Hlavní navigace

Úlevy pro dlužníky na pojistném ke zmírnění dopadů krize

11. 5. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Stát uleví na pojistném firmám zasaženým krizí. Dlužníci nyní mohou požádat o splátkový kalendář i o prominutí penále. Jaký je postup a jak toto opatření probíhá v praxi, jsme zjišťovali u České správy sociálního zabezpečení.

Dalším způsobem pomoci firmám v době hospodářské krize jsou úlevy pro plátce pojistného na sociální zabezpečení. Toto opatření spočítá v citlivém přístupu orgánů sociálního zabezpečení k plátcům pojistného v přechodném období krizového stavu. A to v oblastech, ve kterých lze takto podle konkrétního plátce v mezích zákona postupovat.

Ministerstvo práce a sociálních věcí odpustí některým plátcům dlužné penále a povolí odklad splátek. Splátkový kalendář bylo možné využít i dříve, ale podmínky byly přísnější. Nyní je možné sjednání splátkového kalendáře s délkou splatnosti až na tři roky, přičemž první splátky mohou být spíše symbolické. Díky mírnějšímu postupu při vymáhání splátek a odpuštění penále zůstane podle ministerstva firmám více potřebné hotovosti a budou mít šanci se zachránit se před exekucí a následnou likvidací. Čtěte více: Pět povinností OSVČ vůči správě sociálního zabezpečení

ČSSZ, respektive OSSZ, posuzuje individuálně a citlivě všechny žádosti plátců. Jedná se například o uzavření dohody o splátkách dlužného pojistného a penále, nebo o odstranění tvrdosti, respektive prominutí penále. V každém případě jde vždy o postup, který nevybočuje z mezí stávající zákonné úpravy, odpověděl na otázku, jak probíhá toto opatření v praxi Kamil Vařeka, ředitel odboru komunikace a tiskový mluvčí ČSSZ.

Banner - Zákony 2009

Jak může splácení dluhu na pojistném ve splátkách vypadat?

Okresní správy sociálního zabezpečení jsou kompetentní na žádost dlužníka povolit splátky na dlužné pojistné a penále. Plátci ve splátkovém režimu nebude vymáhán dluh a nebude mu obstaven účet.

OSSZ budou přistupovat s maximální citlivostí:

 • nebudou rušit splátky v případě, že nebude zaplaceno pojistné v běžné výši, případně splátka dle splátkového kalendáře,
 • stanoví první splátky v nízké výši,
 • rozloží možnost splátek do období 36 měsíců, které jsou stanoveny zákonem jako maximální doba splácení dluhu ve splátkovém režimu.

Kdo může prominout penále?

K prominutí penále jsou kompetentní orgány sociálního zabezpečení, tj. OSSZ, ČSSZ a Ministerstvo práce a sociálních věcí. O promíjení penále bude na ministerstvu rozhodovat Komise pro promíjení penále. Ta rozhodne v případě dluhu většího než 1 milion korun. Nižší dluhy budou v kompetenci okresních správ sociálního zabezpečení. Samozřejmostí bude spolupráce s finančními úřady. S jejich pomocí okresní správy rozhodnou, která firma je opravdu v problémech ve spojitosti s krizí. V opačném případě by totiž mohlo docházet ke zneužívání systému. Čtěte více: Poskytují pracovníci OSSZ pojištěncům přesné informace?

V případě, že penále vzniklo v souvislosti s hospodářskou krizí, může být zcela prominuto. Zatím se předpokládá prominutí penále podle pravidel EU do maximální výše 200 tisíc eur, tj. 5,4 milionu Kč v posledních 3 letech. Úřad na ochranu hospodářské soutěže však připravuje opatření, podle kterého bude možné poskytnout podniku tuto formu veřejné podpory až do výše 500 tisíc eur. Podnik se však musel prokazatelně dostat do potíží po 30. červu 2008.

Postup OSSZ podle insolvenčního zákona

Správy sociálního zabezpečení budou v souvislosti s postupem podle insolvenčního zákona přistupovat k dlužníkům s maximální vstřícností, a to:

 • nebudou iniciativně podávat návrhy na zahájení insolvenčního řízení,
 • budou podávat vždy souhlas s návrhem soudu na moratorium,
 • příslušné OSSZ budou konzultovat postup v jednotlivých případech při řešení úpadku reorganizací s ČSSZ,
 • při vymáhání pohledávek exekutorem bude nutný souhlas ČSSZ. Čtěte více: Insolvenční řízení: Naděje pro věřitele? 

Anketa

Máte dobré zkušenosti s poskytováním poradenství ČSSZ?

Postup OSSZ při odstranění tvrdosti zákona

Na přelomu roku 2008/2009 informovaly OSSZ své klienty o nové právní úpravě zákona o nemocenském pojištění a podmínkách vzniku nebo zániku pojištění. Některým osobám samostatně výdělečně činným tak právě z důvodu platnosti nového zákona účast na nemocenském pojištění k 31. 12. 2008 zanikla. A to i přes velmi nízké dluhy na pojistném. Ministr práce a sociálních věcí PETR NEČAS dodatečně rozhodl o odstranění tvrdosti zákona.

Účast na nemocenském pojištění pro účely nemocenské a peněžité pomoci v mateřství nezanikla, pokud dlužník:

 • dlužné pojistné uhradil do 31. ledna 2009,
 • zaplatil pojistné na NP za leden 2009 a podal novou přihlášku na nemocenské pojištění nejpozději do 31. března,
 • nezaplatil pojistné na NP za leden 2009, ale opětovně se přihlásil k NP nejpozději do 20. února 2009,
 • doplatil penále z dlužného pojistného do 31. března, případně mu bylo nebo bude prominuto.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).