Hlavní navigace

Uplatnění úroků z hypoték v příkladech z praxe

21. 3. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ne vždy jsou splněny podmínky pro uplatnění nezdanitelných částí základu daně. Vysvětlujeme na praktických příkladech.

Nejzazší termín podání daňového přiznání se kvapem blíží. Je třeba využít všech variant snížení základu daně.

V předchozím článku věnovaném úrokům z hypoték vysvětloval server Podnikatel.cz problematiku uplatňování nezdanitelných částí daně formou úroků z úvěru na bydlení. Je zřejmé, že tato oblast není jednoduchá a rovněž z toho důvodu často mzdoví účetní zaměstnancům odmítají zpracovat roční zúčtování daní a odkazují je na podání daňového přiznání.

TIP: Využijte pro podání daňového přiznání interaktivní šablony pro MS Excel

Při uplatnění nezdanitelných částí od základu daně je třeba porozumět pojmům trvalé bydlení, vlastnictví a užívání. Od toho se následně odvíjí i nárok na uplatnění nebo neuplatnění zaplacených úroků v přiznání. Zcela logicky se podmínky uplatnění a následného doložení liší dle druhu pořizované nemovitosti. Podrobněji v článku: Jednoduchý návod na uplatnění úroků z hypoték v daňovém přiznání

Kdo může úroky na bydlení uplatnit?

Jestliže jsme správně vyhodnotili bytovou potřebu a nárok na uplatnění nezdanitelné části, zbývá vyřešit otázku případného dělení nezdanitelné částky mezi účastníky smlouvy. Ne vždy totiž úroky uplatňuje jedna osoba, ale může jít o několik účastníků smlouvy.

Poplatník může uplatnit nárok na odpočet úroků ze základu daně za předpokladu, že je účastníkem smlouvy o úvěru, tedy dlužníkem či spoludlužníkem. Může se rovněž jednat o osoby, které se souhlasem banky jako dlužníci přejímají práva a povinnosti uvedené ve smlouvě o úvěru nebo které závazek z úvěru převzaly nebo k závazku z úvěru přistoupily na základě následně uzavřené smlouvy o převzetí dluhu nebo o převzetí závazku. V takovém případě je nutno doložit kopii smlouvy o přistoupení k dluhu nebo o převzetí dluhu. Mezi dlužníky naopak nepatří, a tudíž ani nemohou uplatňovat úroky z hypoték, ručitelé, manželé dlužníků nebo zákonní zástupci nezletilých.

Řídíme se opět ustanovením § 15 zákona o daních z příjmů. Jestliže je účastníkem úvěrové smlouvy o financování bytové potřeby více zletilých osob, uplatní úroky buď jedna z nich, nebo každá z nich, a to rovným dílem, připomněla pro server Podnikatel.cz Klára KřehlováGenerálního finančního ředitelství. Zákon o daních z příjmů určuje maximální možné limity uplatnění. Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč. V případě, kdy se uplatňuje pouze část období, nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků (tj. 25 000 Kč). 

Čtěte také: Na co pamatovat při uplatnění školkovného? Často se doměřuje

Od základu daně poplatníka se odečítá úhrn úroků zaplacených v daném zdaňovacím období. Nerozhoduje, v jaké výši se na úhrnu zaplacených úroků podíleli jednotliví účastníci smlouvy o úvěru.

Příklady uplatnění úroků z úvěrů na bydlení

Poplatník uzavřel spotřebitelský úvěr na bydlení. Jedná se o vypořádání jmění mezi manželi. Manžel jako účastník úvěrové smlouvy není majitelem bytu. 

Jedná se o § 15 odst. 3 písm. f) zákona o daních z příjmů – vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců. Předmět bytové potřeby v tomto případě poplatník nemusí vlastnit. Musí jej však využít k trvalému bydlení po jejím získání, a to k vlastnímu nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

Poplatník uzavřel hypoteční úvěr na koupi bytu. Je vlastníkem této nemovitosti, nemovitost k bydlení skutečně užívá, avšak zde nemá trvalé bydliště.

Podmínka splnění existence užívání nemovitosti k trvalému pobytu není vázána na údaj o trvalém pobytu uvedený v občanském průkazu. V případě nárokování nezdanitelné částky daně se postupuje podle ustanovení § 38l zákona o daních z příjmů, kde je konkrétně uveden způsob prokazování předmětného nároku. V případě prokazování užívání nemovitosti se sice obvykle prokazuje dokladem o trvalém pobytu (občanský průkaz), poplatník však může užívání nemovitosti k trvalému bydlení prokazovat i náhradním způsobem (na finančním úřadě v rámci standardně vedeného důkazního řízení). 

Čtěte také: Lektorská činnost a nejasné uplatnění paušálních výdajů

Manželé vlastní v rámci spolupodílového vlastnictví nemovitost (50/50) zatíženou hypoteční smlouvou vedenou na manžela. V průběhu roku se rozvedli a dle dohody o bydlení pro dobu po rozvodu zůstává předmětná nemovitost manželce, kde bude spolu s dětmi bydlet. Rovněž je zde uvedeno, že manželka musí do dvou let převzít hypoteční úvěr. Do té doby bude účastníkem úvěru a spoluvlastníkem nemovitosti manžel a v domě si nadále ponechá trvalé bydliště (momentálně zde již nepobývá). Může manžel nadále uplatňovat úroky z hypotéky?

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Tato poměrně komplikovaná situace má jednoduché řešení. Podmínka vlastnictví nemovitosti je dodržena, užívání k trvalému bydlení rovněž. Nejedná se o trvalé bydlení vlastní, ale trvalé bydlení dětí.

Manželé si pořídili na hypoteční úvěr byt. Oba jsou účastníky jedné smlouvy o úvěru ze stavebního spoření. Avšak manžel je v invalidním důchodu. Momentálně nemá žádný příjem. Banka přitom vystavila na zaplacené úroky dvě potvrzení (polovinu na manželku a druhou polovinu na manžela).

V tomto případě uplatní odpočet úroků na základě obou potvrzení manželka (úhrnnou částku). A to na základě pravidla, kdy úroky z úvěru na bydlení může uplatnit buď jeden z účastníků, nebo každý z nich, a to rovným dílem.

MM_socky3

Poplatník splácí úvěr na koupi rodinného domu, který užíval k trvalému bydlení. Všechny podmínky jsou splněny, úroky již několik let ve svém daňovém přiznání uplatňuje. Avšak v průběhu loňského roku byt prodal a odstěhoval se s rodinou do jiného města.

Odečet úroků k této nemovitosti za loňský rok již uplatnit nelze. Nejsou splněny zákonem dané podmínky. Poplatník nebyl po celý tento rok vlastníkem rodinného domu a ani jej neužíval k trvalému bydlení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).