Hlavní navigace

Už i nový mýtný systém je kontrolován. Vyhněte se pokutám a sankcím

10. 12. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Od 1. prosince platí nový satelitní mýtný systém. Za co je možné získat pokutu a další sankce?

Výběr mýta nebyl přerušen, jelikož dopravci do 30. listopadu měli ve vozidlech mikrovlnné palubní jednotky a od půlnoci na 1. prosince 2019 pak jednotky pro satelitní mýtný systém. Kontroly tak probíhaly kontinuálně.

Jak fungují kontroly?

Výběr mýtného kontroluje provozovatel systému ve spolupráci s Celní správou České republiky. Řidič vozidla je povinen na výzvu celníka umožnit kontrolu úhrady mýtného a funkčnosti elektronického zařízení, a to podle ustanovení § 22j odst. 1 písm. e) zákona. Celník je pak oprávněn zastavit vozidlo, zjistit totožnost řidiče a provozovatele vozidla, pokud řidič není současně jeho provozovatelem. Dále podrobí vozidlo v systému elektronického mýtného kontrole a zjistí, zda je vybaveno funkční palubní jednotkou a jestli je evidováno v systému elektronického mýtného. Také zkontroluje, zda jsou do elektronického zařízení zadány údaje umožňující správné stanovení mýtného. 

Myto.podnikatel.cz

 

Připravte se na nové mýto včas. Vyzkoušejte nejsnadnější platbu mýtného. Sjednejte si Road Account, které Vám usnadní registraci vozidel a umožní souhrnnou platbu v režimu odložené splatnosti.

Partnerem myto.podnikatel.cz je Diners Club

Díky mikrovlnné technologii (DSRC) elektronického zařízení je možná komunikace se speciálním subsystémem zajišťujícím kontrolu výběru mýtného. Ten také zabezpečuje kontrolu plnění povinnosti úhrady mýtného a dalších povinností vyplývajících ze zákona o pozemních komunikacích, dokumentaci mýtných incidentů a řešení mýtných přestupků. Hlídková vozidla nebo kontrolní stanice vytvoří záznam o průjezdu vozidla. Ten obsahuje údaje z elektronického zařízení, fotografie, laserovým systémem zjištěnou kategorii vozidla a počet náprav. Tento záznam se poté kontroluje v aplikaci na to určené – ověřuje se, zda sedí údaje získané kontrolní stanicí s údaji evidovanými v centrálním systému. Zjištěné nesrovnalosti označované jako takzvané mýtné incidenty se poté automaticky odesílají do centrálního registru, kde jsou roztříděny a opětovně prověřeny. 

Co se týče hlídacích vozů, tak společnost CzechToll už v září předala 40 speciálně navržených a upravených vozidel pro mobilní kontrolu výběru mýtného v ČR v rámci nového systému. Jsou podobná těm současným, ale jsou vybavena podstatně širší paletou technologií a jejich provoz bude ekologičtější i ekonomičtější. 

Přečtěte si více v článku Placení mýta se netýká všech. Jaká vozidla jsou osvobozena? 

Co je přestupkem?

Za popsané přestupky lze uložit pokutu podle platné legislativy. Řidič vozidla v systému elektronického mýtného se může dopustit přestupku chováním v rozporu s ustanovením § 22j zákona. Například tehdy, když užije vozidlo, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením, nebo užije vozidlo, aniž by zadal do elektronického zařízení údaje umožňující stanovení mýtného nebo zadá tyto údaje chybně. 

Dalším přestupkem je, když řidič užije zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které nebylo zaevidováno u provozovatele systému elektronického mýtného nebo neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby umožnil kontrolu funkčnosti elektronického zařízení a úhrady mýtného. Řidič se dopouští přestupku také tehdy, když nakládá neoprávněně s elektronickým zařízením nebo nezajistí úhradu mýtného. 

Na provozovatele vozidla (ať už jde o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu) se vztahuje ustanovení § 22i zákona. Provozovatel v systému elektronického mýtného se dopouští přestupku například tehdy, když nezajistí zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného a nenahlásí bez zbytečného odkladu změnu údajů potřebných k zaevidování. Dále pokud nezajistí instalování zaevidovaného elektronického zařízení do vozidla nebo úhradu mýtného nebo když přikáže, dovolí nebo svěří řízení vozidla v systému elektronického mýtného, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením, po zpoplatněné pozemní komunikaci. 

Přestupkem je také, pokud provozovatel užije elektronické zařízení určené na konkrétní vozidlo a zaevidované v systému elektronického mýtného do jiného vozidla v systému elektronického mýtného nebo nepoučí řidiče jím provozovaných vozidel o způsobu nakládání s elektronickým zařízením a jeho užívání. 

Počet zaznamenaných incidentů je aktuálně v poměru k celkovému provozu vozidel na zpoplatněných komunikacích minimální. Celní správa nasadila okamžikem spuštění nového mýtného systému všech 25 vozidel, která jsou v současné době v nepřetržitém provozu. Bylo odhaleno 38 incidentů. Incidenty se týkaly chybějící palubní jednotky (16 případů) nebo chybně nastavené jednotky. Jeden případ, kdy ve vozidle chyběla palubní jednotka, byl předán do správního řízení, uvádí Martina Kaňková, mluvčí Generálního ředitelství cel. 

Více najdete v článku Nové mýto kolony zatím nepřineslo, registraci ale stále nemá 90 tisíc vozidel 

Jak se pokutě vyhnout? 

Aby se řidiči i provozovatelé vozidel vyhnuli pokutám, musí dodržovat popsané povinnosti a především se registrovat u společnosti CzechToll. Provést registraci mohou na obchodních místech, na regionálních pobočkách Hospodářské komory ČR, přes vydavatele tankovacích karet nebo online na portálu www.mytocz.eu. Také si musí do vozidla nainstalovat novou palubní jednotku a zaplatit za ni kauci ve výši 2468 Kč. Platit mýto lze dvěma metodami: předem (režim pre-pay) nebo následně na základě faktury (režim post-pay). 

školení-leden22-molín

Obě metody jsou podrobně popsány v článku Nový mýtný systém se blíží, jaké výhody má platit mýto pre-pay a jaké post-pay?

Pozor také na rozšiřování silnic a dálnic podléhajících placení mýtného. Ty by měly přibýt v příštím roce a seznam konkrétních úseků bude zveřejněn na stránkách www.mytocz.eu

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz. Sledujte Janu na Twitteru @firstacka

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).