Hlavní navigace

V lednu 2009 se mění povinnosti zaměstnavatele vůči ČSSZ

10. 12. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
V lednu dojde k zásadním změnám v povinnostech zaměstnavatelů vůči České správě sociálního zabezpečení. Změní se podmínky placení pojistného, tiskopis přehledu o výši pojistného, a dokonce i variabilní symbol organizace.

Pojem zaměstnavatel nabývá ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) nového rozměru. Od 1. ledna 2009 se již nebudou rozlišovat malé organizace a organizace. Podle současné právní úpravy byl pro rozlišení organizace a malé organizace rozhodující počet zaměstnanců. Malé organizace zaměstnávají maximálně 25 zaměstnanců. Od ledna 2009 budou všechny organizace označované jednotně zaměstnavatel. Čtěte více: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009 

Od roku 2009 bude platný nový tiskopis Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách. Tiskopis přehledu bude stejný pro všechny zaměstnavatele. Změnu zaznamenají především současné malé organizace. Ty již nebudou v přehledu jmenovitě uvádět zaměstnance a jejich vyměřovací základy. V přehledu uvedou pouze úhrn vyměřovacích základů a pojistného.

Vyplněný Přehled zaměstnavatel doručí na Okresní správu sociálního zabezpečení kdykoli v intervalu od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen odvést i pojistné. Tyto změny jsou platné od 1.1.2009, poprvé se projeví za měsíc leden 2009. To znamená, že za leden 2009 odesílá zaměstnavatel pojistné a nový formulář přehledu nejpozději do 20. února 2009. Čtěte více: Novinky v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ

Nový formulář je k dispozici na webových stránkách ČSSZ i v klientských centrech Okresních správ sociálního zabezpečení a územních pracovištích Pražské správy sociálního zabezpečení. Čtěte více: Leden 2009: Co podnikatele čeká a nemine?

Od 1.1.2009 platí nový variabilní symbol

Podle zákonné úpravy, která je účinná od 1.1.2009 zavádí Česká správa sociálního zabezpečení desetimístný variabilní symbol. Ten nahradí současný osmimístný variabilní symbol. Podnikatel musí přidělený nový desetimístný symbol uvádět při všech platbách pojistného na sociální zabezpečení, musí ho uvádět i na Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách i na všech dalších tiskopisech, kde to ČSSZ požaduje.

Nový symbol bude přidělen po celou dobu registrace, bude se stěhovat se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel, ani v případě změny sídla, nebude měnit svůj variabilní symbol. V průběhu ledna 2009 bude nový desetimístný variabilní symbol společně s pokyny k platbám zaslán všem zaměstnavatelům na jejich korespondenční adresu. Nový zaměstnavatel se stejně jako dosud přihlásí do registru zaměstnavatelů vyplněním tiskopisu Přihláška do registru zaměstnavatelů do 8 dnů.

Anketa

Jak by se měla podle vašeho názoru platit nemocenská?

Pozor na změnu účtu

Nejen lhůty pro výběr pojistného se mění. V oblasti výběru pojistného zaměstnavatelů dochází ke změně předčíslí účtu. Místo předčíslí účtu 1011 bude nově zavedeno 21012. Změna předčíslí účtu platí pro úhrady za měsíc leden 2009, tj. pro platby, které zaměstnavatelé budou hradit poprvé v únoru 2009. Předčíslí 1011 ale nadále zůstává platné pro odvod důchodového pojištění OSVČ a osob, které jsou k důchodovému pojištění přihlášeny dobrovolně. Změnu ČSSZ zdůvodňuje modernizací programového vybavení a legislativními změnami.

Pracovní neschopnost zaměstnance

Zásadní změnu zaznamenává zabezpečení zaměstnance v době pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel bude platit od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti náhradu mzdy. Od 1. do 3. dne nenáleží zaměstnanci nic. Místně příslušná správa sociálního zabezpečení bude nemocenské vyplácet až od 15. dne pracovní neschopnosti zaměstnance. Čtěte více: Prorodinné zaměstnavatele čekají daňové úlevy a nižší odvody

Náhrada mzdy poskytovaná zaměstnavatelem:

  • bude poskytována jen za pracovní dny,
  • vyplácí se jen zaměstnancům, kteří splňují podmínky pro výplatu nemocenské od ČSSZ,
  • vyplácí se jen po dobu trvání pracovního vztahu, ne v ochranné lhůtě po ukončení pracovního poměru,
  • pro výpočet se používá průměrný výdělek – hrubý příjem v předchozím čtvrtletí přepočítaný na 1 odpracovanou hodinu. Průměrný výdělek se redukuje. Čtěte více: Máte zmatek v průměrech u výdělků? Poradíme vám jak na výpočet
  • výše náhrady mzdy je ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku.
Redukce průměrného výdělku
Hrubý hodinový příjem Započítá se
do 137,55 Kč 90%
od 137,55 Kč do 206,15 Kč 60%
od 206,15 Kč do 412,30 Kč 30%
nad 412,30 Kč nepřihlíží se

Pokud by byl zaměstnanec v pracovní neschopnosti déle než 14 dnů, musí zaměstnavatel zaslat všechny podklady k výplatě nemocenského příslušné správě sociálního zabezpečení.

Nemocný zaměstnanec nejprve předkládá zaměstnavateli III. díl neschopenky – Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti k výplatě náhrady mzdy. Pokud bude nemocný 15. den a dále, předkládá zaměstnavateli i IV. díl neschopenky. Zaměstnavatel pak vše pošle na ČSSZ jako podklad k výplatě nemocenské. Čtěte více: Nemocenské dávky v roce 2009 a uplatnění nároku

Zaměstnavatel může kontrolovat zaměstnance, zda dodržuje léčebný režim

Zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy po dobu 4. až 14. dne pracovní neschopnosti. Nově má možnost také kontrolovat zaměstnance, zda se v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti zdržuje v místě pobytu, který je uvedený na neschopence. Může kontrolovat, zda dodržuje dobu rozsahu povolených vycházek.

V případě, že zjistí, že léčebný režim není dodržován, může náhradu mzdy snížit nebo neposkytnout. Na uplatnění tohoto práva v praxi si budeme muset počkat. Čtěte více: Neplatíte si nemocenské pojištění? Nedostanete nemocenskou

skoleni_29_6

Přihláška nového zaměstnance

Nového zaměstnance zaměstnavatel přihlašuje tiskopisem Oznámení o nástupu do zaměstnání. Povinnost podat přihlášku, odhlášku, případně nahlásit změnu zaměstnanců zůstává stejná. Lhůta pro podání je 8 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala. Tiskopis se používá stále stejný. V horní části tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání se pouze zvolí typ akce. Takže lze zaškrtnout nástup do zaměstnání, skončení zaměstnání atd. Čtěte více: Kteří zaměstnanci budou od ledna účastni nemocenského pojištění? 

Evidenční listy důchodového pojištění také v novém kabátu

Vzhledem ke změnám, které nabývají platnosti od 1. 1. 2009 se mění i tiskopis Evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP). Stávající tiskopis se použije pro vykazování období do 31. 12. 2008. Čtěte více: Vyplňujeme evidenční list důchodového pojištění

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).