehled, ale jen ve lhůtě 3 měsíců ode dne, ve kterém jste tuto změnu zjistili. Pokud se jedná naopak o to, že jste v přehledu uvedli nižší vyměřovací základ, musíte příslušné správě sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně dodat opravný přehled, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy jste se o takové změně dozvěděli.

Čtěte více: Čtěte, jak se vypořádat s chybou v přehledu pro zdravotní pojišťovnu

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).