Hlavní navigace

Válí se vám smlouvy od pojištění v šuplíku? Nepodceňujte jejich kontrolu

30. 6. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Máte uzavřené nějaké pojištění pro podnikatele? Pak byste neměli zapomínat s ním dále pracovat a například jej dle potřeby aktualizovat.

Podnikatelé by neměli pojištění považovat za nutné zlo, které je potřeba čas od času podstoupit, ale měli by k němu přistupovat jako k jakékoli jiné investici, která má za cíl zabezpečit řádné fungování společnosti na mnoho let dopředu.

Nezapomeňte na důležité pojištění

Struktura rozsahu pojistné ochrany každé společnosti by měla odpovídat rizikovému profilu firmy a měla by být v souladu s interní strategií řízení rizik. Je tedy důležité začít u identifikace rizikového spektra společnosti s tím, že následně dojde ke stanovení oblasti rizik, která jsou svou povahou pojistitelná a která naopak nikoliv. 

Jakmile má společnost zmapovaná rizika a rozhodne se, že část pojistitelných rizik bude mít zájem pokrýt formou vhodné implementace pojištění, je důležité na danou rizikovou expozici pojištěného namodelovat vhodný rozsah krytí. Například pojištěný majetek se bude nacházet v oblasti s vysokým rizikem povodně, bude nutné zvolit dostatečnou výši limitu pojistného plnění na toto riziko. To samé platí i u dalších druhů pojištění, jako je pojištění strojů, přerušení provozu, pojištění obecné odpovědnosti aj, vysvětluje na úvod Michael Dubský, ředitel Oddělení péče o klienty v pojišťovací makléřské společnosti RENOMIA.

Pojištění podnikatelských rizik má dvě základní složky – majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti. Každý podnikatel, resp. jeho profese, je náchylnější k určitému typu škod. To však neznamená, že by si měl sjednat jen jedno ze zmíněných rizik a v praxi ve většině případů každý podnikatel čelí škodám jak majetkovým, tak odpovědnostním a je nutno se pojistit proti oběma těmto rizikům. Většina podnikatelů vlastní nebo používá ke svému podnikání nějaký majetek, např. vybavení, stroje, zásoby apod. a případné škody na tomto majetku mohou firmu významně ohrozit v její činnosti. Pak jsou podnikatelské činnosti, u nichž není majetek tak zásadní, ale kde hrozí zejména škody odpovědnostní, tedy že svou činností způsobí újmu někomu jinému, popisuje Ivana Buriánková, tisková mluvčí Generali Česká pojišťovna.

Podle Petra Milaty, tiskového mluvčího ČSOB Pojišťovny, se obecně velice podceňuje důležitost pojištění přerušení provozu, kdy pojišťovna v případě pojistné události vzniklé v důsledku např. živelní, strojní nebo škody způsobené v důsledku úřední moci hradí ušlý zisk a fixní náklady za dobu, kdy byl provoz přerušen.

O tomto pojištění jsme psali v článku Trápí vás, co by se stalo při přerušení provozu? Problémy zmenší pojištění

Hlídejte novinky i parametry

Pojišťovny své produkty často upgradují a doplňují je, a to v poslední době zejména v oblasti asistenční služby pro stav nouze nebo i běžného provozu. Tím pádem je dobré porovnávat svou smlouvu s aktuálními údaji na webu pojišťovny, případně „zbystřit“, pokud pojišťovna přijde s novým pojištěním pro danou oblast. A nemusí se hned obávat vyšší ceny, protože pojišťovny své portfolio zpravidla čím dál více individualizují, tj. podnikatel si sám vybírá, co chce pojistit, aniž by byl tlačen do „balíčků“, podotýká Eva Svobodová, tisková mluvčí z UNIQA pojišťovny. Dalšími důvody, proč překontrolovat smlouvy, patří situace, když dojde k zásadní legislativní změně (hlavně odpovědnost) nebo ke změně zaměření, rozsahu a výsledků podnikání.

