Hlavní navigace

Zaplatí za úraz učně na praxi škola nebo zaměstnavatel?

20. 9. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 397604
Poskytovat praxi učňům na pracovišti není jednoduché. Na druhou stranu tím lze získat osvědčené budoucí pracovníky, zvláště v časech nedostatku kvalitních řemeslníků. Jak je to ale s odpovědností za případné pracovní úrazy?

Rozhodujete se, zda ve vaší firmě umožníte vykonávat praxi učňům, budoucím řemeslníkům? Možná právě mezi nimi objevíte svého budoucího šikovného zaměstnance, kterého si dokonce můžete předem „vychovat“. Podnikatelé zřejmě této možnosti v současné době příliš nevyužívají. Jednak jsou rádi, že mají práci pro své vlastní zaměstnance, a také ne každý učeň sdílí pro svůj obor nadšení. Místo „praxechtivého“ budoucího řemeslníka můžete snadno vyfasovat učně, kterému se bojíte svěřit i pometlo. A s tím samozřejmě souvisí otázky bezpečnosti práce. Kdo vlastně zodpovídá za úrazy učňů v průběhu praxe? Je to škola nebo firma poskytující praktický výcvik? Čtěte více: Řemeslníků, techniků i asistentek je jako šafránu. Na trhu prostě nejsou

Podmínky praktického výcviku musí být ve smlouvě

Odbornou praxi a jinou přípravu lze podle školského zákona vykonávat jak v průběhu školního roku, tak i o prázdninách. To se týká zejména vybraných oborů, například zemědělství nebo cestovní ruch, kdy praxi nejde z organizačních důvodů uskutečňovat v průběhu školního vyučování. Čtěte více: Umělecká řemesla se vrací na výsluní, napomáhá tomu prodej po internetu

Praktické vyučování se uskutečňuje na školách nebo na pracovištích, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a se školou uzavřely smlouvu o praktickém vyučování. Náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování uvádí vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři. Podle této vyhlášky má smlouva minimálně obsahovat:

  • druh činností, které mají žáci při praktickém vyučování konat,
  • místo konání praktického vyučování,
  • časový rozvrh praktického vyučování, jeho délku a den jeho zahájení,
  • počet žáků, kteří se zúčastňují praktického vyučování,
  • poskytování nástrojů a nářadí používaných při práci, způsob dopravy do místa výkonu praktického vyučování,
  • způsob odměňování žáků za produktivní práci,
  • opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně opatření, která musí být v této souvislosti přijata, zejména pak použití osobních ochranných pracovních prostředků.

Obecně se ale firmy při poskytování praxe řídí zákoníkem práce. Ten upravuje pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pracovní podmínky mladistvých. Vyhlášku č. 13/2005 Sb., která stanoví obsah smlouvy a délku praktického výcviku a další podrobnosti vykonávání praxe na pracovišti stahujte zde: Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři.

Škola sice vyšetřuje, ale poskytovatel praxe platí

Prevenci a posouzení bezpečnostních opatření musí vyhodnotit škola. Přestože se jedná o praxi vykonávanou na pracovišti, stále se jde o výcvik a za zdraví studentů zodpovídá škola. Škola také vede evidenci případných pracovních úrazů a je odpovědná za jejich vyšetření. Úraz se může přihodit nejen na pracovišti, ale také cestou na pracoviště, ve skladu nebo při převlékání. Při úrazu, ke kterému dojde na pracovišti, je nutné vyhodnotit, zda učeň postupoval při práci správným způsobem, zda pracoval pod dozorem a na předem určeném místě, nebo jestli nebyly porušeny jiné předpisy, např. technologické postupy výkonu práce. Čtěte více: Vyplatí se firmě získat certifikát „Bezpečný podnik“?

Na druhou stranu ovšem školský zákon uvádí, že pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí zákoníkem práce. V § 391 v odstavci 3 se píše: Došlo-li ke škodě při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se praktické vyučování uskutečňovalo. Čtěte více: Smrtí zaměstnance povinnosti zaměstnavatele nekončí

Nepodceňujte bezpečnost práce při praktickém výcviku žáků a studentů. Školský zákon stanoví, že evidenci úrazů vede škola. Zákoník práce naopak uvádí, že za škodu zodpovídá fyzická nebo právnická osoba, u které se vyučování uskutečňuje. Škola tedy eviduje a vyšetřuje, ovšem poskytovatel praxe za úraz zaplatí.

Na odškodnění učňů zákonná pojistka nestačí

Firmy poskytující praktické vyučování si musí být vědomi skutečnosti, že případná škoda nebude uhrazena ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu. Ta se totiž na úrazy učňů vykonávajících praxi nevztahuje. Pokud společnost neuzavře jinou vhodnou pojistku pro případ škod na zdraví žáků a studentů vykonávajících zde praktický výcvik, bude uhrazena z vlastních prostředků. A v případě větších úrazů nemusí jít o zanedbatelné částky. Přestože okolnosti úrazů vyšetřuje škola, bude i poskytovatel praxe minimálně z důvodu odškodnění pojišťovnou vyšetření příčiny úrazu potřebovat. Čtěte více: Neplacení zákonného pojištění odpovědnosti se může vymstít

Některé firmy se praxe obávají, raději učně nechtějí

A co na odpovědnost za způsobenou škodu říkají firmy? Je v současné době problém získat poskytovatele praxe? Jak pro server Podnikatel.cz odpověděl Karel Suda, ředitel Střední školy Horní Bříza, mají odkaz o odpovědnosti za škodu uveden ve smlouvách o zajištění praktického vyučování žáků s tím, že jsou firmy povinny dbát bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při praktických činnostech a pravidelně je proškolovat z BOZP na konkrétních pracovištích. Dosud jsme se nesetkali s tím, že by firma odmítla podepsat smlouvu z obavy ze zmíněného ustanovení zákoníku práce. Zatím jediným důvodem odmítnutí byl nedostatek vhodné produktivní práce (činnosti) pro žáky, sděluje ředitel Suda.

Samozřejmě, že někteří se obávají a radši učně nechtějí. S řadou firem či OSVČ ale máme uzavřené smlouvy na základě § 65 školského zákona. Protože se i na taková pracoviště vztahuje pojistná smlouva školy, byly zatím všechny případy škody nebo úrazu odškodněny z této pojistky, vysvětluje zástupce ředitele České zemědělské akademie v Humpolci, Květoslav Namyslo.

V § 65 školského zákona se píše: (1) Vzdělávání ve střední škole se člení na teoretické a praktické vyučování a výchovu mimo vyučování, praktické vyučování se člení na odborný výcvik, cvičení, učební praxi a odbornou nebo uměleckou praxi a sportovní přípravu, a to podle jednotlivých oborů vzdělání. Odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava může být uskutečňována i v období školních prázdnin po dobu stanovenou rámcovým vzdělávacím programem.

(2) Praktické vyučování se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.

(3) Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Poskytuje vaše firma praktický výcvik učňům?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).