Hlavní navigace

Už lze žádat o ošetřovné OSVČ za květen, nově bez potvrzení od školy

12. 6. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
OSVČ mohou od dnešního dne žádat o ošetřovné za květen. Nově k žádosti nemusí přikládat potvrzení o uzavření školy či školky.

Ošetřovné činí i nadále 500 Kč denně a celkově tak OSVČ může za květen dostat 15 500 Kč. I nadále se vyplácí na děti do 13 let (nebo na nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I). Nově lze o ošetřovné požádat i v případě, pokud už škola otevřela, ale rodič dítě raději ještě ponechal doma.

Není už nutné přikládat potvrzení od školy

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo formulář žádosti o ošetřovné pro OSVČ za květen. Kdo požádal o ošetřovné pro OSVČ za březen a duben a chce i za květen, musí podat žádost znovu. Žádost je nutné vyplnit elektronicky. Následně ji lze podat:

 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpkvet, nebo
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
, Na Františku 32
, 110 15, Praha 1


Obálka musí být označena „fpkvet“

Žádost je skutečně jednoduchá a nezabere více než 10 minut. Novinkou je, že OSVČ již nemusí dokládat potvrzení ze školy/školky/zařízení sociálních služeb. Důvodem je fakt, že žadatelé se opakují a MPO již disponuje dostatečnými informacemi. Stačí tedy, když žadatel vyplní název, adresu a webové stránky školy/školky/dětské skupiny/ústavu, komentoval ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler. Žádosti o „ošetřovné“ za květen budou moci OSVČ podávat do 10. července.

Kdo má na ošetřovné pro OSVČ nárok

Žadatel o ošetřovné pro OSVČ musí podle MPO splňovat podmínky:

 • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením
 • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením
 • musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením
 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad,Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku,Státní fond životního prostředí,Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případě osoby, která má evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, bylo-li povoleno jeho splácení ve splátkách a osoba není v prodlení se splácením splátek.

Čerpat lze i tehdy, pokud školy otevřely

Podpora je určená lidem, kteří po uzavření škol či zařízení sociálních služeb kvůli koronaviru nemohou v kontextu s péčí o dítě nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Ošetřovné pro OSVČ pokračuje až do konce června, a to i navzdory tomu, že většina škol a školek v minulých týdnech obnovila provoz. K žádosti se nepřikládá žádná příloha, jen je potřeba uvést důvod, proč dítě/hendikepovaný člověk do školy/zařízení sociálních služeb nechodí, uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Důvody, proč dítě nenavštěvuje školu nebo jiné dětské zařízení, nebo osoba závislá na pomoci jiné osoby nebyla umístěna do zařízení sociální péče, i když byly otevřeny:

 1. Ohrožení zdraví dítěte nebo osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I
 2. Ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem nebo osobou závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I
 3. Výrazné omezení kapacity školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče
 4. Výrazné omezení provozní doby školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče
 5. Nastavení omezujících režimových opatření ve škole nebo jiném dětském zařízení nebo v zařízení sociální péče

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).