Hlavní navigace

Odcházejícího zaměstnance vraždit nemusíte, know-how vám ochrání i konkurenční doložka

4. 3. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Jestliže se obáváte toho, že vaše know-how by mohl odcházející zaměstnanec využít u konkurence, uzavřete s ním konkurenční doložku. Poradíme vám, co by měla obsahovat a na co si dát při jejím uzavírání pozor.

Máte ve své firmě jedinečné know-how, kontakty či unikátní interní postupy, o které byste se rozhodně neradi dělili se svou konkurencí? Co však dělat, když vám odchází zaměstnanec, který viděl pod pokličku fungování vaší společnosti a mohl by tyto znalosti využít u jiné firmy v oboru? Můžete si samozřejmě najmout soukromého vraha, vyhrožovat pomocí anonymních telefonátů či zvolit jiné násilnické řešení. Všechny tyto alternativy však s sebou nesou řadu rizik, a to nejen kvůli tomu, že nejde o zcela legální řešení problémů. Místo najímání nespolehlivých mafiánů můžete vše vyřešit v rámci platné legislativy pomocí tzv. konkurenční doložky. Poradíme vám, co všechno musí či nesmí konkurenční doložka obsahovat a na co si dát při jejím uzavírání pozor.

Pro koho se konkurenční doložka hodí?

Konkurenční doložku upravují paragrafy 310 a 311 zákoníku práce, kde je uvedeno, jaké všechny náležitosti musí obsahovat. Předně ji musíte se zaměstnancem uzavřít písemně, a to až po uplynutí zkušební doby. Zákon doložku umožňuje jen v případě, kdy je ji možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti (ať už zaměstnancem samotným nebo jeho novým zaměstnavatelem působícím ve stejném odvětví) by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho vlastní činnost.

Konkurenční doložka odcházejícího zaměstnance zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Nejčastěji bývá konkurenční doložka sjednávána v technických oborech jako je stavebnictví, chemický průmysl, nebo IT, tedy v oborech, kde nejčastěji dochází k různým inovacím, vývoji nových technologií, upřesnil Vojtěch Katzer z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Konkurenční doložku byste neměli používat plošně, tedy ji automaticky uzavírat se všemi zaměstnanci. Podle odborníků se konkurenční doložka hodí především pro pozice, ve kterých zaměstnanec nabude důležité znalosti, know-how, apod. Konkrétně se tak zpravidla jedná o zaměstnance ve vedoucích funkcích, tedy o vrcholové manažery. Konkurenční doložka ale najde své uplatnění i u vysoce technicky spe­cializovaných odborníků, někdy označovaných jako tzv. klíčoví zaměstnanci. Čtěte více: Chcete odejít ze zaměstnání a založit si konkurenční podnik? Pozor, ať nemáte soud na krku

Pro řadové pracovníky je naopak konkurenční doložka zbytečným omezením. Navíc i zákon vysloveně říká, že konkurenční doložku lze sjednat pouze se zaměstnanci, po kterých lze závazek nevykonávat výdělečnou činnost spravedlivě požadovat. V tomto smyslu nebude za splnění výše uvedených předpokladů konkurenční doložku možné (vždy se zohledněním konkrétního případu) sjednat například s dělníkem na stavbě, adminis­trativní pracovnicí nebo advokátním koncipientem, upřesnil serveru Podnikatel.cz Richard Novák, advokát z Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář.

Konkurenční doložku nemůžete též dle zákona uzavřít s pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, ani s pedagogickými pracovníky v zařízeních sociální péče.

Nezapomínejte na peněžité protiplnění

Písemná podoba a uplynutí zkušební doby však nejsou jedinými podmínkami konkurenční doložky. Doložka může být uzavřena maximálně na dobu jednoho roku od konce pracovní smlouvy. Součást dohody též musí tvořit závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání. To nesmí být nižší než výše průměrného měsíčního výdělku zaměstnance a vyplácí se za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se účastníci nedohodli na jiné době splatnosti. Čtěte více: Při plnění konkurenční doložky musíte zaměstnanci platit

Právě absence protiplnění patří podle odborníků mezi položky, na které zaměstnavatelé často zapomínají. Dřívější právní úprava totiž v rámci konkurenční doložky znevýhodňovala zaměstnance v tom smyslu, že neobsahovala kompenzaci za splnění závazku a někteří podnikatelé novou úpravu stálé nezaznamenali, vysvětlila pro server Podnikatel.cz Alena Sokolová z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS

Zaměstnavatel dále může konkurenční doložku zrušit pouze během trvání pracovního poměru zaměstnance. Od konkurenční doložky může odstoupit i zaměstnanec a to tehdy, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti. Dohoda o konkurenční doložce pak zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Cloud 22 temata

Buďte co nejkonkrétnější

Pokud se rozhodnete konkurenční doložku využít, měli byste se podle odborníků řídit několika radami. Předně byste ji neměli uzavírat hned po uplynutí zkušební doby a spíše počkat ponechat okamžik uzavření na vůli obou účastníků. Vázat sjednání dohody na uplynutí zkušební doby není zcela vhodné, protože v této době zaměstnanec teprve získává znalosti a zkušenosti, které by měly tvořit předmět konkurenční doložky, dodala Alena Sokolová.

Jak zase upozorňuje Richard Novák z Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář, mnohdy zaměstnavatelé sjednávají konkurenční doložku v příliš širokém rozsahu, aniž by si uvědomili, že takovéto vymezení může být shledáno neplatným z důvodu jeho neurčitosti, resp. nesouladu se zákonnými požadavky na spravedlivost a přiměřenost omezení zaměstnance. V každém případě lze doporučit co nejpřesnější vymezení činností, které považuje zaměstnavatel za konkurenční z důvodu vyloučení sporů o to, na jakou činnost se konkurenční doložka vztahuje, uzavírá Richard Novák.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).