Hlavní navigace

Ukončil podnikání a podal poslední přehled OSVČ. Dokdy musí tiskopisy uchovávat?

24. 4. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
I po skončení podnikatelské činnosti je nutné uchovávat doklady s ní spojené. Jaká lhůta se týká přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu?

Po ukončení samostatné výdělečné činnosti by mohlo přijít vhod udělat si v dokumentech pořádek a některé s klidem zlikvidovat. Bohužel však bude nutné nechat na tiskopisy, které připomínají dobu podnikání, místo.

Jak dlouho uchovávat přehledy pro pojišťovnu?

Lhůta není jasně stanovena, ale vzhledem k tomu, že lhůta pro právo pojišťovny předepsat, respektive vymáhat dlužné pojistné, je 10 let, dá se časové rozpětí odvodit. Zákon o veřejném zdravotním pojištění uvádí, že právo předepsat dlužné pojistné (ev. penále) se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti, uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna na svém webu.

Čtěte také: 10 chyb, kterých se OSVČ dopouští u přehledů pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ

Navíc pokud byla pojišťovnou kontrolována výše pojistného nebo bylo zjišťováno jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Takovým úkonem je např. doručení výkazu nedoplatků, platebního výměru apod. Právo vymáhat pojistné a penále se pak promlčuje ve lhůtě 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno.

Také pojišťovna může provést u OSVČ kontrolu

Zdravotní pojišťovna kontroly většinou provádí prostřednictvím informačního systému, kde si potřebné údaje ověří. Může se však stát, že OSVČ vyzve sám pracovník pojišťovny a bude vyžadovat kontrolu tzv. dokladovou. Na základě vyžádání je pak OSVČ povinna předložit například účetní a jiné doklady, které jsou rozhodné pro stanovení výše a placení pojistného, případně další doklady.

O jaké další doklady může pracovník pojišťovny žádat?

  • živnostenský list, 
  • účetní evidenci, 
  • dokumentaci k výpočtu vyměřovacích základů pro stanovení pojistného,
  • příkazy k úhradě, 
  • výpisy z účtu, 
  • ústřižky poštovních poukázek, 
  • doklady o plnění oznamovací povinnosti apod.

Pokud chce OSVČ své podnikání zrušit, případně pouze přerušit, měl by to na zdravotní pojišťovně nahlásit. Tuto skutečnost je třeba na pojišťovně oznámit nejpozději do 8 dnů. Pokud se tak nestane, může se dostat do problémů. V případě zdravotní pojišťovny, kde platí zdravotní pojištění, tak bude stále povinen platit zálohy. V případě nezaplacení pak po něm může být vymáháno krom záloh také navíc penále.

Čtěte také: Jak přerušit živnost? Čtěte, kde a dokdy je třeba změnu nahlásit

Hned jak živnostník svou živnost přeruší či zruší, je povinen hradit minimální zálohy jako osoba bez zdanitelných příjmů. Pokud za něj tedy nehradí zálohy na zdravotní pojištění stát.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).