Hlavní navigace

Uplatnění slevy na manželku za rok 2022 v daňovém přiznání i ročním zúčtování

2. 3. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Při jejím uplatnění je třeba věnovat pozornost období zahrnutí příjmů i příjmům od daně osvobozeným. Sleva je v praxi problematická a může být brzy zrušena.

Jednou ze slev, kterou mohou daňoví poplatníci využít, je sleva na dani na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Sleva činí 24 840 Kč za rok. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se dokonce na dvojnásobek.

Společně hospodařící domácnost a definice manžela

Sleva se uplatní při soužití ve společně hospodařící domácnosti. Nemyslí se tím však shodná trvalá adresa. Zákon o daních z příjmů definuje společně hospodařící domácnost v ustanovení § 21e. Společně hospodařící domácností se rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Je zde rovněž definice manžela. Manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Tedy ne druh (družka), ale registrovaní partneři stejného pohlaví. 

Výše slevy a její uplatnění

Sleva činí 24 840 Kč za rok. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, uplatní se 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). To platí i v případě svatby v průběhu prvního dne v měsíci (tento měsíc je již podmínka splněna). Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování daní u zaměstnavatele. Měsíčně se sleva neuplatňuje.

Příjmy zahrnované a nezahrnované do stanoveného limitu

Slevu lze uplatnit pod podmínkou, že vlastní příjmy manžela (manželky) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nepřesahují za zdaňovací období 68 000 Kč. Vlastními příjmy je myšlen úhrn všech příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje (tj. hrubý příjem) včetně příjmů, které podléhají srážkové dani (např. dohody o provedení práce do 10 000 Kč) nebo jsou od daně osvobozené (např. paušální příspěvek na stravování) nebo nejsou předmětem daně.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Do vlastního příjmu manžela se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4 zákona o daních z příjmů.

Za rok 2022 se do příjmů nezahrnuje jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč a příspěvek na solidární domácnost. Kompletní výčet nezahrnovaných příjmů uvádí metodický pokyn GFŘ – D-59 v komentáři k ustanovení § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů

Období zahrnutí příjmů

Opatrní musí být poplatníci u příjmů vyplacených na přelomu roku. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se zahrnují příjmy dosažené (fyzicky vyplacené) v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, bez ohledu na skutečnost, zda jde o sociální či nemocenské dávky, případně jiné příjmy. V praxi to znamená, že např. mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné vyplacené až v lednu 2023 se započítají do vlastního příjmu manželky (manžela) až ve zdaňovacím období roku 2023.

Avšak u příjmů ze závislé činnosti je tomu jinak. Pokud se týkají roku 2022 a byly vyplacené nebo poplatníkem obdržené do konce měsíce ledna 2023, považují se za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období, tj. v roce 2022. Jde o příjmy ze zaměstnání, odměny zastupitelstva, odměny za výkon funkce právnických osob apod.

Nárok na poskytnutí slevy na dani podle § 35 odst. 4 a § 35ba zákona o daních z příjmů při stanovení daně nebo záloh prokazuje poplatník plátci daně:

  • dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela) a
  • průkazem ZTP/P, pokud je poplatník jeho držitelem, nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu.

Sleva může být zrušena

Aktuálně se debatuje (mimo jiné) o zrušení slevy na manželku. Jde o jedno z opatření navržených odborníky z NERV, která by měla pomoci v době prohlubujícího se deficitu veřejných financí.

Daňoví poplatníci z možného zúžení okruhu daňových výhod radost mít nebudou. Avšak mzdoví účetní by zrušení této slevy ve většině případů uvítali. Důvodem je, že prakticky nelze prověřit podmínku vlastního příjmu druhého z manželů v limitu 68 000 Kč. Zaměstnanec v žádosti o roční zúčtování příjmů pouze čestně prohlašuje její splnění. V případě, že tomu tak není, je dlužná daň finančním úřadem po kontrole doměřena zaměstnavateli (zaměstnanec zde již ani nemusí v době kontroly pracovat, a tudíž může být získání neoprávněně uplatněné slevy včetně úroků z prodlení problematické). Slevu navíc v plné výši využijí spíše zaměstnanci s vyššími příjmy. Nízkopříjmoví zaměstnanci slevu z důvodu nižší vypočtené daně uplatní jen zčásti, nebo dokonce vůbec.

Souhlasíte se zrušením slevy na dani na manželku (manžela)?

Co jste se v článku dozvěděli?

Musí mít manželé pro uplatnění slevy stejnou trvalou adresu?
Nemusí. Podle zákona o daních z příjmů je společně hospodařící domácností společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. O trvalé adrese se zde nic nepíše.
Je manželkou pro uplatnění slevy také družka?
Ne. Podle uvedeného zákona se manželem (manželkou) pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Tedy ne druh (družka), ale registrovaní partneři stejného pohlaví. 
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).