Kontrola sjednaného pojištění začíná u platné pojistné smlouvy. V Kooperativě je možné, pokud ji podnikatel nemůže najít, obrátit se na jakékoliv obchodní místo nebo zavolat na zákaznickou linku, kde zajistí její opis. S kontrolou tam může pomoci obchodní zástupce pojišťovny, makléř nebo pracovník kanceláře pojišťovny. Soustředit byste se podle Milana Káni, tiskového mluvčího Kooperativy, měli na kontrolu hodnot pojištěného majetku a od nich odvozených pojistných částek, příp. limitů pojistného plnění. Při pojištění strojů na strojní rizika, příp. elektroniky je třeba věnovat pozornost jejich stáří a u pojištění odpovědnosti za újmu se chybuje při stanovení pojišťovaných činností. Na ty klient musí mít oprávnění, dále každoročně je třeba překontrolovat i roční příjem firmy jako podstatný údaj pro stanovení pojistného, dodává. 

Michael Dubský má zkušenost, že když společnost přistupuje k řízení rizik ve firmě zodpovědně, má většinou oddělení, které se tomu věnuje. Tyto společnosti pak reagují na změnu rizikové expozice firmy. Jako příklad uvádí nákup nového majetku, rozšíření portfolia svých produktů, navýšení obratu, expanze společnosti na nové trhy, vylepšení profitability, změna akcionářské struktury, neorganický růst společnosti formou M&A, změna strategie financování společnosti např. formou veřejné emise dluhopisů aj. Všechny tyto aspekty podle něj mají bezprostřední dopad na rizikový profil pojištěného a úprava, popřípadě rozšíření pojistné ochrany, je v tomto případě nezbytná.

Jak podotýká Milan Káňa, i doba přináší své specifické požadavky. V současnosti je to například naléhavá potřeba a zájem o pojištění tzv. kybernetických rizik. Přibývá dat a informací a ty je třeba chránit, doplňuje. Více o tomto pojištění naleznete v článku Pojistěte se před hackerskými útoky i pokutami spojenými s GDPR

Kontrolujte pojištění pravidelně

Firma by měla mít nastaven proces tak, aby při změně výše limitů kontaktovala pojistitele s žádostí o provedení změny pojistné smlouvy. „Pokud se vše chová relativně beze změny, postačí kontrola před každým prodloužením smlouvy,“ radí Václav Balek, tiskový mluvčí Allianz pojišťovny. Jako důležitý údaj označuje výročí smlouvy (den, kdy se smluvní závazek obnovuje na další časový úsek) také ředitelka underwritingu Slavia pojišťovny Patricia Lepšíková

Chtějí-li podnikatelé a firmy například změnit pojišťovnu a současný pojistný smluvní vztah ukončit, zákon určuje lhůtu pro to, aby taková výpověď byla platná (6 týdnů předem). Není-li důvod pojišťovnu měnit, ale je jen potřeba upravit stávající rozsah, pak doporučuje co nejdříve kontaktovat svou pojišťovnu, nastavit správné parametry pojištění a tyto úpravy existující smlouvy řádně smluvně ošetřit tak, aby v případě škodné události vše zafungovalo, jak má.

Měňte limity dle potřeby 

Nastavovat limity s ohledem na míru konkrétního rizika je běžné. Podle Václava Balka je to méně běžné v průběhu pojištění, ale pokud to odpovídá pojistnému zájmu, lze je měnit kdykoliv v průběhu pojistného období. Stejně tak, pokud dojde ke změně pojistných částek. Podle Evy Svobodové je pružnost nastavení smluv nejen možná, ale i nutná s ohledem na vývoj businessu.

Michael Dubský podotýká, že je vždy nutné brát v úvahu důvod změny výše limitu (ať už zvýšení, tak i snížení), a to v jakémkoliv druhu pojištění. Opět jde o to, že by společnosti měly znát svá rizika, měly by být schopny je rovněž kvantifikovat a identifikovat finanční dopad v případě, že daná událost nastane. Společnost, která začne vyvážet své výrobky do USA, by měla zásadně zvážit navýšení svého limitu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Jurisdikce typu USA je tak exponovaná na případné nároky, a to ať již na četnost nároků, tak i jejich výši, vysvětluje na příkladu.

