Hlavní navigace

V přiznání za rok 2017 můžete uplatnit i školkovné, a to až do výše 11 000 Kč

23. 1. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Už několikátým rokem mohou OSVČ využít i roční slevu za umístění dítě. V přiznání za rok 2017 může činit školkovné maximálně 11 000 Kč.

Sleva odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení, maximálně však ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti. V přiznání za rok 2017 tak lze maximálně využít slevu ve výši 11 000 korun (pro rok 2018 o částku 12 200 korun).

Čtěte více: Slevy na dani za rok 2017 a změny pro rok 2018

S přiznáním je třeba dodat potvrzení ze školky

Ve společně hospodařící domácnosti může být sleva uplatněna pouze jedním z poplatníků (nelze rozdělit např. mezi oba rodiče část slevy, sleva přitom nesouvisí s daňovým zvýhodněním, tj. jeden z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti si může na konkrétní dítě uplatnit daňové zvýhodnění a druhý slevu za umístění dítěte). Slevu lze uplatnit na dítě ve společně hospodařící domácnosti – dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů, a také na dítě druhého z manželů. U vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Aby finanční úřad slevu uznal, je třeba s přiznáním dodat i potvrzení z předškolního zařízení (není stanoven povinný tiskopis) o výši vynaložených výdajů poplatníkem „za umístění“ (školkovné, nikoli stravné), kde je uvedeno jméno vyživovaného dítěte poplatníka a celková částka výdajů uhrazená v příslušném zdaňovacím období. Za „předškolní zařízení“ se považuje pouze:

skoleni_27_5

  • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině (pouze registrované) a
  • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou 1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo 2. mateřskou školou podle školského zákona.

Pozor na další náležitosti

Již pro loňské zdaňovací období musí OSVČ prokázat, od kterého data dané zařízení splňuje podmínky, tj. datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vedeném ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, datum registrace v evidenci dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí, případně datum vzniku živnostenského oprávnění (rejstřík ekonomických subjektů ARES). Lze dohledat i v příslušných rejstřících na internetu.

Naopak ještě naposledy za rok 2017 mohou poplatníci využít cashový přístup, tj. zaplaceno v období roku 2017, bez ohledu na skutečnost, kterých měsíců se školkovné týká. Od letoška lze uplatnit jen prokazatelně vynaložené výdaje na umístění dítěte za dané zdaňovací období.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).