Hlavní navigace

Už vás podnikání nebaví? Živnost pověsíte na hřebík na pár kliknutí

30. 7. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Situace spojená s koronavirem živnostníkům příliš nepřála. Mnoho z nich proto možná přemýšlí o ukončení nebo přerušení podnikání.

Zrušení a zánik živnosti se věnuje živnostenský zákon v paragrafech 58 a 59. Jestliže se živnostník rozhodne přerušit nebo pozastavit živnost, není třeba změnu hlásit na živnostenském úřadě. Přesto má ale několik povinností. 

Jak postupovat? 

Jak jsme již dříve psali, ohlašovací povinnost ohledně pozastavení živnosti se týká České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), zdravotní pojišťovny, kde je živnostník registrovaný, a finančního úřadu. Ohlásit tuto skutečnost živnostenskému úřadu je dobrovolné. Když jej podnikatelé navštíví, mohou využít služeb centrálního registračního místa (CRM). Díky tomu a vyplnění jednotného registračního formuláře (JRF) může živnostník oznamovací povinnost vyřídit najednou. Také je možné využít dvoustránkový změnový list JRF, kterým lze ohlásit změny všech údajů příslušným úřadům, nejen živnostenskému úřadu. Lze se přes něj také například zaregistrovat při překročení obratu pro DPH na finanční úřad. 

Jde to také elektronicky 

Podobně jako v případě založení živnosti je i v tomto případě možné využít eIdentity a Portálu občana určeného ke komunikaci se státní správou. K jednotnému registračnímu formuláři se v Portálu občana dostanete přes horní menu Podání a následně přes položku Odkazy na formuláře a Státní správa. Poté stačí vybrat ze seznamu poskytovatelů Registr živnostenského podnikání. Formuláře jsou zde dva, pouze pro fyzické osoby, a to buď pro novou živnost, nebo právě pro změny (změnový list). Odkaz pak vede buď na formulář umožňující okamžité vyplňování, nebo na web Ministerstva průmyslu a obchodu ČR fungující jako rozcestník. 

Podívejte se na Portál občana:

Pozor na termíny

Podnikatel musí oznámit zrušení živnosti okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy k přerušení živnosti došlo. Zdravotní pojišťovnu pak musí o této skutečnosti informovat nejpozději do 8 dnů. U finančního úřadu je lhůta 15 dnů. Pokud živnostník opomene tyto oznamovací povinnosti, tak bude stále povinen platit zdravotní i sociální pojištění. V případě nezaplacení pak po něm může být vymáháno krom záloh také navíc penále. Hned jak živnostník svou živnost přeruší a nevykonává jinou výdělečnou činnost, není povinen dál platit zálohy na sociální pojištění. U zdravotního pojištění je však povinen minimální zálohy platit jako osoba bez zdanitelných příjmů, a to pokud za něj nehradí zálohy na zdravotní pojištění stát. 

Jak je to u paušální daně?

Pokud poplatník platně vstoupí do paušálního režimu a nastane skutečnost, která ho vede k přerušení výkonu činnosti, tj. že přestane být osobou samostatně výdělečně činnou podle předpisů upravujících důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění, přestane být poplatníkem v paušálním režimu v průběhu zdaňovacího období, a to uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém přestane být osobou samostatně výdělečně činnou.

Při znovuzahájení činnosti v průběhu roku platí pro opětovný vstup do paušálního režimu podmínky vyplývající z ustanovení § 2a odst. 2 zákona o daních z příjmů, tj. mimo jiné, že (při splnění dalších podmínek – před přerušením činnosti byl poplatník v paušálním režimu, existence jen zákonem vymezených příjmů atd.) poplatník podá oznámení o vstupu do paušálního režimu, a to do dne opětovného zahájení činnosti. 

Chybuje se u provozovny 

Helena Šafránková, vedoucí oddělení živnostenských oprávnění z Živnostenského úřadu Magistrátu města Hradec Králové, dříve serveru Podnikatel.cz uvedla, že se často setkává s tím, že ohlašovatel v případě oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti vůči správě sociálního zabezpečení neuvede konkrétní datum ukončení. Upozorňuje také, že je zde nutné uvést konkrétní zdravotní pojišťovnu, které má být ohlášení zasláno, a že je vždy také nutné uvést, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost. V případě vedlejší činnosti je ohlašovatel povinen uvést jméno (název) zaměstnavatele a datum, od kdy je zaměstnán (pokud má nárok na starobní/invalidní důchod uvést datum od kdy), doplňuje. 

CIF - osobnosti

Podle tiskové mluvčí z Magistrátu města Ostrava Andrey Vojkovské bývá také problémové vyplnění údajů o přerušení provozování živnosti nebo zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně. U ukončení provozovny je podnikatel také povinen oznámit adresu pro případné vypořádání závazků, což je často opomíjeno.

Rušit může i sám úřad

Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel již nesplňuje podmínky, jako je plná bezprávnost a bezúhonnost, nastanou překážky podle § 8 nebo podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor. Živnostenský úřad může živnost zrušit také na návrh správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu. Živnostenské oprávnění může z důvodu neplacení povinného sociálního pojištění pozbýt platnosti. Pozastavení či zrušení živnostenského oprávnění z důvodu neplacení pojistného může požadovat i zdravotní pojišťovna.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).