Výše pojistných limitů by tedy měla odpovídat rizikům, která podnikatel vnímá jako fatální pro svůj provoz. V různých fázích vývoje podniku mohou existovat různé dopady rizik na jeho provoz. Klíčová rizika by měla být pojištěním pokryta na maximálně možné limity, které by měly být pravidelně monitorovány a případně upravovány v průběhu trvání pojištění zásahem do pojistné smlouvy, například dodatkem k ní. V praxi mnohdy podnikatelé a firmy ponechají pojistné limity od uzavření smlouvy neměnné, což může po letech způsobit nepříjemné problémy, upozorňuje Patricie Lepšíková.

Přečtěte si: Na pojištění budov pro podnikání se nevyplatí šetřit. Ujasněte si rizika

Dejte si pozor na podpojištění

Podle Patricie Lepšíkové k nejčastějším pochybením patří nedostatečné ohodnocení vlastního majetku, kdy následně může dojít k tzv. podpojištění, na což se zpravidla přijde až po pojistné události. U pojištění odpovědnosti se pak jedná o nízké pojistné limity nereflektující vývoj například v legislativě ohledně výše odškodňování poškozených. V takových případech je pak firma povinna řešit náhradu škody či újmy vysoko nad rámec částky, kterou má s pojišťovnou sjednanou a kterou tudíž pak musí zaplatit ze svého, dodává. 

Podle Václava Balka se u pojištění odpovědnosti často stává, že pojištěný vykonává činnost, pro kterou nedisponuje příslušným živnostenským oprávněním. Pak se pojistník může dostat do situace, kdy je za škody odpovědný, ale není pojištěný. V průběhu pojištění je dosti častou chybou změna místa pojištění, kdy se firma přestěhuje a neoznámení to pojistiteli nebo začne působit na dalším místě, které ale není sjednáno v pojistné smlouvě, vyjmenovává dále. 

Eva Svobodová upozorňuje, že podnikatelé a firmy mnohdy ve snaze ušetřit nastaví nedostatečné pojistné částky, které ve fatálních situacích nemohou obnovit podnikání. Dále podnikatelé neaktualizují smlouvy s ohledem na rozsah a hodnotu jejich podnikání. Často jsou pojištěni i staršími produkty, které už neodpovídají aktuálním potřebám a možnostem, doplňuje. Souhlasí s ní i Ivana Buránková, podle které řada podnikatelů „nějaké pojištění prostě má“ a neřeší, zda skutečně odpovídá jejich reálným potřebám. Michael Dubský upozorňuje, že ze strany pojišťoven jsou často sjednávány šablonové druhy pojištění, které jsou těžce modifikovatelné. Z toho důvodu pojištěný nemá možnost zásadním způsobem ovlivnit rozsah a textaci pojistné smlouvy, podotýká.

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Na pojištění nešetřete

Evo Svobodová zdůrazňuje, že se na pojištění nevyplatí nerozumně šetřit. Podle ní si dnes už každý může individuálně vytipovat potřebná krytí, která mají smysl. Dnešní flexibilní produkty navíc umožňují být pojištěn „akorát“. Dále radí zaměřit se na pojištění odpovědnosti a aktualizaci smluv s ohledem na ekonomickou i právní situaci a vývoj vlastního podnikání. Věnujte pozornost porovnání asistenčního servisu mezi pojišťovnami k pojištění. V dnešní době vám může pomoci nejen v krizi (při havárii), ale i v běžném provozu. A to ocení každý, kdo ví, jak těžké je sehnat dnes kvalitní řemeslníky. Pojišťovna to udělá za vás v horizontu hodin, doplňuje. 

Pojištění by všeobecně mělo být implementováno v rozsahu krytí, aby byly pokryty zásadní škody, a především i v dostatečné výši, neboť tyto mohou kriticky omezit nebo zcela paralyzovat provoz společnosti. Z toho důvodu je v rámci řízení rizik ve firmě důležité strategicky zvažovat koncept pojistné ochrany vč. volby výše spoluúčasti. V každém případě doporučujeme, aby společnosti rizika související se svým podnikáním nepodceňovaly a konzultovaly je se svými interními nebo externími poradci, pojišťovacími makléři, radí Michael Dubský. Souhlasí s ním také Václav Balek, podle kterého klient nemusí být odborník na pojištění. Doporučuji vybrat si a jednat jen s takovým poradcem, který je zjevně schopen obsáhnout a popsat veškerý pojistný zájem klienta a navrhnout, resp. doporučit, odpovídající rozsah pojistného krytí, uzavírá.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).