Hlavní navigace

Už jste si zažádali o splácení úvěrů a hypoték? Odložit můžete až o půl roku

22. 4. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Úvěrové moratorium umožní odložit splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020.

Moratorium se týká úvěrů a hypoték u jakékoliv banky a nebankovního poskytovatele. 

Naopak se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých byl splácející k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů. 

Řadě domácností kvůli nouzovému stavu rapidně poklesly příjmy, bez kterých se spotřebitelský úvěr nebo hypotéka splácí velice těžko. Na současnou krizovou situaci byl připraven málokdo. Proto lidem umožňujeme odložit splátky a vzít si oddechový čas, než se zase dají finančně dohromady. Odložení splátek bude pro klienty dobrovolné a nebudou s ním spojeny žádné poplatky, popisuje ministryně financí Alena Schillerová.

Délku odkladu si můžete vybrat

Odklad splátek bude umožněn běžným spotřebitelům, OSVČ i firmám. Splátky bude možné odložit u spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. U hypoték je také možné splácení odložit pouze u smluv sjednaných před 26. březnem, ale čerpány mohou být i po tomto datu.  

Splácení bude možné odložit buď do 31. července, nebo do 31. října letošního roku. Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody nebude muset nijak prokazovat a věřitel je nebude zkoumat. 

Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží. Splátky zůstanou ve stejné výši. Odklad splátek je bez poplatků a nepovede k negativnímu zápisu do registrů dlužníků. 

OSVČ a spotřebitelé úroky zaplatí později

Během doby odkladu i nadále poběží úrok podle uzavřené smlouvy. Firmy budou tento úrok platit průběžně i během odložení splátky jistiny. Naopak spotřebitel a OSVČ jej zaplatí později, a to až po splacení celé jistiny. Tím se zajistí, že po skončení moratoria půjde větší část splátek na jistinu, díky čemuž bude klient hradit nižší úrok a v konečném důsledku tak zaplatí méně, dodává ministryně. 

Co když už jste požádali o odklad splátek?

Klient bude moci odkladu v režimu zákonného moratoria využít i tehdy, pokud už předtím uzavřel s bankou dohodu o odložení splátek. V takovém případě si bude moci vybrat variantu, která je pro něj výhodnější. Buď se může rozhodnout zachovat původní dohodu s bankou po celou dobu, na kterou byla uzavřena, nebo může tuto dohodu zachovat jen po část sjednané doby a následně vstoupit do režimu zákonného moratoria. 

Alena Schillerová v této souvislosti doporučuje klientům, kteří se už se svou bankou dohodli na odložení splátek, aby si porovnali podmínky obou variant. Je klidně možné, že odložení splátky provedené bankou pro něj může vycházet výhodněji, ale třeba nebude tak dlouhé, jak by potřeboval. Pak by mohl u dohody s bankou zůstat a po jejím uplynutí pak může přejít na odklad podle zákonného moratoria, uzavírá.

Shrnutí: 

  • Splátky si mohou odložit běžní spotřebitelé, OSVČ i firmy
  • Odložit splácení můžete buď do konce července, nebo do konce října
  • Odklad splátek lze provést u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020
  • Nemusíte nic prokazovat – stačí jen oznámit problém se splácením kvůli koronaviru 
  • Délka splácení se prodlouží o dobu odkladu, výše splátek poté zůstane stejná
  • Během odkladu běží úrok dle uzavřené smlouvy, pro spotřebitele je ale zastropován
  • Spotřebitel a OSVČ zaplatí tento úrok později, firma jej platí průběžně během odložení splátky
  • Odložení splátek je bez poplatků a nevzniká tím negativní záznam v úvěrovém registru

Nepřehlédněte úlevy tuzemských bank

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).