Hlavní navigace

Vadí vám přijímané zákony? Tak je prostě navrhujte sami

17. 9. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
I malá firma může promluvit do tvorby zákonů. Zajímejte se proto o novou legislativu, aby vám později neznělo v uších jen rčení „pozdě bycha honit“.

Zákony, vyhlášky, nařízení, normy a tak dále. Neustále se novelizují a přibývají nové. Protože žijeme už skoro 25 let v demokracii, můžeme se na jejich vývoji podílet i my sami. Většina Čechů ale jen vyčkává a pak se nestačí divit. To platí dokonce i o politicích, kteří jsou pak překvapeni, co že nového nám předepisuje Brusel. Zvlášť lidé, kteří stojí na vlastních nohou, tedy podnikatelé, by ale jen přihlížet neměli. Zákony se tvoří pro nás a jejich připomínkování určitě usnadní život nejen profesní, ale i soukromý. 

Sám za sebe nikdo nic nezmůže, ale prostřednictvím asociací a komor se podnikatelé mohou účastnit legislativního procesu jak na vládní, tak na parlamentní úrovni. Je škoda, že o tom ví tak málo lidí a ještě méně nás tohoto využívá. Dle mého názoru by mohli podnikatelé využívat naší asociace ještě více. Někdy mnozí hází zbytečně flintu do žita už dopředu. Z vlastní zkušenosti ale vím, že změnit se dá cokoliv. Možná ne hned, ale kdo si za tím jde, není vůbec bez šance, říká Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Nečekejte na to, až vám něco spadne z nebe, z Parlamentu nebo Evropské unie. Jako podnikatelé stojíte na vlastních nohou a ani ruce nemohou zahálet. Je potřeba chopit se příležitosti. 

Je pochopitelné, že jeden podnikatel nebo jedna firma v legislativní mašinérii nic nezmůže. Je proto prakticky bezpodmínečně nutné, aby ti, kteří chtějí něco změnit, postupovali organizovaně v rámci nějakého uskupení. To pak návrhy a připomínky zpracuje a buď samo nebo v kooperaci s jinými podnikatelskými svazy a následně předkládá. Poslední dobou nás nápady na změny zákonů zásobují menší nebo ryze profesní asociace, které jsou ve velké míře našimi kolektivními členy nebo dlouholetými partnery, uvádí Karel Havlíček. 

Připomínkování se řeší v odborných výborech a sekcích organizace podle odborné příslušnosti. Šanci zasáhnout do něj mají obvykle výhradně členové organizace. Ano, do připomínkového řízení se mohou zapojit pouze naši členové. V rámci mezirezortního připomínkového řízení vyjadřujeme čistě stanovisko svých členů, které zastupujeme, říká Lenka Vodná, mluvčí Hospodářské komory ČR.

Pokud by tyto organizace nebyly někomu po chuti, může jít vlastní cestou. Je ale potřeba počítat s tím, že třeba zůstane nevyslyšen. Zástupce podniku může své návrhy na úpravu konkrétních právních předpisů zasílat zpracovatelům, tedy ministerstvům, ústředním orgánům státní správy, případně poslancům nebo senátorům. Pak musí sledovat Plán legislativních prací vlády, který je zveřejněn na internetových stránkách vlády a dozvíme se z něj, který úřad a kdy plánuje jaký předpis do vlády předložit.

Zhruba měsíc před termínem předložení je důležité sledovat, zda je návrh uveřejněn na stránkách ministerstev nebo vlády nebo získat text přes své asociace, protože asociace či komory mají přístup do systému eKLEP, kde jsou všechny návrhy vkládány do mezirezortního připomínkového řízení, uveřejněny, nebo může sledovat stránky Poslanecké sněmovny či Senátu, kde lze najít všechny tisky zákonů, které byly přeloženy do schvalovacího procesu, vysvětluje Miroslav Kynčl z tiskového odboru ministerstva průmyslu a obchodu. Pokud by podnik chtěl navrhnout nebo změnit předpis, který není v procesu schvalování, je možné se s tímto návrhem textu právního předpisu, případně námětem a jeho řádným zdůvodněním obrátit na gesční ministerstvo, příslušný ústřední orgán, poslance nebo svého senátora.

Jednodušší než připomínkování zákonů je ovlivňování podoby norem, a to dokonce i těch evropských. Jejich návrhy může připomínkovat kdokoliv, kdo se řádně přihlásí do připomínkového řízení a kontaktuje zpracovatele. Plán technické normalizace mohou zájemci najít ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Každá z norem má člověka, který za jejich přípravu odpovídá a vyřizuje případné připomínky. Stačí se na něj obrátit. Není ani potřeba být členem žádné organizace.

Na webových stránkách úřadu je pro malé a střední podniky vyhrazena samostatná sekce. Kromě řady materiálů jsou v ní uvedeny i příklady firem, kterým k úspěchům mimo jiné pomohla i jejich aktivita v oblasti technické normalizace.

Psali jsme: Právní konzultace, prevence každého podnikání

Důležitý je obsah, ne forma

Pokud se jedná o předkládání připomínek zpracovateli, záleží na dohodě. Zpracovatel pak musí v rámci řešení předat souhrnný přehled připomínek v předepsané podobě spolu se stanoviskem k jejich vypořádání. Konkrétní texty je potřeba naformulovat ideálně do znění novelizačního bodu. Toto už je většinou práce pro zastupující organizace, které se v tomto „učesání“ vyznají a mají na to své orgány. Všechny samozřejmě nabízejí pro zasílání připomínek elektronické formuláře. Obecně by připomínky měly obsahovat identifikaci konkrétního ustanovení právního předpisu, kterého se týká, dále konkrétní návrh změny či úpravy tohoto ustanovení, odůvodnění návrhu a označení, zda se jedná o zásadní či doporučující připomínku, upozorňuje Lenka Vodná a Zuzana Nejezchlebová, vedoucí oddělení elektrotechniky Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví dodává: Podstatnější než forma je však obsah. Připomínkující by měl předat nejen připomínky, ale současně navrhnout konkrétní změnu.

Normy a zákony tu nejsou proto, aby nám život komplikovaly. Naopak ho mají dělat pohodlnějším a bezpečnějším. Ačkoli to tak často nevypadá, měli bychom právě toto mít na mysli. Je škoda nechat za nás rozhodovat jen politiky a lobbisty. Malé a střední podniky tvoří 98 % všech firem v Evropě a zaměstnávají přes 90 milionů lidí. Přestože se povědomí o potřebě účastnit se legislativních procesů oproti době těsně po roce 1989 výrazně zlepšila, je vzhledem k uvedeným číslům stále ještě malá. V návrzích a připomínkách mají stále hlavní slovo velké podniky a korporace, které ale mají odlišné potřeby. Je proto škoda, že tak málo podnikatelů využívá svých možností k provedení změn.

Hospodářská komora, Asociace malých a středních podniků a živnostníků a mnohé další organizace jsou respektovanými a důležitými partnery při tvorbě legislativy. Zastupují tisíce svých členů a představitelé moci zákonodárné a výkonné je neberou na lehkou váhu. Naše pozice odpovídá tomu, že hájíme zájmy segmentu trhu, který generuje 38 % hrubého domácího produktu. Chceme-li nějakou změnu prosadit, máme již docela propracovanou taktiku, nicméně zdaleka netvrdíme, že vše vyjde, komentuje Karel Havlíček.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).