Hlavní navigace

Upravené podmínky čerpání otcovské a nová překážka dle zákoníku práce

7. 2. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Upravila se karanténa a okruh příjemců otcovské poporodní péče. Ta je nově překážkou v práci, což má vliv na postup při čerpání dávky u zaměstnavatele.

Již k 1. prosinci 2022 došlo k významným změnám v oblasti nemocenského pojištění. Karanténa je nyní plně elektronizovaná a rozšířil se okruh příjemců otcovské poporodní péče. Současně došlo k souvisejícím změnám v zákoníku práce. Právě ty jsou pro zaměstnavatele a jejich mzdové účetní velmi důležité.

Plná elektronizace karantény

Zákonem číslo 358/2022 Sb. se s účinností od 1. prosince 2022 změnila pravidla pro karanténu. Zaměstnavatelé již nepřijímají tiskopis „Potvrzení o nařízení karantény“ a nepředávají jej příslušné OSSZ. Postup při uplatňování nároku na nemocenskou z důvodu nařízené karantény je shodný s uplatňováním nároku na nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti. V zásadě došlo k legalizaci již uplatňovaných postupů zavedených v době pandemie.

Nárok na otcovskou poporodní péči při úmrtí dítěte

Stejným zákonem se rozšířil okruh příjemců otcovské. Nárok na otcovskou poporodní péči se nově týká otců, jejichž dítě se narodí mrtvé nebo zemře v období 6 týdnů ode dne narození. Novinka má umožnit oběma rodičům, které postihla takto závažná událost, vyrovnávat se společně s touto ztrátou. Matka má v případě úmrtí dítěte nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Psychický stav zpravidla neumožňuje řádný výkon zaměstnání, a proto je důležité zajistit i otci možnost pracovního volna s náhradou ucházejícího příjmu ze zaměstnání.

Od 1. prosince 2022 má v souladu s ustanovením § 38 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění nárok na otcovskou pojištěnec, jestliže dítě, jehož je otcem:

  • se narodilo mrtvé
  • zemřelo v období 6 týdnů ode dne narození.

Podmínky nového nároku na otcovskou

Jestliže se tedy narodí mrtvé dítě nebo zemře v období 6 týdnů ode dne jeho narození, platí následující podmínky:

  • Otec musí nastoupit na otcovskou do 6 týdnů ode dne porodu. Jestliže je mezi úmrtím dítěte a koncem 6. týdne ode dne narození dítěte méně než 14 dnů, může otec nastoupit na otcovskou v období 14 dnů ode dne úmrtí dítěte.
  • Otcovská náleží stejně jako v jiných případech po dobu 2 týdnů. 
  • Pokud se narodí dvojčata, z nichž jedno je mrtvé, náleží otcovská v rozsahu 2 × 2 týdnů. Jednou z důvodu péče o živé dítě, podruhé z důvodu narození mrtvého dítěte. 
  • Na stejné dítě může být v této situaci otcovská čerpána ze dvou důvodů. Po jeho narození z důvodu péče a dále v případě jeho následného úmrtí v období 6 týdnů ode dne jeho narození.

Otcovská poporodní péče ale nenáleží v případě úmrtí dítěte, které bylo převzato do péče nahrazující péči rodičů a následně zemřelo.

Související změny zákoníku práce

Do zákoníku práce přibyl k 1. prosince 2022 nový paragraf. Otcovská dovolená je nově překážkou v práci dle § 195a. Píše se zde, že v souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená přísluší zaměstnanci po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče podle § 38a až 38d zákona o nemocenském pojištění.

Na první pohled se může zdát tato změna jako nevýznamná, ale výrazně ovlivní postup mzdových účetních. Otcovská poporodní péče totiž dosud nebyla promítnuta do zákoníku práce jako překážka v práci. Zaměstnanec čerpající nemocenskou dávku otcovskou poporodní péči musí mít důvod k uvolnění z práce v souladu se zákoníkem práce. Nejčastějším a doporučovaným důvodem k uvolnění z práce byla rodičovská dovolená. Situaci šlo eventuálně řešit i neplaceným volnem. Avšak zde docházelo k potížím, zaměstnanec čerpající neplacené volno není chráněn před podáním výpovědi ze strany zaměstnavatele a nesnižuje se mu v době čerpání neplaceného volna vyměřovací základ pro účely zdravotního pojištění.

Proto se nejčastěji současně s nemocenskou dávkou otcovskou čerpala i rodičovská dovolená. Mzdoví účetní hlásili na tuto dobu zaměstnance na zdravotní pojišťovnu kódem M.

Od 1. prosince 2022 tak činit nemusí, zaměstnanec čerpá překážku v práci v souladu s novým § 195a zákoníku práce, a to otcovskou dovolenou. V době čerpání otcovské dovolené nelze dát zaměstnanci v souladu s ustanovením § 53 a 54 zákoníku práce výpověď.

BRAND23 Workshop

Otcovská dovolená a čerpání řádné dovolené

Čerpání otcovské dovolené je nyní pro účely řádné dovolené hodnoceno jako výkon práce v plném rozsahu. Upravuje se i ustanovení § 217 a 219 zákoníku práce. Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na otcovské nebo rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.

Nastoupí-li zaměstnanec během dovolené vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení v ozbrojených silách, byl-li uznán dočasně práce neschopným, byla-li mu nařízena karanténa, poskytuje-li dlouhodobou péči, ošetřuje-li nebo pečuje-li o fyzickou osobu v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění, dovolená se mu přerušuje; k přerušení dovolené v době karantény, poskytování dlouhodobé péče, ošetřování fyzické osoby nebo péče o dítě v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění, vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nedojde, požádá-li zaměstnanec o pokračování v čerpání dovolené během těchto překážek v práci. Dovolená zaměstnankyně se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnance také nástupem otcovské a rodičovské dovolené.

Co jste se v článku dozvěděli

Co je otcovská dovolená?
Od 1. prosince 2022 je otcovská dovolená překážkou v práci podle § 195a zákoníku práce, která zaměstnanci přísluší v souvislosti s narozením dítěte a péči o ně v době čerpání otcovské poporodní péče podle zákona o nemocenském pojištění.
Co je rodičovská dovolená?
Rodičovská dovolená se poskytuje podle § 196 zákoníku práce k prohloubení péče o dítě zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost. Přísluší matce po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).